fbpx Helsedirektoratet ber sykehjemmene slippe til pårørende til døende Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet ber sykehjemmene slippe til pårørende til døende

Bildet viser fasade på et sykehjem.

Helsedirektoratet har vurdert besøksforbudet på helse- og omsorgsinstitusjoner og kommet frem til at det må gjøres individuelle vurderinger.

Blant annet vurderer de at det for døende pasienter må «gjøres unntak fra besøksrestriksjonene slik at nære pårørende får være til stede i livets sluttfase», skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Les deres vurdering her: Vurdering av besøksstans og sosial isolering under covid-19 pandemien

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Individuelle vurderinger

På grunn av det nye koronaviruset har det vært innført omfattende tiltak for å beskytte sårbare pasienter. Men Helsedirektoratet skriver at fravær av besøk også kan føre til stor lidelse blant pasienter og pårørende.

Direktoratet ber institusjonene vurdere unntak fra besøksforbudet ut ifra hver pasients situasjon og den lokale smittesituasjonen.

Barn og de med demens kan få besøk

Helsedirektoratet anbefaler også å åpne for besøk for at barn skal kunne leve et vanlig familieliv, og for pasienter med demens eller annen kognitiv svikt.

«Det bør vurderes i hvilken grad besøk av pårørende til ulike pasientgrupper (...) kan ha en vesentlig positiv påvirkning på prognosen, eller om pårørende i vesentlig grad kan bidra til at pasienten overholder nødvendige smittevernrutine», heter det.

I tillegg vil Helsedirektoratet at institusjonene skal vurdere om pasienter med demens eller annen kognitiv svikt skal kunne ha med seg pårørende eller følgeperson under konsultasjon eller behandling.

Må loggføres

Direktoratet spesifiserer at alle besøk må loggføres, og at institusjonene som hovedregel ikke skal få besøk av personer med luftveissyndromer eller personer som er definert som i nærkontakt med dem.

«Helsedirektoratet vil straks starte arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud», opplyser direktoratet.

Les også:Ventet for lenge med å teste koronasyke på sykehjem

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse