fbpx Sykehusansatte oppfordres til ikke å reise utenlands Hopp til hovedinnhold

Sykehusansatte oppfordres til ikke å reise utenlands

Bildet viser Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus OUS.

Oslo universitetssykehus ber nå alle sine ansatte om ikke å reise utenfor Norge.

Ifølge VG sendte Oslo universitetssykehus (OUS) ut en melding til alle sine ansatte onsdag der de ber dem om ikke å reise utenfor Norge.

«Med utlandet mener vi alle land som ikke er Norge. Turer med ferger som går til utlandet, defineres som utland, selv om man ikke går i land», skriver sykehuset på sine nettsider.

Strengere enn FHI

12. mars ble det innført et landsdekkende forbud for helsepersonell om å reise utenlands. Dette forbudet ble opphevet 7. mai.

Fremdeles fraråder Utenriksdepartementet på generelt grunnlag alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, men unntak er etter hvert innført for land og områder som tilfredsstiller visse smittekrav.

Nå velger altså OUS å gjeninnføre en generell reiserestriksjon for alle sine ansatte, ikke bare helsepersonell.

På sine nettsider opplyser OUS at de følger covid-19-forskriften, og at de har strengere regler enn Folkehelseinstituttet (FHI).

Sykehuset innfører også krav om bruk av munnbind på jobb i ti dager for alle ansatte som har vært i grønne områder i Sverige.

Vurderer fortløpende

Sykepleien kjenner ikke til at andre helseforetak har innført tilsvarende reiserestriksjoner for sine ansatte som OUS, og de fleste ser ut til å basere sine råd på retningslinjer fra sentrale helsemyndigheter.

– Vi har per i dag ikke innført reiseforbud, opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital i Trondheim, Christina Yvonne O. Kalland.

Hun forteller at sykehuset følger de nasjonale retningslinjene, med anmodning om å feriere i Norge og ikke foreta reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

– Vi følger utviklingen tett for å se om vi skal gjøre noen endringer.

Universitetssykehus Nord-Norge (UNN) opplyser at de foreløpig forholder seg til rådene fra FHI, men at situasjonen vurderes fortløpende.

– Det er en anbefaling om å ikke reise ut av Norge, men det er så langt ikke nedlagt forbud mot dette for UNNs ansatte, informerer kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Per-Christian Johansen.

Helse Møre og Romsdal opplyser følgende på sine nettsider:

  • «For tilsette i HMR betyr det at ein ikkje har forbod mot utanlandsreiser lenger, men dersom ein reiser, kan ein risikere å måtte vere i karantene ved retur til Norge.»

«På eget ansvar»

Som et supplement til reiserådene fra sentrale helsemyndigheter, utarbeidet ledelsen ved de fire regionale helseforetakene i sommer sine egne anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien. 

Her går det fram at reiser til såkalte grønne land eller områder skjer på eget ansvar:

  • «All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.»

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse