fbpx Sykehusene utsetter planlagte operasjoner Hopp til hovedinnhold
Koronaviruset:

Sykehusene utsetter planlagte operasjoner

Operasjonsteam i arbeid.

Helse Sør-Øst: Nå er det tre ting som gjelder: Beredskap, øyeblikkelig hjelp og forsvarlig helsehjelp.

Helse Sør-Øst opplyste på en pressekonferanse i dag at planlagte operasjoner utsettes. Hvor mange operasjoner som nå blir forskjøvet, har ikke administrerende direktør Cathrine M. Lofthus oversikt over.

– Men alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har utsatt operasjoner, sa Lofthus.

Personellet som blir frigjort på grunn av disse utsettelsene, vil bli satt inn på andre avdelinger.

– Nå er det tre ting vi prioriterer: Beredskap, øyeblikkelig hjelp og forsvarlig helsehjelp, sa Lofthus.

Med forsvarlig helsehjelp refererte hun til pasientgrupper som for eksempel kreftpasienter og andre grupper som trenger helt nødvendig behandling på sykehus.

– Det er også viktig at omdisponeringene ikke fører til at personer får forsinket diagnose eller behandling, sa Lofthus.

Nesten 6200 sykehusansatte i karantene

De siste oppdaterte tallene om ansatte i karantene fra sykehusene i Helse Sør-Øst, er fra i går kveld. 

– Klokka 18.00 var det over 4000 ansatte som var i karantene. Vi har ikke tall for hvor mange av disse som er leger eller sykepleiere.

Nasjonalt melder NTB at tallet på sykehusansatte i karantene nå er rundt 6200.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har 48 pasienter innlagt med korona. Av de 48 ligger 12 pasienter på intensivavdeling . Ti av disse igjen ligger på respirator.

På spørsmål fra Sykepleien om det nå lages nye turnuser for dem som kan jobbe, svarer Lofthus at dette er noe foretakene jobber med.

– Ansatte må nok belage seg på nye turnuser og muligens lengre arbeidsdager, sier hun og forsikrer at nye turnuser vil bli satt opp i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Lofthus la ikke skjul på at situasjonen er krevende, men at de så langt har alt under kontroll – også når det gjelder utstyr.

– Men situasjonen endrer seg hele tiden. Men vi har godt samarbeid med de andre helseregionene og vi har til enhver tid oversikt over utstyr og materiell foretakene har. Så langt er ingen gått tomme for noe, sa hun.

Også Helse Vest avlyser planlagt behandling

– Helseforetakene våre er i gang med en omfattende omlegging av planlagt pasientbehandling for å kunne prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, opplyser kommunikasjonsrådgiver Camilla Loddervik i Helse Vest til NTB tidligere i dag.

– Det jobbes kontinuerlig med å omplassere helsepersonell til der det trengs, og alle våre virksomheter samarbeider om å få dette til, sier hun.

Faglig vurdering

Både Haukeland universitetssjukehus i Bergen, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Haugesund sykehus, samt en rekke mindre sykehus, ligger under Helse Vest.

Ved SUS utsettes nå blant annet planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye for å frigjøre kapasitet, opplyser kommunikasjonsdirektør Helga Tau Strand Vestbø i Helse Stavanger til VG.

– Det er viktig å understreke at vi kun utsetter det som kan utsettes. Det skjer etter en medisinskfaglig vurdering, sier Strand Vestbø.

Søker frivillige

Helseforetakene sliter også med at et stort antall ansatte på sykehusene nå er i karantene. Bare ved Oslo universitetssykehus (OUS) gjelder det minst 1.087 ansatte.

Samtlige regionale helseforetak ber nå folk med helseutdanning eller annen relevant bakgrunn om å melde seg til tjeneste.

– Vi er i ferd med å legge ut dette på våre nettsider. Noen av våre lokale helseforetak har allerede gjort dette, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst Gunn Kristin Sande til NTB.

– Vi henvender oss særlig til studenter, helsepersonell som i dag er i andre yrker og andre med erfaring og kompetanse som helsetjenesten kan ha nytte av, sier direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i en pressemelding.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse