fbpx 1 av 4 sykepleiere tviler på at arbeidsplassen tåler en forverring av koronakrisen Hopp til hovedinnhold

1 av 4 sykepleiere tviler på at arbeidsplassen tåler en forverring av koronakrisen

Sykepleier med verneutstyr.

Slik påvirker koronaviruset sykepleiernes arbeidshverdag, ifølge en spørreundersøkelse utført av Sykepleien.

Mange sykepleiere står i første linje for å bekjempe koronaviruset. Sykepleien har spurt sykepleierne hvordan koronapandemien har påvirket deres arbeidsdag (se faktaboks om undersøkelsen nederst i saken).

Store variasjoner

1494 sykepleiere svarte på spørsmålet: «Hvordan har din arbeidssituasjon endret seg som følge av koronakrisen»?

Tre av ti jobber mer

Tallene i tabellen over viser at mer enn tre av ti sykepleiere sier de jobber vesentlig mer nå enn før koronautbruddet. I tillegg sier nesten hver tiende sykepleier (7,8 prosent) at de jobber mer enn hva arbeidsmiljøloven tillater.

To av ti sykepleiere sier i Sykepleiens undersøkelse at de ikke får gitt god nok helsehjelp på grunn av strengt smittevernsregime, og én av ti sykepleiere sier de ikke får gitt god nok helsehjelp fordi tjenesten er overbelastet.

En liten andel (1,7 prosent) jobbet ikke i helsevesenet før koronautbruddet.

Sykepleierne er likevel stort sett fornøyd med hvordan arbeidsplassen håndterer situasjonen akkurat nå. 


Takler situasjonen

64 prosent av sykepleierne er enig i at arbeidsplassen håndterer koronasituasjonen på en god måte. Litt over ti prosent er uenig i at arbeidsplassen håndterer situasjonen på en bra måte.


Sykepleierne er imidlertid ikke like sikre på at arbeidsplassen vil klare å håndtere en eskalering av koronasituasjonen.


Grei arbeidsbelastning

Det er nok forskjeller på hvordan arbeidsbelastningen så langt har rammet sykepleierne. På spørsmål om dagens arbeidsbelastning, svarer de fleste at de vi klare det i minst en måned til.


Mediene har hatt mange oppslag de siste ukene som handler om mangel på smittevernsutstyr. Dette er en av de tingene sykepleierne er bekymret for. I Sykepleiens undersøkelse svarer omtrent like mange bekreftende og avkreftende på spørsmålet om arbeidsplassen har tilstrekkelig tilgang på utstyr.


Helsepersonell prioriteres koronatest

Andelen sykepleiere som oppgir å ha blitt testet for korona, er rundt 10 ganger høyere enn i befolkningen for øvrig. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er drøyt 85 000 nordmenn til nå blitt testet, noe som tilsvarer 1,6 prosent av Norges befolkning. Blant respondentene i Sykepleiens spørreundersøkelse er det derimot totalt 16,9 prosent som svarer bekreftende på spørsmålet «Har du selv blitt testet for koronasmitte?».

Ifølge retningslinjene fra FHI skal folk som jobber nær pasienter i helsetjenesten, testes dersom de får akutt infeksjon i luftveiene.


11 prosent i karantene

Rundt 11 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at de har vært, eller for tiden er, i karantene. Én prosent sier de er blitt unntatt karantene av arbeidsgiver.

Fakta
Om undersøkelsen
  • Undersøkelsen om sykepleiere og koronakrisen ble gjennomført mellom 24. og 26. mars 2020 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 10 000 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleieforbund.
  • Totalt deltok 2465 i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse