fbpx 9 av 10 hjemmesykepleiere er redde for å smitte pasienter Hopp til hovedinnhold

9 av 10 hjemmesykepleiere er redde for å smitte pasienter

Sykepleier snakker med sengeliggende kvinne.

I en fersk spørreundersøkelse oppgir et stort flertall av norske sykepleiere at de frykter å smitte sårbare pasienter med korona. Aller mest engstelige er ansatte i hjemmetjenesten.

«Me har eit minimalt lager av smittevernutsyr, og eg må innrømme at det skremmer vettet av meg!»

Det skriver en av de rundt 2500 som har deltatt i Sykepleiens ferske spørreundersøkelse om koronakrisen.

Resultatene viser at et stort flertall av sykepleierne er redde for å smitte sårbare pasienter, og mange uttrykker bekymring over tilgangen til smittevernutstyr.


 


Sårbare pasienter

Over 80 prosent av de spurte sier seg «Enig» eller «Helt enig» i påstanden «Jeg er redd for å smitte sårbare pasienter med korona».

Andelen er enda høyere for ansatte innen hjemmetjenesten, der hele 91,8 prosent sier seg enige i ovennevnte påstand.

Totalt er det rundt 52 prosent som svarer at de frykter at de selv blir smittet i forbindelse med sitt arbeid.

Om situasjonen eskalerer

Et klart flertall – over 70 prosent – av deltakerne i undersøkelsen mener at deres arbeidsplass håndterer den nåværende situasjonen godt.

Likevel er det kun rundt 40 prosent som mener arbeidsplassen er godt rustet til å håndtere en eskalering av situasjonen. Blant hjemmesykepleierne er dette tallet kun 25 prosent.

Rundt 37 prosent av sykepleierne mener deres arbeidsplass ikke har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr. Også her er det hjemmesykepleierne som uttrykker mest bekymring. Blant disse sier halvparten seg uenige i påstanden «Min arbeidsplass har for tiden tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr».


 


Også i fritekstsvarene fremkommer det at begrenset tilgang på smittevernutstyr for enkelte er kilde til bekymring:

  • «Vi har visst at det ville kunne komme en pandemi i lang tid. Det at man ikke har et lager av smittevernutstyr er utrolig rart. Det har vært spart og spart i flere år. Prioritet har tydeligvis vært et annet sted.»
  • «Vi som arbeider i helsevesenet må være restriktive med bruk av riktig smittevernutstyr. Samtidig har den enkelte ansatte ansvar for å etterleve prosedyren for riktig påkledning. Et dilemma. […] Slik situasjonen er nå, så ser vi for oss at de fleste av oss som arbeider med Covid-19-pasientene, risikerer å bli smittet.»

Svært få, kun 3,2 prosent, av de spurte mener smittevernsrutinene på deres arbeidsplass er for strenge, og rundt 70 prosent sier at de er enige i de tiltakene som nå er innført på deres arbeidssted.

Fakta
Om undersøkelsen
  • Undersøkelsen om sykepleiere og koronakrisen ble gjennomført mellom 24. og 26. mars 2020 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 10 000 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleieforbund.
  • Totalt deltok 2465 i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse