fbpx – Min verdi som sykepleier har ikke økt Hopp til hovedinnhold

– Min verdi som sykepleier har ikke økt

Sykepleiere fått applaus, gratis is, blomster samt utrolig mange fine ord i lys av pandemien. Likevel har ikke min jobb endret seg, skriver innleggsforfatteren.

Før påske fikk vi – sykepleiere – en egen SMS-hilsen fra statsministeren og helseministeren, og jeg kjente jeg ble ørlite grann provosert. De siste seks månedene har jeg informert fire foreldrepar om at barnet deres har en alvorlig sykdom som gjør at han eller hun ikke kommer til å leve lenge. Jeg har også vært tett på to andre familier i tilknytning til dødsfall. Men det er jo jobben min.

Mange har utfordrende jobber

Som sykepleier er jeg trent på å være omstillingsdyktig, og som helsepersonell trår jeg til når det står om liv.

Men er jobben min mer verdifull nå enn før? Er min jobb mer verdt enn andre smitteutsatte yrker? Hva med vaskepersonell, kollektivsjåfører, butikkmedarbeidere eller helsepersonell på sykehjem. Disse møter – virkelig – på uvante utfordringer.

Mangler ressurser

Jeg synes ikke jeg fortjener høyere lønn på grunn av covid-19. Derimot fortjener jeg det i lys av den jobben jeg gjør, og har gjort, hver dag som sykepleier. Sykepleiere er ikke bare tilpasningsdyktige, allsidige og faglige. Vi er også støttespillere for mennesker i krise, og vi er til for de syke og deres pårørende.

Lønn er én side saken, men det er mange i samfunnet som fortjener høyere lønn. Da jeg jobbet på sengepost var det vanlig med vakter som var så hektiske at jeg ikke rakk toalettet før vakten var over. Var jeg heldig, rakk jeg å spise en brødskive på noen minutter. Nå jobber jeg med de sykeste barna, og jeg er på en måte litt «høyere opp» i helsehierarkiet.

Jeg har vakter uten pause fordi ingen andre kan avløse meg.

Jeg jobber en-til-en med pasientene, og er det rolig hjelper jeg til på andre poster. Men også her har jeg vakter uten pause fordi ingen andre kan avløse meg.

Jeg har også vært med på mange omorganiseringer som har gitt kortsiktige løsninger – for å spare penger – uten bred faglig forankring verken fra ansatte eller pasienter.

Like verdifull da som nå

Det er selvfølgelig hyggelig med oppmerksomhet, og det er motiverende å få anerkjennelse for den jobben vi gjør, men jeg opplever ikke at jeg er mer verdt nå enn før koronaens inntog.

Det kan kanskje forandre seg dersom vi skulle få en større spredning i Norge. Italiensk helsepersonell befinner seg i en unntakssituasjon. Ingen gjør det de vanligvis gjør da de verken har tid eller tilstrekkelig med utstyr eller personell.

Mine kollegaer og jeg håndterer sykepleie med utrygghet om smitte – ja – og med nye kollegaer og nye omgivelser. Men vi omstiller oss, noe vi vant til for å utføre sykepleie der det trengs. Min jobb er like verdifull nå som før.

Ønsker mer bemanning

Om tiden nå skulle skape endringer så er mine forhåpninger om en rettferdig lønn ikke særlig store. Derimot ønsker jeg tilstrekkelig bemanning på alle avdelinger, tilstrekkelig utstyr samt faglige og bredt forankrede beslutninger når vi skal endre strukturer og arbeidsoppgaver i helsevesenet.

Vis takknemlighet også for mange av de andre yrkene.

Verdivurderingen av de ulike profesjonene bør vi være svært forsiktig med. Likeverd og rettferdighet bør vi derimot snakke mer om. All takknemlighet er fint og bra, men det er så mange flere som fortjener den nå. Så vis takknemlighet også for mange av de andre yrkene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse