fbpx Har pandemien endret ditt syn på sykepleieryrket? Hopp til hovedinnhold
Sykepleiens lesere svarer

Har pandemien endret ditt syn på sykepleieryrket?

I mediene har enkelte sykepleiere uttalt at de nå ønsker å slutte som sykepleiere. Andre er redde for at færre vil søke om opptak ved sykepleierutdanningen. Spørsmålet er om pandemien har endret ditt syn på sykepleieryrket?

Sigrid Nakrem

Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

– Nei! Men vi må ta innover oss at for noen har det vært for krevende. Og det er arbeidsgivers ansvar å tilpasse arbeidssituasjonen slik at hver enkelt sykepleier føler seg ivaretatt.

Liv Heidi Negarden

Sykepleier og hovedtillitsvalgt, Vinje kommune

– Nei, det er den sikreste jobben som er nå. Når andre blir permitterte, så jobber vi videre. Jeg tror også dette vil føre til at vi får et beredskapslager av smittevernutstyr slik at jobben vår blir sikrere. Kanskje blir det mere vanlig at vi arbeider med munnbind og hansker i håndtering av alle pasienter og brukere?

Rolf-André Oxholm

Psykiatrisk sykepleier, Oslo universitetssykehus

– Absolutt ikke. Jeg er heller litt stoltere. Pandemien synliggjør hvor viktig sykepleierkompetanse er. Jeg har hatt ganske mange overtidstimer i intensivkohortene på OUS nå, og der opplever jeg samarbeid og lagånd og fagutvikling og utveksling av kunnskap på tvers av mange avdelinger. Men jeg tenker likevel at vi skal diskutere hvordan vi rigger helsetjenestene våre – også i fredstid – for å kunne takle kommende pandemier. Da er kapasitet og bemanning de områdene vi nå virkelig får belyst som presset.

Heidi Smestad Hvaal

Fagsykepleier og hovedtillitsvalgt, Kongsberg kommune

– Det har nok gjort noe med synet mitt, på en måte, for jeg føler meg kanskje ekstra stolt over yrket mitt nå. Jeg føler aksjeverdien på sykepleierne har steget kraftig.

Fakta
Sykepleiens leserpanel
Illustrasjonen viser to figurer og snakkebobler

100 av våre lesere er samlet i et leserpanel som svarer løpende på aktuelle spørsmål. Panelet er rekruttert bredt. Både tillitsvalgte og sykepleiere fra et stort antall faggrupper innenfor sykepleie er med.

Sille Kristiane Listrøm Næsheim

Sykepleier, Gastromedisinsk sengepost, Oslo universitetssykehus Ullevål

– Det har ikke endret mitt syn på sykepleieryrket, men jeg kan se at det for noen blir for mye og for vanskelig. I en allerede ujevn, uforutsigbar og travel hverdag oppleves ikke alltid en slik situasjon som verken trygg, sikker eller god. Jeg har gått med følelsen av å være i krig, men man er stolt av sine kolleger, sitt yrke og jobb, men den store uvissheten kan nok overbelaste enkelte.

Gabrielle Drageseth

Sykepleier, Hvittingfoss bo- og behandlingssenter

– Nei, jeg føler at pandemien har løftet sykepleiere, og andre yrkesgrupper opp. Uten oss, stopper mye opp. Vi stiller opp i førstelinjetjenesten noe som har gitt oss mye ros og respekt. Selv om jeg syns vi gjør det samme som vi alltid har gjort, er det på en måte naturlig for oss. Forskjellen er at det nå blir lagt merke til.

Maria Løvhaug

Psykiatrisk sykepleier, Søndre Oslo DPS

– Jeg har blitt enda mer stolt av yrket mitt og har tenkt at denne synliggjøringen av sykepleie i mediene vil føre til at flere søker seg til sykepleierutdanningen. Det kan samtidig være at noen som har planer om å søke seg til sykepleierutdanningen nå velger å ikke gjøre det likevel av redsel for å måtte jobbe i et utsatt yrke.

Karianne Lehmann Grønsleth

Ortopedisk sykepleier, Oslo universitetssykehus Ullevål

– Personlig er jeg enda mer stolt nå enn før. Jeg ser hvordan sykepleiere tilpasser seg den nye situasjonen. På ortopeden på Ullevål har vi åpnet en covid-intermediærenhet. Mange sykepleiere ønsker å jobbe der til tross for smittevernutstyr og fordi det er mye nytt å lære. Jeg stilte også dette spørsmålet til sykepleierne «mine» i dag tidlig. Ingen der følte på dette.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse