fbpx Fire av fire ble smittet etter besøk hos pasient uten korona-symptomer Hopp til hovedinnhold

Fire av fire ble smittet etter besøk hos pasient uten korona-symptomer

Hjemmesykepleier Anna Maria Nybakk

Brukeren skal ikke ha fremvist noen kjente koronasymptomer. Likevel ble alle de fire ansatte fra hjemmetjenesten som var innom dette døgnet, smittet.

Hjemmesykepleier Anna Maria Nybakk (29) fra Kristiansand er frisk og tilbake i jobben hun elsker, etter to uker i karantene.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg ville bli smittet, sier hun til Sykepleien.

– Jeg blir jo aldri syk, og er kanskje litt vel optimistisk på vegne av mitt eget immunforsvar.

Kom ikke opp

Under en kveldsvakt midt i april fikk Nybakk beskjed om at en av hjemmetjenestens faste brukere slet med å komme opp av en stol. Nybakk rykket ut og hjalp til, men måtte snart tilbake igjen til brukeren.

– Andre gangen virket brukeren mer sliten enn vanlig. Ved tredje besøk den kvelden hadde vedkommende feber. Det var derimot ingen luftveissymptomer, og vi mistenkte først sepsis, forteller Nybakk.

Målinger ble gjort, brukeren ble lagt inn på sykehus og fikk dagen etter påvist koronasmitte.

Fire av fire smittet

Nybakk var én av totalt fire ansatte fra hjemmetjenesten i Kristiansand som hadde vært innom brukeren i løpet av døgnet før innleggelsen. Alle fire fikk påvist smitte med covid-19. Det bekrefter Nybakks sjef, soneleder Torunn Henden.

En hjemmesykepleier skal ifølge Henden kun ha vært inne hos brukeren fem–seks minutter for å hjelpe til med et løft tidligere på dagen. Det viste seg å være nok.

Brukeren hadde ingen luftveissymptomer eller andre kjente tegn på koronasmitte de første gangene vi var innom
Anna Maria Nybakk, hjemmesykepleier

 

Ifølge Helsenorge.no vet man nå at smitte av koronaviruset i stor grad skjer helt i starten av sykdomsforløpet.

Smitteoverføringen ser ut til å være relativt høy en til to dager før man fremviser symptomer.

– Vi fulgte retningslinjene. Brukeren hadde ingen luftveissymptomer eller andre kjente tegn på koronasmitte de første gangene vi var innom, understreker Nybakk.

– Derfor ble heller ikke ekstra smittevernsutstyr benyttet.

Smitte blant sykepleiere

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen, ICN, anslo nylig at 90 000 helsearbeidere til nå er smittet på verdensbasis, og at 260 sykepleiere er døde.

I en spørreundersøkelse Sykepleien gjennomførte i slutten av mars, oppga 9 av 10 hjemmesykepleiere at de fryktet å smitte sårbare pasienter med korona.

Her i landet er det derimot ingen som fører fullstendig oversikt over smitteutbredelsen blant helsepersonell.

Vi vet at rundt seks prosent av dem som har vært innlagt på sykehus med covid-19, har oppgitt å være helsepersonell. Samtidig utgjør personer med helsefaglig utdanning rundt åtte prosent av Norges befolkning, ifølge tall fra SSB.

Dette sier ikke nødvendigvis så mye om smitterisikoen blant helsepersonell, da det kun er de sykeste blant de smittede som innlegges og dermed inkluderes i tallmaterialet.

Saken fortsetter under diagrammet.Fikk frysninger og kroppsverk

Etter at brukeren i Kristiansand fikk påvist smitte, ble Anna Maria Nybakk og kollegene umiddelbart satt i karantene og testet. Svaret kom tilbake positivt for fire av fire.

En sykepleier som hadde vært hos brukeren dagen før, var derimot ikke smittet.

– Jeg merket ikke noe selv før etter to dager, forteller Nybakk.

For henne startet det med press i brystet. Først tredje dag kom tørrhoste og hodepine, så litt feber, frysninger og kroppsverk og vondt bak øynene.

Jeg merket ikke noe selv før etter to dager
Anna Maria Nybakk, hjemmesykepleier

 

Etter fire dager forsvant disse symptomene brått, men det var ikke over.

– Da begynte nesa og renne. Jeg nøs mye og mistet all smak- og luktesans et par dager.

Nybakk hadde symptomer i én uke og var borte fra jobb i to.

Usikker tilgang i starten

Nybakk synes det har vært litt frem og tilbake med hensyn til når hvilket smittevernsutstyr skal brukes.

– Helt i starten av koronakrisen brukte vi munnbind og hansker ved minste tegn, som litt hoste. Da fikk vi høre at det kunne gå raskt tomt, og man var usikker på hvor mye som smittevernsutstyr som ville være tilgjengelig.

I dag mener Nybakk tilgangen er godt sikret, og at terskelen for bruk er lav.

– Min nærmeste leder har vært fantastisk og har selv bare fulgt retningslinjene ovenfra.

Anna Maria Nybakk, hjemmesykepleier

 

Stanset utbruddet

– Da korona først kom til landet, fikk vi beskjed om at kommunen ikke hadde oversikt over mye smittevernsutstyr som var tilgjengelig, forteller soneleder Torunn Henden.

Hun sier at smittevernsutstyr likevel skal ha blitt benyttet ved alle kjente koronasymptomer fra starten av utbruddet.

Henden mener grepene som ble tatt etter smitteutbruddet hjemme hos en bruker, ser ut til å ha fungert godt. Alle involverte ble raskt satt i karantene og smitten spredde seg ikke videre.

Lettere nå

– Koronasituasjonen er blitt mye lettere å håndtere nå enn den var helt i starten, mener Henden.

Hun sier det har blitt enklere å teste både brukere og ansatte ved mistanke.

– Flere pasienter blir sjekket nå, og testresultatene foreligger etter ett døgn og ikke etter sju dager som det tok de første ukene.

Lite føre-var-bruk av munnbind

Et mindretall av sykepleiere ansatt på sykehjem og i hjemmesykepleien oppgir at de bruker munnbind ut fra et føre-var-prinsipp overfor ekstra risikoutsatte pasienter (se diagram nedenfor).

Dette fremgår av en fersk spørreundersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gjennomført blant rundt 6000 av sine medlemmer som jobber i denne sektoren.

Rundt 65 prosent svarte her at de sjelden eller aldri brukte munnbind i slike situasjoner.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.


Bruk av munnbind på sykehjem og i hjemmesykepleien

I samme NSF-undersøkelse svarte 22,7 prosent at det i svært stor eller stor grad var mangel på munnbind på deres arbeidsplass. 

34,6 prosent meldte om tilsvarende mangel på øyebeskyttelse.

Kjenner seg trygg

Nybakk forteller at hun selv føler seg trygg, både på egne og pasientenes vegne.

– Jeg vil anta at jeg selv har blitt immun, men kan jo likevel dra smitte videre. Det er likevel så mye oppmerksomhet på smittevern hos oss, at jeg kjenner meg trygg.

Nybakk forteller at mange av brukerne nå er blitt testet, og at de ansatte ofte bruker fullt smittevernsutstyr.

– Jeg opplever at brukerne aksepterer det og er forberedt på at vi kommer i full mundur.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse