fbpx Ber ledige sykepleiere om å registrere seg i nasjonalt koronaregister Hopp til hovedinnhold

Ber ledige sykepleiere om å registrere seg i nasjonalt koronaregister

Intensivsykepleiere

Flere sykepleiere som ikke jobber i yrket, inkludert intensivsykepleiere, skal allerede ha mottatt en SMS fra Helsedirektoratet. Budskapet er: Registrer dere i den nye nasjonale portalen.

Mangelen på intensivsykepleiere er slått fast lenge før koronaen kom til landet.

Sykepleien skrev forrige uke at Helsedirektoratet kartlegger tilgjengelige sykepleiere og forbereder et register der helsepersonell kan melde seg.

Nå ser dette dagens lys:

– Helsedirektoratet har etablert en portal der helsepersonell som ikke allerede er i jobb i et helseforetak eller kommune, bes om å registrere seg, forteller Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning.

Her finner du portalen for det nasjonale registeret.

Randi Moen Forfang, Helsedirektoratet

Har sendt til rundt 1000 i første runde

– For ikke å overbelaste systemet i starten har det foreløpig bare gått ut invitasjoner til grupper av helsepersonell.

I første runde ble meldingene sendt til rundt tusen sykepleiere.

– Vi ser allerede at flere har registrert seg, det gikk veldig fort å få inn de første, forteller hun.

For å finne frem til rette personer har Helsedirektoratet brukt både Helsepersonellregisteret og innhentet informasjon fra skoler og universiteter.

Her er oversikt over sykepleiere og studenter Helsedirektoratet har skaffet seg. Forfang tar forbehold om at registreringene er riktig utført.

Sykepleiere

Frivillig ordning

– I og med at dette er en frivillig ordning, vil vi at de selv skal registrere seg, så vi kan bruke dem som registrerer seg i første omgang. Blir det behov for mange, vil vi kanskje ta flere runder med å melde direkte.

Etter hvert vil det bli kunngjort bredt at helsepersonell som er ledig, bes om å registrere seg.

– Lenke vil bli lagt ut på våre nettsider en av de nærmeste dagene.

Formidler videre til tjenestene

Randi Forfang forteller at i går kveld, altså 24. mars, ble det sendt ut SMS-invitasjoner til mange sykepleiere, inkludert intensiv- og anestesisykepleiere.

– Vi håper mange registrerer seg i den nasjonale portalen. Disse vil også få invitasjon på e-post, sannsynligvis 25. mars. Lister over dem som er registrert som tilgjengelig helsepersonell, vil bli formidlet videre til tjenestene, sier avdelingslederen.

Hun legger til:

– Hvis de som registrerer seg, endrer status, det vil si blir ansatt, ber vi om at profilen i den nasjonale registreringen oppdateres.

Forfang viser til at også mange kommuner og helseforetak har etablert sine egne rekrutteringsløsninger der helsepersonell kan melde seg.

Forfang har sin siste dag i karantene. Der ble hun satt fordi en av lederne fikk påvist covid-19.

– Karantenen har jeg overholdt veldig strengt, selv om jeg ikke har vært syk selv. Og det må alle gjøre for å hindre videre smitte, sier avdelingsdirektøren.

Faggruppeleder: – Kjempefint hvis de får dette til

Paula Lykke, faggruppeleder for intensivsykepleierne, er positiv til dette nasjonale registeret:

– Jeg syns det er interessant å høre at de prøver å finne intensivsykepleierne som er ute av det offentlige helsevesenet, og dem trenger vi nå. Det er veldig bra, sier hun.

– Kjempefint hvis de får dette til, med god logistikk og at alle lover og regler følges. Så vidt jeg vet, dreier ikke dette seg om beordring.

Paula Lykke, leder for Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for intensivsykepleiere.

Men hun spør seg om ikke det burde vært et slikt register allerede:

– Når krisen inntreffer, og sykehusene trenger personell, er ikke det i siste liten?

– De lurer på hvor de kan ta et oppfriskningskurs

Paula Lykke har fått flere henvendelser fra frustrerte medlemmer som har vært ute av yrket en stund.

– Det har vært et jevnt sig. Kanskje jobber de privat, eller de er permitterte og ønsker seg tilbake til yrket. De vet at det mangler intensivsykepleiere, men er kanskje ikke kvalifiserte uten å oppdatere seg. De lurer på hvor de kan ta et oppfriskningskurs.

De strever også med å finne ut hvor de skal henvende seg.

Redde for å forsvinne i bunken

– Det er en jungel av kanaler der man kan melde seg inn. Det gjelder andre sykepleiere også. Hvis de melder seg inn, får de kanskje ikke svar med en gang, og de er redde for at de forsvinner i bunken, sier hun.

– Problemet er at sykehusene får så mange henvendelser fra alle slags helsepersonell som har lyst til å bidra. Jeg vet at det er stor pågang på HR-avdelingene, og ledere er opptatt med logistikk.

Nå gjelder det å ha rett personell på rett sted til riktig tid, påpeker faggruppelederen.

– De vet hva som møter dem på intensiven

– Men kan en intensivsykepleier som har vært ute av yrket noen år, gjøre en forsvarlig jobb?

– Er du utdannet intensivsykepleier, da har du grunnkunnskapen. Du vet hva som forventes av deg, og hva du kan forvente å møte. Du har vært i en intensivsituasjon før. Det er bedre å bruke en intensivsykepleier enn å starte helt på blankt. Det er ikke sånn at man kan bruke en rørlegger som bilmekaniker fordi de mangler bilmekanikere, sier Paula Lykke.

– Hvor mange har kontaktet deg?

– 25, kanskje. Alle skal med! sier faggruppelederen.

Må veiledes inn på rett nettside

Sykepleien har kontaktet de regionale helseforetakene og spurt om sykehusene i regionene samarbeider om å få fatt i intensivsykepleiere og andre sykepleiere for tiden.

Flere viser videre til at de enkelte sykehusene averterer på ulikt vis for å tiltrekke seg nødvendig personell. Mange melder seg også. Kommunikasjonsrådgiverne viser til sykehusenes nettsider.

Men der er det ikke lett å finne ut hvor man eventuelt skal melde seg. Guiding må til.

I Helse Midt-Norge veiledes Sykepleien frem til denne nettsiden:

Over 1000 personer har meldt seg som helsepersonell i Midt-Norge

Og med hjelp fra Helse Vest klikker vi oss frem til denne:

Sjukehusa treng di hjelp!

OUS: Annonserer etter alle grupper sykepleiere

Fra Oslo universitetssykehus (OUS) får Sykepleien svar på våre spørsmål i en e-post:

– Hvor og hvordan kan intensivsykepleiere utenfra nå melde seg til tjeneste ved OUS?

– Det ligger annonse ute i WebCruiter for alle grupper sykepleiere, inkludert spesialsykepleiere. Alle som tar kontakt direkte med en intensivseksjon, følges også opp, skriver Sigrid Ingeborg Rannem, leder for intensivavdelingen.

– Hva gjør OUS for å øke antallet tilgjengelige intensivsykepleiere?

– Det finnes ingen hurtigutdanning av intensivsykepleiere. Men vi vurderer fortløpende å be intensivstudenter om å tre inn i lønnede arbeidsforhold, skriver hun.

Tilbyr opplæringspakke

– Vi har kartlagt alle ansatte i OUS som i dag ikke jobber klinisk, men som har sykepleierautorisasjon. Vi sjekker ut om de har relevant formal- og realkompetanse innenfor feltene operasjon, intensiv, anestesi, overvåkning og barnesykepleie, for å tilby disse en opplæringspakke, forteller Sigrid Ingeborg Rannem i e-posten.

Alle spesialsykepleiere fra spesialitetene operasjon, anestesi og intensiv, på tvers av klinikker, avdelinger og seksjoner, er invitert inn til opplæring og workshops, slik at de kan bistå intensivsykepleierne på intensiv når eller hvis det blir travelt.

– Vi kartlegger også pensjonerte ansatte, i tilfelle noen har ønske om å tre tilbake i stillingen sin og bidra for en periode, skriver avdelingsleder Sigrid Ingeborg Rannem.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse