fbpx Nå kommer ferieplanleggingen: – Jeg er alvorlig redd Hopp til hovedinnhold

Nå kommer ferieplanleggingen: – Jeg er alvorlig redd

Ambulanse på vei ut, Ullevål sykehus.

Sykehus og kommuner begynner nå for alvor å planlegge turnusene for den første sommeren med koronapandemi.

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Sommerturnusen er hvert år et komplisert puslespill og mange sliter med å få nok sommervikarer, så hvordan blir sommeren i år med en koronakrise på toppen?

Vikarbruk er vanskelig 

Sykepleien har tidligere skrevet flere saker om sykepleiermangelen i flere kommuner i Nordland. Med en koronakrise på toppen er belastningen svært høy på de sykepleierne kommuner og sykehus har ansatt. Noen kommuner og sykehus har derfor brukt vikarbyrå for å få tak i nok sykepleiere.

– Vi opplevde at kommuner og sykehus leide inn svenske og andre utenlandske vikarer uten at karantenebestemmelsene ble overholdt. Det reagerte vi kraftig på. Vikarene risikerer å utsette både sine kolleger og pasienter for smitte, sier NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa.

Dette er det nå ordnet opp i de fleste steder.

– Karantene på 14 dager er gjeninnført for helsepersonell som kommer fra utlandet, sier Krokaa.

Men det er også andre aspekter rundt å hente inn utenlandske vikarer hun har problemer med.

– Det føles uetisk å hente inn personell fra for eksempel Sverige, som har mye større utfordringer med koronasmitte enn det vi så langt har i Norge. Det svenske helsevesenet er sprengt og skriker etter kompetanse. Det føles derfor helt feil å benytte arbeidskraft fra land som selv har behov for sykepleiere, sier hun.

Ikke et koronaproblem

Fylkeslederen mener mangelen på sykepleiere og annet personell ikke skyldes koronaviruset.

– Vi har hatt en kritisk mangel på spesialsykepleiere og vanlige sykepleiere i flere år. Hovedproblemet er at det mange steder allerede før koronapandemien var for få sykepleiere å oppdrive for å opprettholde normal drift. Når vi nå får en krise på toppen, er jeg dypt bekymret for belastningen sykepleierne utsettes for, sier hun og utdyper:

– Arbeidsgiver har innført utvidet arbeidstid og tøffe turnuser for sykepleiere som allerede er overbelastet. Jeg er alvorlig redd for konsekvensene. Hvor lenge klarer sykepleierne denne belastningen?

– Det kommer en tid også etter at viruset er under kontroll og sykepleiermangelen vil fremdeles være der, minner hun om.

Nasjonal oppvask

Krokaa vil ha en nasjonal oppvask om sykepleiermangelen etter at koronakrisen er under kontroll.

– Det er på høy tid at politikerne slutter å prate og begynner å handle. Nasjonale myndigheter må nå kartlegge hvor mange spesialsykepleiere vi har i Norge, når de går av med pensjon, og hvor mange vi må utdanne, krever hun.

En slik oversikt finnes ikke i dag.

– Men vi mangler også vanlige sykepleiere. Politikerne må også lage en langsiktig plan for hvordan de skal klare å utdanne nok i årene som kommer, sier hun.

Fylkesleder i Notrdland
Gjertrud Krokaa
Gjertrud Krokaa Foto: Eivor Hofstad

Krokaa mener koronasituasjonen burde være en tankevekker.

– Krisen har vist hvor viktig det er at vi har nok sykepleiere. Dette er helt sikkert ikke den siste krisen vi vil oppleve. Arbeidsgivere må tenke langsiktig og ikke lage turnuser som gjør sykeleierne syke, sier hun.

NSFs forhandlingsavdeling melder at det så langt har vært ganske få henvendelser angående ferieavvikling.

Les også: Vikarer kan bli mangelvare i sommer

Sommeren er alltid utfordrende

Som om ikke det er utfordrende nok med sykepleiermangel og koronapandemi, skal også sommerens ferieavvikling planlegges.

– Hvordan skal det gå?

– Det aner jeg ikke. Det er utfordrende nok at overbelastede sykepleiere også risikerer at de ikke kan ta ut ferie, sier Krokaa.

Før påske har hun vært i daglig dialog med tillitsvalgte om arbeidstid og turnuser i både kommuner og sykehus, og sommerferieavviklingen kan blir en utfordring.

– Sommeren er alltid utfordrende, i år blir det ekstra vanskelig. Jeg skjønner at ledere og arbeidsgivere er fristet til å fortsette å bruke utvidet arbeidstid og 12,5-timersvakter, men det går ikke i lengden, sier hun.

Krokaa mener arbeidsgivere er nødt til å se på muligheten for oppgavedeling og en annen organisering av helsetjenestene.

– De må kanskje sette inn sykepleiere som til vanlig ikke jobber pasientnært. I tillegg kan ledere planlegge slik at sykepleiere kun brukes til sykepleieroppgaver og sette inn annet personell i støttefunksjoner, sier hun.

Sommerferie i det blå?

Kenneth Sandmo Grip er foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital.

– Hvordan ferieavviklingen blir, vet vi ikke. En ting som er helt sikkert, er at planen vi hadde for en måned siden, ikke gjelder lenger, sier Grip.

Bildet viser Kenneth Grip, foretakstillitsvalgt for NSF på St. Olavs hospital i Trondheim
Ellen Morland
Ellen Morland Foto: Ellen Morland

Ved St. Olavs hospital har de per dags dato ingen vikarer fra utlandet. Dersom sykehuset må leie inn fra utlandet, skal det avklares med administrerende direktør, ifølge Grip.

– Som så mange andre arbeidssteder oppfordres ansatte til kun å ha et arbeidssted på grunn av smittefare. Det betyr at bruk av vikarer er noe vi må prøve å unngå.

Han håper tredjeårsstudentene ved NTNU får tatt eksamen som planlagt.

– Da kan vi i det minste få en viss tilstrømning av arbeidskraft der ifra, sier han.

Enn så lenge har de hatt god kapasitet på å håndtere covid-19-smittede.

– Vi har ligget jevnt på mellom 14 og 10 koronasmittede. Klarer vi å holde oss på det, skal det være mulig å få avviklet ferie. Men det kommer også an på om sykehuset starter opp elektiv virksomhet igjen. Det er mange usikre momenter.

Grip håper sykepleierne får mulighet til å ta ut ferie.

– Er det ett år vi har hatt behov for ferie, er det kanskje akkurat i år, sier han.

Svein-Erik Urstrømmen er foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Heller ikke han har oversikt over hvordan sommeren blir.

– Vi har diskutert dette litt, men latt det bero til over påske for se hvordan koronapandemien har utviklet seg. Men i løpet av de neste ukene er dette noe vi nå må sette i gang med.

Urstrømmen sier at antall covid-19-smittede på OUS her gått ned, det samme har antallet intensivpasienter.

– Samtidig begynner en god del av helsepersonellet som har vært i karantene, å komme tilbake på jobb. Vi håper utviklingen fortsetter slik, sier han.

Mangler pasienter

Karen Brasetvik er fylkesleder i NSF Østfold. Hun har akkurat vært i telefonmøte med fylkets hovedtillitsvalgte som melder om en rolig påske – både på sykehus og ute i kommunene.

– Flere kommuner mangler pasienter. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle oppleve, sier Brasetvik.

Bildet viser Karen Brasetvik
Foto: Kari Anne Dolonen

Årsaken er at byene har omdisponert ressursene, og de fleste byene og kommunene har opprettet egne koronaavdelinger for å være forberedt på å ta imot store mengder koronasmittede.

– Men vi har veldig få koronasmittede i vårt fylke. For eksempel har koronaavdelingen i Indre Østfold én pasient. Det samme er tilfellet andre steder med avdelinger som er fult opp bemannet, men har en eller ingen pasienter. Det er litt absurd, sier Brasetvik.

– Men denne beredskapen koster. Det er nå mange andre pasienter som står på vent for behandling, mens det altså mange steder er tomt for pasienter. Det spørs hvor lenge vi kan holde på slik, sier hun.

Den smarte tingen å gjøre ville ifølge fylkeslederen være å opprette en interkommunal koronaavdeling.

– Geografisk er Østfold et fylke med små avstander. Det er mangel på sykepleiere, så en felles koronavdeling kunne frigjort andre sykepleiere til å ivareta pasienter som trenger hjelp, men som nå ikke får det, sier Brasetvik.

Ferieavviklingen ser ut til å gå som normalt i Østfolds kommuner og sykehus.

– Det er i hvert fall det vi har fått beskjed om så langt. Så så sant det ikke skjer en veldig endring, virker det som om ferien planlegges som normalt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse