fbpx Vil ha møte med statsministeren om koronapressede kommuner Hopp til hovedinnhold

Vil ha møte med statsministeren om koronapressede kommuner

KS og arbeidstakerorganisasjonene ber statsministeren innkalle til møte for å diskutere koronapressede kommuner. 

I et brev som ble sendt 15. september, skriver KS og flere arbeidstakerorganisasjoner at de får tydelige signaler i «hver sine medlemskanaler om at situasjonen nå oppleves svært presset.»

Brevet er stilet til statsminister Erna Solberg og undertegnet av Unio, samt LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne, i tillegg til KS. 

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, og Unio er NSFs hovedorganisasjon.

– Gjennom tilbakemeldinger fra våre kontakter i kommunene vet vi at mange ansatte er utsatt for press og stress. Dette kommer til å vare. Det må de som skal yte tjenester i kommunene også, sier leder Steffen Handal i Unio kommune, ifølge Unios nettside.

– Alle kommuner er nå organisert etter beredskap på gult nivå. Det er i denne situasjonen ikke lenger mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av koronapandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram i en kommentar på KS' nettside.

– Etterslep

– Alle signalene vi har fått fra sykepleiere ute i kommunene, gjør at vi har fremmet ønsket om at statsminister Erna Solberg samler sammen til et trepartsmøte, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier brevet er sendt som en reaksjon på det samlede trykket i kommunene.

– Fra sykepleierne hører vi om omdisponering av ansatte, noe som går utover blant andre psykisk syke, demenssyke, samt barn og unge, og har ført til økt symptomtrykk hos pasienter. Det er et etterslep i kommunene også, ikke bare i sykehusene, mener hun.

«Skaper store utfordringer»

I brevet beskrives situasjonen slik: «Kommunene og fylkeskommunene skal sikre at både ansatte og tjenestemottakere unngår smittefarlige situasjoner, og terskelen for å holde seg hjemme ved mulige symptomer skal være lav. Krav til renhold er forsterket. Det er stilt store krav til kapasitet for testing og smittesporing. Samtidig skal det ordinære tjenestetilbudet opprettholdes fullt ut, og i noen tilfeller også utvides sammenliknet med hva som ville vært tilfelle i en mer normal hverdag.»

I sum skaper dette store utfordringer både for kommunene og fylkeskommunene som organisasjoner og arbeidsgivere, og for de ansatte, heter det i brevet.

Det er «et klart behov for et felles møte med statsminister, kommunalminister, finansminister og de mest berørte fagstatsrådene hvor vi kan diskutere det samlede trykket på kommunesektoren og hvordan forventninger og krav fra statlig side kan settes slik at disse er tilpasset den samlede ressurssituasjonen i sektoren», heter det i brevet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse