fbpx Møtte Erna Solberg – fikk støtte til mer heltid Hopp til hovedinnhold

Møtte Erna Solberg fredag – fikk støtte til mer heltid

NSF hos Solberg

– Det viktigste for å rette opp sykepleiermangelen, er å få flere deltidsarbeidende over i heltid. Det er også et smitteverntiltak, mener NSF-ledelsen – som fikk gehør i møte med statsminister Erna Solberg fredag.

– Vi er veldig glad for at statsministeren vil lytte til sykepleierne i denne situasjonen.

Det sier en fornøyd forbundsleder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, fredag etter å ha møtt statsminister Erna Solberg sammen med resten av forbundsledelsen og representanter for Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Lill Sverresdatter Larsen fikk inntrykk av at statsministeren har god oversikt over sykepleiernes situasjon.

– Det har vært et veldig godt møte. Erna Solberg har god kjennskap til mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere, i tall og hvor utfordringene ligger, sier Larsen.

NSF-ledelsen

Temaet for møtet var mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere på kort og lang sikt, noe som blant annet har kommet frem i en rapport fra Riksrevisjonen. Møtet var altså planlagt lenge før pandemien.

– Det ble selvsagt naturlig å snakke om situasjonen i dag. Den kroniske mangelen vi har, blir forsterket og veldig synlig i den akutte situasjonen vi er i nå, sier Larsen.

– Jeg opplevde statsministeren som lydhør for våre argumenter, sier Larsen.

Hvordan løse sykepleiermangelen?

– Hvilke konkrete løsninger på sykepleiermangelen snakket dere om?

– I denne situasjonen er faktisk det å øke fra deltid til heltid et smitteverntiltak, og dette var et av de viktigste temaene vi diskuterte, sier Larsen.

At flere sykepleiere må gå fra deltid til heltid, har lenge vært en kampsak for NSF.

Flere heltidsansatte gir i praksis færre sykepleiere rundt hver enkelt pasient med det bedre og mer effektiv gjennomføring av smitteverntiltak, forklarer Larsen.

– Det reduserer kryssmitte, som har særlig stor betydning for skrøpelige eldre, hjemmetjenesten og sykehjem.

– I situasjonen med koronasmitte vil det faktisk redde liv, understreker hun.

– Og statsministeren var helt tydelig på at heltid er noe som alle sykepleiere skal kunne ha, sier Larsen.

Ingen løfter, men forståelse 

– Nylig var det søknadsfrist for høyere utdanning. Hvis det viser seg at søkningen til sykepleien blir høy, vil det opprettes flere studieplasser?

– Statsministeren ga ikke løfter om dette nå. Men en ting er studieplasser, et like stort problem er at en del studenter ikke fullfører studiet.

– Snakket dere om hvordan dette kan løses?

– Det må gjøres noe med finansieringen. Det trengs særlig mer penger til lærerkrefter og ressurser til veiledning. I tillegg trengs mer til ny teknologi og simuleringsverktøy som kan høyne kvaliteten på utdanningen.

– Var statsministeren villig til å love mer penger til dette?

– Hun noterte ønsket fra NSF om økt finansiering til sykepleierutdanningen. Men det ble ikke lovet noe konkret. Dette er vi i en løpende dialog med departementet om og skal følge opp.

Kred til sykepleierne

– Statsministeren ga veldig kred til sykepleierne som nå står i frontlinjen, og anerkjennelse for den jobben som blir gjort, sier Larsen.

I møtet ble mange sider ved situasjonen sykepleierne nå er i, snakket om, ifølge Larsen. Det ble diskutert beredskap og tilgang på smittevernutstyr. Om det er noe som skal gjøres annerledes, og hva som har fungert og ikke, er noe som skal evalueres i granskingen som snart skal i gang, var det statsministeren kunne si.

Viktig for NSF er å få anerkjent behovet for flere sykepleiere, og det at arbeidsforholdene blir slik at man beholder sykepleierne i yrket over mange år.

– Det å stå i lange vakter, for noen med fullt smittevernutstyr og andre i usikkerhet om smittevernutstyret er godt nok, med stort ansvar og annerledes oppgaver, er en større belastning enn den sykepleierne vanligvis har, sier Larsen om dagens situasjon.

Men hun påpeker at det også kommer lærdom og noe positivt ut av det.

– Det positive er teamarbeidet og økt samhold. Man lærer av hverandre i større grad. Det blir mer samhandling mellom profesjoner og avdelinger. Mindre silotenkning. Dette er noe vi bør ta med oss videre, mener Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse