fbpx Psykiatrisk legevakt: 40 prosent nedgang i antall henvendelser under koronaens første fase Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk legevakt: 40 prosent nedgang i antall henvendelser under koronaens første fase

Bildet viser legevakten i Oslo.

Sammenliknet journaler fra 2020 med journaler fra 2019.

Hvordan påvirket koronapandemien tilstrømmingen av pasienter til Oslo psykiatrisk legevakt i den første, akutte fasen?

Det ville Ewa Ness, Erik Myrvang Salvador og Erlend Strand Gardsjord undersøke. De er alle leger tilknyttet denne legevakten.

Fare for smitte

Ved å sammenlikne journaler fra og med 13. mars til og med 1. april 2020 med journaler fra samme tidsrom i 2019, fant de at antall henvendelser sank med 40 prosent.

Dette kommer frem i en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Her skriver forfatterne at de tror årsaken er sammensatt, men at pasienter først og fremst unnlot å oppsøke legevakten på grunn av fare for smitte og et ønske om ikke å belaste helsevesenet.

14 relatert til korona

Mens det i 2019 var 105 som henvendte seg til psykiatrisk legevakt i løpet av de 20 dagene mellom 13. mars og 1. april, var det i 2020 63.

14 av de 63 henvendelsene var relatert til covid-19. Det dreide seg blant annet om økende angst og uro som følge av isolasjon og bekymring for smitte. Det var ingen som hadde påvist covid-19, eller som hadde vært i kontakt med en som var smittet.

Antallet henvendelser som gjaldt rus eller personlighetsforstyrrelser var som i samme periode i 2019, mens det var en tydelig reduksjon i henvendelser på grunn av livskriser eller depresjon. Det var også nedgang i konsultasjoner om psykose, men denne nedgangen var ikke like tydelig. Det ble også registrert færre henvendelser om selvmordsproblematikk og selvskading.

Vil ha mer forskning

Også akuttmottaket på St. Olavs hospital registrerte færre henvendelser i pandemiens tolv første uker. Her var og nedgangen på 40 prosent.

Forskerne som har undersøkt psykiatrisk legevakt i Oslo, synes det er interessant at tallene er så like. De peker igjen på at befolkningen oppfatter helsetjenesten som et smittefarlig sted, som en mulig årsak. Men de presiserer at det må forskes mer på hvordan pandemien påvirker folks hjelpesøkende atferd.

Med forbehold om at deres eget tallmateriale er lite, skriver forfatterne at funnene tyder på at økt tilbud om psykiatriske helsetjenester som krever oppmøte, ikke er indisert i en akutt fase av en pandemi.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse