fbpx Trekk i lønn etter Sverige-tur: – Jeg mener det er lovlig Hopp til hovedinnhold

Trekk i lønn etter Sverige-tur: – Jeg mener det er lovlig

Rådmann Frank Hauge holder fast i at ansatte som venter på testsvar etter Sverige-tur, vil bli trukket i lønn. – Det er ulovlig, sier NSF-advokat Hanne Karen Landbø.

Koronatest og trekk i lønn mens de venter på svaret. Slik vil Sør-Odal reagere hvis helseansatte tar seg en tur til Sverige.

Saken som ble publisert 9. september, har fått mange reaksjoner på Sykepleiens Facebook-side. Mange er opprørt over bestemmelsen, andre mener den er på sin plass.

Les om saken her: Sverige-tur kan føre til trekk i lønn for helseansatte

Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder i Hedmark, Bente Irene Aaland, mener bestemmelsen er ulovlig og håper kommunen legger planen på is.

«Karantene i påvente av testsvar vil være ulønnet permisjon»

– Står bestemmelsen om trekk i lønn ved lag?

– Ja, sier Frank Hauge, rådmann i Sør-Odal, til Sykepleien.

– Selv om Sverige er blitt gult område?

– Formålet med at vi sendte ut sms til medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten er jo smittehistorikken vår.

Det var rundt 390 helseansatte som fikk sms-en 3. september.

Der sto det: «Kommunen vil følge FHI sine anbefalinger om at ansatte med pasientnært arbeid og som har vært på reiser til Sverige, må testes for covid-19, med bekreftet negativ test før dere gjenopptar arbeidet. Ev. karantene i påvente av testsvar vil være ulønnet permisjon.»

Se nederst i saken hvorfor NSF-advokaten mener bestemmelsen er ulovlig

– Veldig, veldig mange ansatte var i karantene

– Da (altså 3. september) var det tydelige signaler fra nasjonalt hold at grensen ville bli åpnet til helgen. Det var foranledningen for at vi sendte tekstmeldingen, sier Hauge.

Rådmannen utdyper:

– Jeg tror ingen av våre medarbeidere vil tilbake til situasjonen i vår med mye smitte, også blant ansatte. Og veldig, veldig mange i karantene.

– Vi hadde store utfordringer med å tilby forsvarlige tjenester. Vi fikk det til å gå takket være at medarbeiderne snudde seg rundt. At de jobbet ekstra var helt nødvendig. Perioden var en stor påkjenning for våre medarbeidere.

– Vil ikke tilbake til tidligere tilstander

– Hensikten med sms-en var å øke oppmerksomheten om økt smitterisiko, og at vi ikke vil tilbake til tidligere tilstander. Vi har jo ansvar for brukere i risikogruppe, det er først og fremst dem vi må tenke på.

– Nå ønsker vi å være ekstra forsiktige. Sms-en må ses i det lyset, sier rådmannen.

– Retningslinjene ble drøftet med tillitsvalgte

– Mange reagerer på vedtaket om lønnstrekk. Er det nødvendig å gå så langt?

– At de ikke får utbetalt lønn mens de venter på testresultatet, er ikke noe nytt som er kommunisert. Det er retningslinjer som ble drøftet frem mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte for tre uker siden.

– Da Sverige var rødt område?

– Ja, de ble publisert 19. august.

– Men det er annerledes nå når Sverige er blitt gult?

– Reglene gjelder også for gule land, sier Hauge.

Han viser til regelen, som står på kommunens nettside:

«Helsepersonell, som har vært i «gule land» av noe varighet, for eksempel reise, båt eller opphold, må varsle sin leder. Helsepersonell skal testes for covid-19 og ha fått negativt svar, før de kommer på jobb. Du har selv ansvar for å sørge for at nødvendig test tas. Det utbetales ikke lønn for den ansatte ved fravær fra arbeidet i denne perioden.»

– Unngå kjøpesentre

– Vi råder dessuten alle som har direkte kontakt med pasienter og brukere til å unngå kjøpesentre, om det er i Kongsvinger eller på grensen. Det samme gjelder andre steder hvor mange er samlet, sier Hauge.

– På grunn av koronasituasjonen har vi avtalt at vi sender retningslinjer på høring i e-post. Den omtalte sms-en var ikke drøftet siden innholdet i den var drøftet tidligere gjennom de nevnte retningslinjene.

– Det kan være mange grunner til å reise til Sverige? Ikke bare for å handle?

– Det viktigste er at du og jeg og alle overholder smittereglene. Det er den beste forsikringen for å hindre smitte.

– Fylkeslederen i NSF mener det er ulovlig å trekke de ansatte i lønn?

– Jeg mener det er lovlig og støtter meg til vurderinger vi har hentet inn fra KS-advokatene, sier Hauge.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

– Det økonomiske er ikke det viktige

– Koronatest er vel det viktigste? Å betale lønn i ventetiden på en til to dager betyr vel ikke så mye for kommunen?

– Det økonomiske er ikke det viktige. Det viktige er å rette oppmerksomheten mot smitterisikoen, og ansvaret vi har for våre brukere, sier Hauge.

– Så det kan hende du dropper det med å trekke lønn?

– Jeg håper og tror at vi ikke kommer i en situasjon at det blir aktuelt. Vi må fortløpende vurdere omfanget av smittevernreglene vi skal ha i Sør-Odal. Vi fraråder like sterkt at ansatte reiser til røde regioner i Norge. Poenget er smitterisiko.

– Følger du med på hvordan andre kommuner gjør det?

– Ikke aktivt. Det er vanskelig å få god oversikt over hva som er gjelder i ulike kommuner. I helseforetakene også. Det virker som det er en viss variasjon i hvilke regler som praktiseres.

– Hvilke reaksjoner har du fått på det med lønnstrekket?

– Jeg opplever at ansatte overveiende er positive til at vi er så tydelige. Jeg oppfatter at det er god oppslutning om tiltaket, sier rådmann Frank Hauge.

Tillitsvalgt: Visste ikke at det ikke var lov

Gunn Broen Larsen er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Sør-Odal kommune.

– Hvordan har medlemmene reagert på meldingen fra kommunen?

– Jeg tror alle har stor forståelse for at det er nødvendig med tiltak for å hindre en ny smittebølge. Det medlemmene reagerer på er at pålagt karantene fører til trekk i lønn.

Larsen bekrefter at det ble sendt informasjon fra kommunen til tillitsvalgte om hvordan ansatte skal forholde seg.

– Der går det frem at trekk i lønn ved karantene i påvente av svar på test, er et tiltak. Lokalt har NSF ikke vært oppmerksom på at det ikke er lovhjemmel for et slikt tiltak. Dette ble vi gjort oppmerksom på av fylkeslaget etter at utsendingen av sms-en til ansatte ble kjent.

– Jeg opplever et stort kollegialt fellesskap

– Tror du det er mange som kommer til å reise til Sverige nå?

– Nei, det tror jeg ikke. Helsepersonell viser stort ansvar og har et bevisst forhold til smitteverntiltakene.

Larsen satt selv i karantene to ganger i vår, men testet negativt.

– Er du en av dem som jobbet ekstra?

– Det gjorde jeg. Jeg opplever et stort kollegialt fellesskap, der alle stiller opp. Mange har lagt ned stor innsats for å få dagene i helsevesenet til å gå rundt. Pasienten og deres sikkerhet har vært i fokus. Mange ansatte har blitt omdisponert fra sine opprinnelige oppgaver, forteller hun.

Larsen jobber både på sykehjemmet og som kreftkoordinator i Sør-Odal.

NSF-advokat: – Partene kan ikke avtale bort lønn

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter fylkeslederen i Hedmark, som mener at vedtaket om trekk i lønn er ulovlig.

– Arbeidsgiver kan ikke sette restriksjoner for de ansattes fritid uten at det er hjemlet i loven, sier NSF-advokat Hanne Karen Landbø.

Et eksempel på et slikt forbud er da myndighetene vedtok at helsepersonell ikke skulle få lov til å reise til utlandet.

– Man kan ikke bestemme om ansatte skal få reise på fritiden eller ikke.

– I Sør-Odal skal arbeidsgiver og arbeidstakere ha blitt enige om regler om dette, ifølge rådmannen?

– Disse partene kan ikke avtale bort lønn for den enkelte arbeidstaker i et slikt tilfelle, sier Landbøe.

Les mer om hva NSF mener:Dine plikter og rettigheter om du reiser til utlandet

– Det er ikke rettslig grunnlag for restriksjonene

NSF-advokat Landbø understreker:

– Jeg mener absolutt at helsepersonell bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, slik de fremgår av brev som er sendt til alle landets helsepersonell.

Les brevet her.

– Hvis arbeidsgiver ønsker å teste ansatte som har vært i gult land, og samtidig betaler lønn mens de venter på svar på koronatest, er det greit.

– Problemet kommer når arbeidsgiver ikke vil betale ut lønn. Da er det innført restriksjoner det ikke er rettslig grunnlag for, sier NSF-advokaten.

Hanne Karen Landbø viser til at det har vært flere liknende tilfeller i Nordland.

– Arbeidsgiver kan verken trekke lønn eller kreve avspasering for ansatte som har vært i gul sone i Sverige eller andre gule land og som venter på testsvar.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse