fbpx Koronakrisen har endret praksishverdagen Hopp til hovedinnhold

Koronakrisen har endret praksishverdagen

Når krisen er slått inn over oss, er vi villige til å legge vekk grunnkravet om at praksis kun skal være «lære, ikke være i praksis», skriver innleggsforfatterne.

I disse dager begynner flere sykepleierstudenter i praksis. Noen i spesialisthelsetjenesten, andre i primærhelsetjenesten. Etter å ha hatt et par kaotiske uker, skal studentene nå ut i tjenestene. Enten som student i praksis, eller som student i lønnet arbeid som blir godkjent som praksis.

NSF Student er prinsipielt imot lønnet praksis, men dagens situasjon krever nye løsninger, og vi mener utdanningsinstitusjonene har løst dette på en grei måte til tross for at vi skulle ønske en nasjonal standard som var gjeldende for alle studenter. 

En ny hverdag

Sykepleierstudenter og helsevesenet er gjensidig avhengige av hverandre. For studenten er virkeligheten ute hos pasienten avgjørende for å trekke til seg læring. Samtidig bringer studenten med seg ny kunnskap ut til sine fremtidige kolleger. Situasjoner løftes frem og diskuteres. Begge parter blir klokere. 

Koronakrisen endrer nå denne praksishverdagen for studentene og deres veiledere. Mange steder er det personellmangel. Faste rutiner kan mer eller mindre være borte. Den planlagte læringen kan bli erstattet av et ad hoc-syn: La oss bare sette disse studentene til ett eller annet mens vi som jobber her håndterer krisen.

Vil gjerne bidra, men

Både NRK og andre store mediehus har meldt gjentatte ganger om smittet helsepersonell og helsepersonell i karantene, og per dags dato har vi større mangel på sykepleiere enn vi har til vanlig. Tiltak som forlengede arbeidstider er blitt iverksatt, og sykepleierstudenter og andre har fått muligheten til å melde seg frivillig til arbeid. 

Vi ber innstendig om at landets helseinstitusjoner tar imot oss på en måte som gjør at studentene også øker sin kompetanse i prosessen.

Norske sykepleierstudenter vil gjerne bidra i den nasjonale dugnaden vi står ovenfor. Men vi ber innstendig om at landets helseinstitusjoner tar imot oss på en måte som gjør at studentene også øker sin kompetanse i prosessen. Mange studenter har allerede verdifull kompetanse, og den kan øke ytterligere ved at studentene tas med der det gis sykepleie med verdifullt læringsutbytte.

Sløsing av kompetanse

Mange norske sykepleiere gjør daglig oppgaver som egentlig kunne vært utført av andre. Vi vasker og lager mat. Rydder i skap og skuffer. Og sorterer utstyr. Noen ganger krever situasjonen at det blir sånn, men dypest sett er dette en sløsing av verdifull kompetanse. Og det bør begrenses så langt det lar seg gjøre.

Vi håper den samme innstillingen gjelder når studentene nå står klare til å ta skippertaket som venter dem ute i praksis. At studentene ikke blir stående med trivielle oppgaver og kommer ut av studiet uten den kompetansen de skulle ha hatt. Det kommer helsevesenet ikke til å være tjent med, verken nå eller senere. Ikke pasientene heller.

Fullt mulig å lære

Det er nå åpnet for at sykepleiestudenter i praksis skal kunne gis lønn. Det er altså noe NSF student tradisjonelt sett har vært imot – nettopp fordi det kan åpne en bakvei til å bruke studentene som arbeidskraft og komme i veien for den egentlige grunnen til at de er der: Nemlig for å lære. Når krisen er slått inn over oss, er vi villige til å legge vekk grunnkravet om at praksis kun skal være «lære, ikke være i praksis». Så lenge helsevesenet er presset er vi også villige til å strekke oss.

Vi tror bestemt at det fortsatt er fullt mulig å gi studentene den læringen de trenger.

Men vi tror bestemt at det fortsatt er fullt mulig å gi studentene den læringen de trenger. Det forutsetter at sykepleieledere tar dette med når de fordeler oppgaver. At de ikke ser studentene som midlertidig ufaglært krisehjelp, men som det de faktisk er: Unge og ivrige og med til dels mye solid grunnkompetanse. De sitter også ofte på den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen i bransjen. 

Dette er morgendagens sykepleiere. 

NSF Student vil derfor be sykepleiere, helseforetak og deres ledere om å bruke kompetansen studentene har for det den er verdt!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse