fbpx Uklare svar om sykepleierstudenters praksis Hopp til hovedinnhold

Uklare svar om sykepleierstudenters praksis

Det hersker usikkerhet om studentenes rolle under koronakrisen. Helseministeren ber sykepleierstudenter melde seg til tjeneste i helsevesenet, mens universitetene og høyskolene ikke lar studenter få gå ut i praksis. 

Mange sykepleierstudenter blir ikke sendt ut i praksis denne uken, men blir holdt igjen av studiestedene sine. Studenter som allerede er der ute, får stort sett fortsette, men her praktiseres det ulikt på de ulike studiestedene.

Samtidig ble det nylig kjent at både helseminister Bent Høie og høyere utdanningsminister Henrik Asheim oppfordrer helsestudenter til å melde seg til tjeneste som helsepersonell i beredskap. VG skrev søndag at det jobbes med et opplegg der støtte fra Lånekassen ikke blir avkortet med arbeidsinntekten som studenter får fra innsats i forbindelse med virusutbruddet.

Kunnskapsdepartementet mener praksis kan gjennomføres

Disse to ulike måtene å se studenter på kan virke motsetningsfullt. Sykepleien har forsøkt å nøste litt i trådene, uten å få klare svar. Helse- og omsorgsdepartementet svarte ikke i det hele tatt i løpet av arbeidsdagen 16. mars, mens Kunnskapsdepartementet lar brevet som har gått fra departementet til alle utdanningsinstitusjonene, være svar nok.

Der står det blant annet om helsefagutdanningene at «departementet ber utdanningsinstitusjonene gå i dialog med praksisstedene for å finne løsninger som bidrar til at flest mulig kan gjennomføre praksis. Dagens situasjon innebærer et stort potensial for læring hos studentene.»

Underforstått: Sykepleierstudentene kan fint gjennomføre praksis selv om vi har en koronaepidemi gående.

Kan anses som helsepersonell

Kunnskapsdepartementet er også i dialog med andre europeiske land om hvordan de håndterer kravene til praksis og vil avklare hvordan utdanningsinstitusjonene skal forholde seg til kravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv under de gjeldende omstendighetene.

I samme brev står det at utdanningsinstitusjonene må legge til rette for at studenter og ansatte kan tas i bruk av helsetjenestene.

«Helsefagstudenter kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven. Studenter er følgelig en del av beredskapen», skriver Kunnskapsdepartementet.

Hver utdanningsinstitusjon blir bedt om å oppnevne en kontaktperson som skal ha kontakt med helsemyndighetene og sammenstille en oversikt med kontaktopplysninger til alle studenter og ansatte ved institusjonen som kan fungere som reservepersonell. Innen onsdag denne uken skal oversikten være Helsedirektoratet i hende.

Oslomet samler oversikt

Oslomet skriver på sine nettsider om praksis for studenter på helseutdanningene at de som allerede er i praksis blir der inntil eventuell annen beskjed fra praksisstedet. Men ingen bachelorstudenter fra fakultet for helsevitenskap skal ut i praksis i uke 12, altså i perioden 16.–20. mars.

Bildet viser Gro Jamtvedt

«Dere vil få alternative oppgaver, nærmere beskjed kommer. Informasjon vil komme fortløpende, følg med på din student-e-post.» skriver Oslomet.

– Hvorfor sender dere ikke studenter ut i praksis når helseministeren i går gikk ut og ba sykepleierstudenter om å melde seg til tjeneste i helsesektoren?

Dekan ved helsefaglig utdanning på Oslomet, Gro Jamtvedt, svarer:

– Kunnskapsdepartementet ber oss sende lister over studenter i siste år, sykepleiere under videreutdanning og sykepleiere som har gjennomført videreutdanning samt ansatte med klinisk helsefagutdanning til Helsedirektoratet som skal koordinere dette.

– Samtidig mottar vi henvendelser fra praksis om hjelp nå, og vi forsøker å ivareta dette parallelt. For eksempel har vi nettopp sendt en liste med navn til å bidra for Oslo kommune i deres korona-telefon og våre paramedic-studenter hjelper Oslo universitetssykehus.

Vil få beredskapsarbeid godkjent som praksis

– Vil utdanningsinstitusjonene praktisere dette med praksis ulikt, eller vil dere få nasjonale føringer etter hvert?

– Det vil komme nasjonale føringer, for eksempel med hensyn til godkjenning av beredskapsarbeid som praksis. Vi dekaner fra universitets- og høyskolesektoren er også i kontinuerlig kontakt for å samkjøre og dele erfaringer. Sentrale føringer kan ikke løse alle spørsmålene vi har nå, så vi må også gjøre egne vurderinger, sier Jamtvedt.

– Hva skjer i uke 13 med praksis for sykepleierstudentene hos dere?

– Det kan jeg ikke svare på nåværende tidspunkt. Vi jobber kontinuerlig med dette.

– Hvilke nettsider ber dere studentene følge med på for å holde seg oppdatert om dette med praksis?

– De må følge med på våre nettsider primært, der henviser vi dem videre til andre viktige kilder. I tillegg har noen praksissteder, for eksempel Oslo universitetssykehus, lagt ut egen informasjon, sier Jamtvedt.

Sykepleien følger dette temaet og har snakket med sykepleierstudenter som gjerne vil bidra. En sak om det kommer i morgen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse