Sykepleien.no forskning

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering.

Vi er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936  E-ISSN: 1891-2710

Redaktør: Marit Leegaard

Medredaktører: Birgitte Graverholt, Kristin Haraldstad, Edith R. Gjevjon, Geir V. Berg

Manusredaktør: Signe Marie Flåt