fbpx Åndedrettsvern på intensiv: Gir de god nok beskyttelse? Hopp til hovedinnhold

Åndedrettsvern på intensiv: Gir de god nok beskyttelse?

Bildet viser en sykepleier med smittevernutstyr.

– Opplæring i bruk er svært viktig, presiserer FHI.

Sykepleiere på intensivavdelinger er bekymret over om de er godt nok beskyttet i møte med pasienter som er syke med covid-19. Det bekrefter Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det har vært mye diskusjon om bruk av åndedrettsvern, og mye frykt for at man ikke er tilstrekkelig beskyttet, sier hun. 

Hun minner om dette: Ved all bruk av beskyttelsesutstyr må man gjøre seg kjent med leverandørens krav til bruk for at det skal gi den beskyttelsen som er angitt.

Beskyttelse ved aerosolgenererende prosedyrer

De sykeste pasientene ligger på intensiv, og her utfører sykepleiere jevnlig såkalte aerosolgenererende prosedyrer (forkortet til AGP). Ved slike prosedyrer skal det brukes filtrerende halvmasker (åndedrettsvern). Disse beskytter sykepleierne mot faste og flytende partikler, inkludert mikroorganismer som smitter med dråpekjerner (luftsmitte).

– For å lette arbeidsdagen har vi foreslått at ansatte som arbeider i intensivavdelinger, kan benytte åndedrettsvern. Det betyr at de kan bruke åndedrettsvern kalt FFP2 eller FFP3. De skal brukes sammen med briller eller visir, sier Sorknes.

Åndedrettsvern er klassifisert i henhold til hvilken filtreringsevne de har, og maksimum tillatt lekkasje, under gitte testforhold.

FFP1, FFP2 og FFP3

Ifølge Sorknes er det tre klassifiseringer som gjelder når vi snakker om åndedrettsvern: FFP1, FFP2 og FFP3.

Filtreringsevnen til FFP2 og FFP3 er henholdsvis 95 prosent og 99 prosent. Lekkasjetester som er utført, viser at FFP2 har åtte prosents lekkasje, mens FFP3 har to prosent.

– Det er små forskjeller. Mest av alt avhenger effekten av hvordan åndedrettsvern faktisk benyttes i klinisk praksis. Det er krav om «fit-test» før bruk, for å sikre at åndedrettsvernet sitter riktig. For eksempel vil effekten reduseres om den som bruker utstyret har skjegg, sier hun.

Opplæring i bruk av åndedrettsvern er ifølge seniorrådgiveren svært viktig for å sikre optimal beskyttelse.

Er jeg godt nok beskyttet?

Men er man godt nok beskyttet hvis man bruker FFP2?

Ifølge Sorknes er det korte svaret ja.

– Både FFP2 og FFP3 vil gi en tilstrekkelig god beskyttelse i situasjoner som medfører generering av aerosoler. Flere store aktører som Verdens helseorganisasjon (WHO) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sidestiller nå FFP2 og FFP3 i sine anbefalinger ved AGP, sier hun.

På grunn av mangel på beskyttelsesutstyr har det vært nødvendig å vurdere både utvidet bruk av beskyttelsesutstyr, og effekt av eksempelvis FFP2 sammenliknet med FFP3.

– Det har vært nødvendig å være tydelig på hvilke situasjoner som krever åndedrettsvern, siden forbruket har økt, trolig grunnet frykt for smitte, forklarer Nina Kristine Sorknes.

– Det har også vært nødvendig å gi tydelige signaler om at FFP2 gir en tilstrekkelig god beskyttelse til de situasjonene hvor åndedrettsvern er påkrevet.

Folkehelseinstituttet samarbeider med Arbeidstilsynet

Sorknes presiserer at Folkehelseinstituttet gir faglige råd.

– Rådene bør tilpasses lokale forhold og risikovurderinger. Det er derfor anbefalt å ta kontakt med smittevernpersonell lokalt, sier Sorknes.

Hun legger til at Arbeidstilsynet, og Folkehelseinstituttet sammen med fagmiljøet, hele tiden vurdere behovet for om anbefalingene for bruk av åndedrettsvern skal endres.

Nyttige lenker:

  • Bruk av åndedrettsvern er forankret i forskrift om utførelse av arbeid og finnes på Arbeidstilsynet nettsider.
  • Åndedrettsvern som brukes i helsetjenesten, skal innfri kravene som er beskrevet i NS-EN 149:2001+A1:2009.
  • Informasjon om prosedyrer kan dannes aerosoler (små inhalerbare partikler) som medfører luftsmitte og hvor åndedrettsvern bør brukes, finnes på Folkehelseinstituttets nettside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse