fbpx Sykehusene utsetter planlagte operasjoner Hopp til hovedinnhold

Koronaviruset: Sykehusene utsetter planlagte operasjoner

Operasjonsteam i arbeid.
NY TURNUS: – Ansatte må nok belage seg på nye turnuser og muligens engre arbeidsdager, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus. Foto: Stig Weston

Helse Sør-Øst: Nå er det tre ting som gjelder: Beredskap, øyeblikkelig hjelp og forsvarlig helsehjelp.

Helse Sør-Øst opplyste på en pressekonferanse i dag at planlagte operasjoner utsettes. Hvor mange operasjoner som nå blir forskjøvet, har ikke administrerende direktør Cathrine M. Lofthus oversikt over.

– Men alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har utsatt operasjoner, sa Lofthus.

Personellet som blir frigjort på grunn av disse utsettelsene, vil bli satt inn på andre avdelinger.

– Nå er det tre ting vi prioriterer: Beredskap, øyeblikkelig hjelp og forsvarlig helsehjelp, sa Lofthus.

Med forsvarlig helsehjelp refererte hun til pasientgrupper som for eksempel kreftpasienter og andre grupper som trenger helt nødvendig behandling på sykehus.

– Det er også viktig at omdisponeringene ikke fører til at personer får forsinket diagnose eller behandling, sa Lofthus.

Nesten 6200 sykehusansatte i karantene

De siste oppdaterte tallene om ansatte i karantene fra sykehusene i Helse Sør-Øst, er fra i går kveld. 

– Klokka 18.00 var det over 4000 ansatte som var i karantene. Vi har ikke tall for hvor mange av disse som er leger eller sykepleiere.

Nasjonalt melder NTB at tallet på sykehusansatte i karantene nå er rundt 6200.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har 48 pasienter innlagt med korona. Av de 48 ligger 12 pasienter på intensivavdeling . Ti av disse igjen ligger på respirator.

På spørsmål fra Sykepleien om det nå lages nye turnuser for dem som kan jobbe, svarer Lofthus at dette er noe foretakene jobber med.

– Ansatte må nok belage seg på nye turnuser og muligens lengre arbeidsdager, sier hun og forsikrer at nye turnuser vil bli satt opp i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Lofthus la ikke skjul på at situasjonen er krevende, men at de så langt har alt under kontroll – også når det gjelder utstyr.

– Men situasjonen endrer seg hele tiden. Men vi har godt samarbeid med de andre helseregionene og vi har til enhver tid oversikt over utstyr og materiell foretakene har. Så langt er ingen gått tomme for noe, sa hun.

Også Helse Vest avlyser planlagt behandling

– Helseforetakene våre er i gang med en omfattende omlegging av planlagt pasientbehandling for å kunne prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, opplyser kommunikasjonsrådgiver Camilla Loddervik i Helse Vest til NTB tidligere i dag.

– Det jobbes kontinuerlig med å omplassere helsepersonell til der det trengs, og alle våre virksomheter samarbeider om å få dette til, sier hun.

Faglig vurdering

Både Haukeland universitetssjukehus i Bergen, Stavanger universitetssjukehus (SUS), Haugesund sykehus, samt en rekke mindre sykehus, ligger under Helse Vest.

Ved SUS utsettes nå blant annet planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye for å frigjøre kapasitet, opplyser kommunikasjonsdirektør Helga Tau Strand Vestbø i Helse Stavanger til VG.

– Det er viktig å understreke at vi kun utsetter det som kan utsettes. Det skjer etter en medisinskfaglig vurdering, sier Strand Vestbø.

Søker frivillige

Helseforetakene sliter også med at et stort antall ansatte på sykehusene nå er i karantene. Bare ved Oslo universitetssykehus (OUS) gjelder det minst 1.087 ansatte.

Samtlige regionale helseforetak ber nå folk med helseutdanning eller annen relevant bakgrunn om å melde seg til tjeneste.

– Vi er i ferd med å legge ut dette på våre nettsider. Noen av våre lokale helseforetak har allerede gjort dette, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst Gunn Kristin Sande til NTB.

– Vi henvender oss særlig til studenter, helsepersonell som i dag er i andre yrker og andre med erfaring og kompetanse som helsetjenesten kan ha nytte av, sier direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Koronaviruset: – Håndvask er det aller viktigste smitteverntiltaket vi har

Kledd mot koronasmitte
RIKTIG UTSTYRT MOT SMITTE: Beredskapssykepleier Madelen Foss Smedholen på infeksjonsmedisinsk isolatpost ved Ullevål sykehus, kledd for å ta imot pasient med koronavirus. Foto: Hallgeir Vågenes, VG/Scanpix/NTB

– Vi er forberedt på å ta imot covid-19-pasienter. Vi får ikke gjort så mye mer enn å forberede oss på at det skjer, sier sykepleier Anne Wold Aunemo på infeksjonsmedisinsk isolatpost.

Koronaviruset kommer stadig nærmere Norge. Helsetjenesten må forberede seg på en alvorlig epidemi, melder helsemyndighetene.

Noen sykepleiere vet mer enn andre om hvordan pasienter med dette aktuelle viruset skal håndteres.

– Vi følger situasjonen fortløpende og har nettopp utarbeidet nye retningslinjer for mottak av smittede med covid-19-viruset, sier sykepleier Anne Wold Aunemo.

Eller koronaviruset, som det også kalles.

Aunemo er seksjonsleder på infeksjonsmedisinsk isolatpost på Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus.

Les mer om råd til helsepersonell nederst i saken.

– Bruker visir i tillegg

– Vi følger ellers rådene Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt om smittevernsbekledning. De ansatte er drillet i å håndtere dette, altså dråpesmittekategorien, sier hun.

Les også: Vurderer hasteopplæring av helsepersonell

Anne Wold Aunemo, Ullevål sykehus
MÅ BRUKE VISIR: Det er ikke veldig store forskjeller på å isolere en koronapasient og en annen dråpesmittepasient, opplyser Anne Wold Aunemo: – Bare at vi vil bruke visir i tillegg. Foto: Privat

På avdelingen er de eksperter på å håndtere smittepasienter.

Det er ikke veldig store forskjeller på å isolere en koronapasient og en annen dråpesmittepasient, opplyser hun:

– Bare at vi vil bruke visir i tillegg.

Utstyret består av:

 • Visir
 • Åndedrettsvern
 • Frakk
 • Hansker
 • Hette

– Det er ikke som å ta imot en ebolapasient?

– Absolutt ikke. Dette er ikke høysmitte, som ebolaviruset er. Pasienter med korona vil bli isolert på vanlig isolat.

Les også Smittefare over – om da ebolapasienten kom til avdelingen.

– De fleste sykehus kan isolere

– Hvem vil eventuelt komme til dere?

– Pasienter som har behov for sykehusinnleggelse og som tilhører vår sektor. De fleste norske sykehus har nå mulighet for å ha isolater for disse pasientene, sier Aunemo.

– Men de fleste som eventuelt blir smittet, vil ikke bli så syke at de må på sykehus.

– Så ingen antydning til panikk hos dere?

– Nei. Det vil kunne bli problemer hvis viruset rammer veldig mange. Men de fleste vil kunne bli hjemme, som ved en vanlig influensa.

Eldre og de som er syke fra før, er mest utsatt for å få luftveissymptomer og lungebetennelse, slik at de kan trenge sykehusbehandling.

Holder øye med utstyrslageret

– Vi sørger nå for at vi har det utstyret vi trenger for å kunne ta imot pasienter.

– Er det vanskelig å skaffe nok av det?

– Det er noen utfordringer, men per dags dato har vi utstyr nok. Så følger vi med fortløpende hvordan det utvikler seg. Vi har vanlig drift, vi har ikke bemannet opp. Men vi har gått gjennom rutinene for hvordan vi skal ta imot pasienter der det er mistanke om smitte.

– Vi holder godt øye med hva vi har på lager av utstyr.

Aller viktigst: håndvasken

Aunemo legger til:

– Det er det basale smitteverntiltaket som gjelder, altså håndvask. Det er det aller viktigste smitteverntiltaket vi har. Vi er absolutt ikke i høysmitteberedskap.

– Men det står ikke så godt til med håndvasken blant helsepersonell?

– Da er dette en viktig påminnelse om å øve seg på det.

Les også: Sykepleierstudenter avslørte slett håndhygiene ved sykehjem

– Rådet om håndvask gjelder også for folk flest?

– Ja, det er det viktigste vi kan gjøre. For eksempel passe på å vaske seg når man kommer fra byen og etter å ha vært i butikken.

– Er forberedt

Det siste døgnet har koronaviruset også blitt identifisert i Sveits, Spania, Østerrike og Kroatia, i tillegg til Italia.

– Det nærmer seg?

– Ja, det har krøpet litt nærmere.

– Blir dere mer nervøse?

– Ikke nervøse. Vi følger situasjonen tett og er forberedt på å ta imot en smittet covid-19-pasient. Vi får ikke gjort så mye mer enn å forberede oss på at det skjer, sier sykepleier Anne Wold Aunemo.

Ifølge Folkehelseinstituttet skjer arbeidet mot epidemien langs to spor:

 • Et smittevernspor for å redusere spredningen.
 • Et behandlingsspor for å hindre dødsfall blant de alvorlig syke.

Vurderer å lære opp personell til å håndtere respiratorpasienter

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag sier overlege Arne Broch Bransæter ved Ullevål sykehus at sykehusets isolatkapasitet ikke kommer til å være tilstrekkelig. Dette ifølge NTB.

– Det er sannsynlig at driften ved sykehuset vil bli rammet i stor grad ved et stort utbrudd, sier han.

Bransæter ser antallet intensivplasser som den største utfordringen, men sier at sykehuset har lagt ned mye arbeid i å tilpasse planene til et mulig utbrudd, og at de i disse dager vurderer å lære opp personell til å håndtere respiratorpasienter.

– Dette er ikke ideelt, men man må inngå en del kompromisser i en situasjon med et stort utbrudd. For folk med en god faglig bakgrunn kreves det ikke all verdens å lære seg dette, sier overlege Arne Broch Bransæter.

– Usannsynlig at vi slipper unna

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, sa til NRK Dagsrevyen 25. februar at viruset kan komme til Norge i morgen eller om en måned.

– Men det vet vi ikke. Det er usannsynlig at vi slipper unna.

Guldvog sa også:

– Vi forsøker å unngå mange smittede samtidig. Det er om å gjøre å flate ut kurven så lenge som mulig.

Også han, i likhet med sykepleier Anne Wold Aunemo, viste til god håndhygiene og hostevaner som viktige tiltak for å hindre smitte.

Her er flere av Bjørn Guldvogs råd:

 • Mistenker man at man er smittet, er det best å ringe helsevesenet: Ta kontakt med legevakten uten å komme dit fysisk.
 • Frivillig hjemmekarantene for dem som er i risiko for å være smittet.

Hva skal helsepersonell gjøre

Under kan dere finne rådene fra Folkehelseinstituttet ved mistenkt og bekreftet smitte av koronavirus.

For helsepersonell på sykehus:

Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus) covid-19

For helsepersonell på sykehjem og hjemmesykepleie:

Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus) covid-19

For folk flest:

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Covid-19-viruset
 • En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.
 • Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.
 • Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.
 • Verdens helseorganisasjon (WHO) tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan.
 • WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.
 • Frem til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.
 • Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.

Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer, NTB