fbpx – Sykepleiere bør få lønn som er i nærheten av det ansvaret vi har Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere bør få lønn som er i nærheten av det ansvaret vi har

Vi sykepleiere har ikke måttet brette opp ermene bare på bakgrunn av en pandemi. Vi har måttet brette opp ermene på bakgrunn av et underfinansiert helsevesen med for få sykepleiere, som har fått en pandemi på toppen. Det er noe helt annet, skriver Rolf-Andre Oxholm.

Korona har påvirket oss alle. For sykepleiere har koronapandemien ført med seg mange ting, blant annet nyordet koronaturnus, og gjenbruk av smittevernsutstyr.

Det har også gitt oss en bekreftelse fra samfunnet på at vi er viktige, ikke fordi vi er omsorgsfulle, men fordi vi er en selvstendig profesjon som utfører samfunnskritisk oppgaver. Stoltheten og gleden vår over yrket vårt har plutselig blitt forstått på en helt annen måte.

Korona har satt følelsene i sving. Vi har også fått erfare bekymring for manglende smittevernutstyr, overraskelse over manglende beredskapsplaner og sjokk over tomme beredskapslagre for utstyr og medikament.

Vikarbruk har skjult sykepleiermangelen

Mangel på sykepleiere, og myndighetenes totale mangel på oversikt over behov for sykepleiere er derimot kjent stoff. Dette ble avdekket av Riksrevisjonen lenge før Covid-19.

En voksende sykepleiermangel har gjennom flere år blitt forsøkt sminket bort med innleie av personell fra hele Skandinavia. En forbausende betalingsvillighet til vikarbyråene har hindret arbeidsgivere i å måtte ta tak i mangelen.

Mye av behovet for vikarer er grunnet i kronisk mangel på faste ansatte, ikke innlagte pasienter med Covid-19.

Da pandemien kom, og vikarene forsvant, har sykepleieledere i kommuner og sykehus landet over måttet jobbe hardt for å sikre en minimumsbemanning. Svaret har dessverre blitt overtid, enda flere brudd på arbeidsmiljøloven enn vi etter hvert er blitt vant med og koronaturnuser.

Kommuner og sykehus, som knapt har hatt pasienter med Covid-19, har hatt koronaturnus. Mye av behovet for vikarer er grunnet i kronisk mangel på faste ansatte, ikke innlagte pasienter med Covid-19.

Erklærer lønnsoppgjøret for dødt

NSF har hatt som tilnærming at vi ikke ønsker å slå mynt på en pandemi, og har dermed ikke krevd særtillegg eller større lønnskompensasjon mens vi er i en så krevende situasjon.

Vi har tenkt at innsatsen kan belønnes i lønnsoppgjøret. Dette har vært en tilsynelatende klok strategi, som vi har fått mange pene ord for. Da er det nedslående at Stein Lier-Hansen i NHO (https://sykepleien.no/2020/06/norsk-industri-general-avviser-sykepleiernes-lonnskrav) allerede lenge før partene møtes ved forhandlingsbordet erklærer lønnsoppgjøret for dødt. Han mener tvert imot at lønningene må ned, også for sykepleiere.

Problemet med resonnementet er at det fundert på en misforståelse. Vi sykepleiere har ikke måttet brette opp ermene bare på bakgrunn av en pandemi. Vi har måttet brette opp ermene på bakgrunn av et underfinansiert helsevesen med for få sykepleiere, som har fått en pandemi på toppen. Det er noe helt annet.

Bemanningsutfordringer

Grunnen til at vi har sykepleiermangel i Norge er sammensatt. Det er både lønn og de rammene vi jobber i, slik som turnusordninger og bemanningsfaktor, som gjør at norske sykepleiere enten slutter som sykepleiere eller går ut av yrket på grunn av sykdom.

Lønn løser ikke bemanningsutfordringene alene, men det vil hjelpe.

Sykepleieutdanningen rekrutterer godt, søkertallene er høye og vi klarer ikke utdanne alle som har lyst til å bli sykepleier. Da er det for de fleste av oss opplagt at vi må sette inn innsatsen på å beholde de sykepleierne vi har.

Lønn løser ikke bemanningsutfordringene alene, men det vil hjelpe. En anerkjennelse av at kompetansen vår er viktig er helt nødvendig. Det samme en anerkjennelse over ansvaret vi har, nettopp ansvaret for pasientens liv og helse. Hele døgnet, hele året. Pandemi eller ikke.

Sykepleierne holder helsevesenet i gang

Sykepleiere er en garantist for at helsevesenet holdes i gang, og et helsevesen med god nok kapasitet kan forhindre en nedstengning av samfunnet, lik den vi har hatt nå, neste gang vi får en pandemi. Det er mange ting som må på plass for å bøte på sykepleiermangelen til neste korsvei. Full stilling, rom for faglig kvalitet og en lønn som i alle fall er i nærheten av ansvaret vi har er et minimum.

Sykepleiere er en garantist for at helsevesenet holdes i gang.

Forventningene til lønnsoppgjøret i medlemsmassen til NSF er skyhøy. Det skyldes, slik jeg ser det, ikke primært koronapandemien, men det faktum at behovet for sykepleiere er så tydeliggjort. Som organisasjon plikter vi å følge opp forventningene i lønnsoppgjøret.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse