fbpx Tredobling i antall koronasmittede i Oslo Hopp til hovedinnhold

Tredobling i antall koronasmittede i Oslo

Bildet viser Oslo.

I forrige uke ble det meldt om 81 nye koronasmittede i Oslo, over tre ganger så mange som uken før.

Det kommer frem i den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) for uke 23. I uke 22 var det 24 nye påviste smittetilfeller i hovedstaden.

– Det at vi nå ser en økning i rapporterte smittede i Oslo, er ikke uventet. Vi venter å se svingninger i smittetallene, og det er for tidlig å si om dette gjenspeiler en generell økning i Oslo, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Den høye smitten i Oslo bidrar til at de nasjonale uketallene for antall nye smittede for første gang øker siden nedgangen i antall nye smittede begynte i uke 14. Totalt ble det meldt om 112 nye smittede i Norge i forrige uke, noe som betyr at 75 prosent av de nye smittetilfellene kom i Oslo.

På det meste (i uke 13) ble det meldt om 1348 nye smittede i løpet av en uke til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

To bydeler utmerker seg

Flest nye smittetilfeller i Oslo så langt i juni har kommet i bydelene Søndre Nordstrand og Alna, som har hatt henholdsvis 36 og 13 nye koronatilfeller hittil denne måneden, ifølge tall fra MSIS. Alle de andre bydelene har mellom 0 og 5 nye smittede hver i juni.

I etterkant av rasismedemonstrasjonene foran Stortinget fredag, har enkelte uttrykt bekymring for om smitten kan øke i Oslo. Det er ennå for tidlig å si noe om denne demonstrasjonen har bidratt til noe smittespredning.

«Som for andre smittsomme sykdommer vil det kunne komme økning i antall smittede i ulike grupperinger helt til befolkningen er blitt immun gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon», skriver FHI på sine nettsider.

– Folkehelseinstituttet vil fortsette med nøye overvåkning av utviklingen, og minner om at det nå er like viktig som før å følge smittevernrådene, sier Vold.

Hun understreker at smittesporingsarbeidet som nå pågår, er viktig for å målrette tiltakene og stanse videre spredning.

Nedgang i innlagte

Selv om antallet nye smittede har økt, fortsetter nedgangen i antall innlagte på sykehus med covid-19 i Norge. I forrige uke var det kun to nye koronainnleggelser på norske sykehus og én ny innleggelse på intensivavdeling. Onsdag er det 18 innlagte koronapasienter.

På det meste ble det registrert over 250 nye sykehusinnleggelser på én uke (uke 13) og over 50 dødsfall på én uke (uke 15).

Av landets kommuner var det 19 som meldte om smitte i forrige uke, noe som betyr at 337 kommuner ikke hadde noen nye smittede.

I Norge har epidemien så langt totalt tatt 239 liv.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse