fbpx Koronatest: – Gi opplæring før smitteutbruddet er et faktum Hopp til hovedinnhold

Koronatest: – Gi opplæring før smitteutbruddet er et faktum

Bildet viser hender som holder prøveglass og spatel.

– Å utføre en koronatest er ikke veldig komplisert, men krever opplæring, presiserer overlege Svein Ivar Fylkesnes.

Han jobber for Noklus, en ideell, landsdekkende organisasjon som jobber for å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet i helsetjenesten.

Nå har Noklus laget e-læringskurs om hvordan koronatest skal tas.

Strategi: TISK

Norske myndigheter bruker TISK som strategi for å bremse koronapandemien. T står for test. I for isolasjon, S for smittesporing og K for karantene.

– Pandemihåndteringen starter med en test, påpeker Svein Ivar Fylkesnes.

– Og da må helsetjenesten ha tilgang til personale som kan ta testen.

Noen kommuner har vært litt sent ute, når smitten har begynt å øke, og ikke klart å tilby test til alle som trenger. Mangel på personell har vært én årsak.

Kurset Noklus tilbyr, skal gjøre sykepleiere og andre i stand til å utføre denne prosedyren.

Prøven er, ifølge Fylkesnes, ikke veldig komplisert. Men den krever at man har fått opplæring.

Og et klart råd fra Noklus er:

– Gi opplæring før smitteutbruddet er et faktum.

Ta quiz her:Hva kan du om koronatesting?

– En veldig enkel prøve

Før pandemien var det leger som tok virusprøver fra luftveier. Nå har Helsedirektoratet presisert det som allerede er hjemlet i helsepersonelloven: At andre typer helsepersonell kan benyttes til oppgaver enn det som tradisjonelt er vanlig. Forutsetningen er at det gis opplæring, slik at det gjøres på en forsvarlig måte.

– Hva tenker du om det?

– Det er ikke opp til meg å vurdere, men jeg må si det er en oppgave som er egnet for at andre typer helsepersonell kan overta, sier Svein Ivar Fylkesnes.

– Dette er en veldig enkel prøve, som ikke skiller seg vesentlig fra andre virusprøver. 

Fylkesnes sier det i første omgang er aktuelt å lære opp sykepleiere på legevakt og sykehjem.

Bildet viser en helsearbeider i gult som skal utføre koronatest.

Å teste pasienter hjemme

Mange steder er det opprettet egne luftveisklinikker eller feberklinikker, som pasienter kan oppsøke for å få tatt test. 

Men han sier det er viktig å være oppmerksom på pasientgrupper som på grunn av sykdom eller funksjonshemning ikke kan reise til teststasjon, og som mottar hjemmetjeneste eller er i omsorgsbolig. Disse kan det være mest hensiktsmessig å teste hjemme.

– Å frakte pasienter til koronatest med for eksempel en ambulanse, er en stor jobb, med smitterisiko, påpeker han.

Han sier det ikke betyr at alle helsearbeidere, i for eksempel en hjemmetjeneste, må kunne utføre testen, men at noen kan det.

Det kan også være lurt å lære opp støttepersonale, for eksempel sykepleiere med kontorjobb, slik at de kan settes inn i tilfelle et stort utbrudd.

Fra svelget og dypet av nesen

– Hva kan gå feil når man tar en slik prøve?

– I begynnelsen så vi eksempler på at det var brukt feil prøveglass og også feil pinne til å ta svelgprøve med, sier han.

– Det handlet nok også om at det da var mangel på utstyr.

Han lister også opp: Ikke kontaminere prøven, at den sendes på riktig måte og at man kommuniserer med laboratoriet.

– Kan man gjøre feil med selve prøveteknikken?

– En koronatest er mest pålitelig om det er tatt prøve fra både svelg og nese, forklarer Fylkesnes.

– Det er viktig å ta den fra riktig sted i halsen, å stryke svelgveggen, bak ganebuen, og fra bakre del av nesen. Det er snakk om en såkalt dyp neseprøve, som gir størst sjanse for å fange opp virus.

I tillegg til det rent tekniske, minner Fylkesnes om at den som tar testen, er den eneste pasienten møter. Det er viktig å ta imot pasienten, forklare hva som skal skje og gi god informasjon. Ikke minst om hvor pasienten kan finne prøvesvaret.

– Dette er oppgaver som sykepleiere klarer godt, sier han.

Små detaljer kan gi feil svar

Som oftest vil en feil føre til en falsk negativ test. Altså at testen viser at pasienten ikke har korona. Om pasienten i virkeligheten har korona, kan det forsinke isolering og smittesporing.

– Noen synes nok vi er litt pirkete, sier han.

– Og noen kan tenke at dette er helt selvsagte ting, og veldig enkelt. 

Han vil likevel presisere at det er små detaljer som kan medføre feil.

– Det er tatt over en million koronatester i Norge, sier Svein Ivar Fylkesnes.

– Om bare 1 prosent av disse er feil, vil det likevel være et høyt tall. Konsekvensen kan bli forsinket diagnose og smittesporing, som kan føre til at viruset får spre seg ytterligere.

Fakta
TISK

T esting

I solasjon

S mittesporing

K arantene

Dette er strategien norske helsemyndigheter bruker i kampen mot koronaviruset SARS-CoV-2. Dette viruset gir sykdommen covid-19.

Forkortes til TISK.

Rådet fra Helsedirektoratet til kommunene er at alle som mistenker at de er smittet med covid-19, bør få anledning til å teste seg. Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne.

Les mer i Helsedirektoratets veileder: Testing, isolasjon, smittesporing, karantene

Fakta
Noklus
  • No rsk k valitetsforbedring av l aboratorieu nders økelser
  • En ideell, landsdekkende organisasjon
  • Finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen
  • Jobber for å bedre kvaliteten på medisinsk laboratoriearbeid
  • For å få tilgang til Noklus sine tjenester, må man normalt være medlem
  • Sykehusene, nesten alle legekontor og sykehjem, og en del hjemmetjenester er medlem, det er også noen universitet og høyskoler
  • Ut 2020 har alle sykepleierstudenter gratis tilgang til e-læringskurs i Noklus, tilgangen krever at deres studiested kontakter Noklus, og får brukernavn og passord som de kan gi til studentene
  • De to e-læringskursene om prøvetaking til koronatest er åpent tilgjengelig for alle, også de som ikke er medlemmer av Noklus - les mer: E-læringskurs covid-19

Kilde: Noklus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse