fbpx – Smittefrykt blant hjemmesykepleierne, flere ønsker å bruke munnbind Hopp til hovedinnhold

– Smittefrykt blant hjemmesykepleierne, flere ønsker å bruke munnbind

Sykepleier med verneutstyr.

– I hjemmetjenesten er det en del pasienter som avlyser oppdrag, fordi de er redde for smitte, sier hovedstillitsvalgt Bente Soltvedt Leversen. Hun synes at alt helsepersonell burde bruke munnbind for å forebygge.

– Det er en smittefrykt blant hjemmesykepleierne. Flere ønsker å bruke munnbind. Jeg skjønner frykten og ønsket deres, sier Bente Soltvedt Leversen, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Bergen kommune.

Dette har Leversen tatt opp med ledelsen i kommunen. Henvendelsen gjelder også for dem som jobber på sykehjem.

– Sier de ikke har lov å bruke munnbind

Ansatte i hjemmetjenestene vil bruke munnbind, men får ikke lov, skrev Bergensavisen (BA) 15. april.

De må svare på spørsmål fra bekymrede brukere om hvorfor de ikke har på seg munnbind, ifølge avisen.

Inger Johanne Bjørgvik er bekymret for sin mor som får ulike hjemmesykepleiere uten munnbind på besøk.

– De ansatte sier til min mor at de ikke har lov til å bruke det, sier Bjørgvik til BA.

Syns alt helsepersonell burde bruke munnbind

– Egentlig syns jeg alt helsepersonell burde bruke munnbind for å beskytte både helsepersonell og pasient. Men vi har jo ikke nok, så det må rasjoneres. Det forholder vi oss til, sier hovedtillitsvalgt Bente Soltvedt Leversen til Sykepleien.

I Bergen er det på sykehjemmene det er verst, opplyser Leversen: 12 av 14 dødsfall knyttet til korona har skjedd på sykehjem.

– Det er der det største trøkket er. Alle som blir smittet på sykehjem, blir smittet av ansatte og medpasienter. De har jo ikke besøk av pårørende. Vi vet jo at mange ikke har symptomer. Da vet de ikke at de er smittebærere, sier hun.

Les hvordan avdeling Olsvik gjør det nede i saken.

– Tyngende å være den som smitter

– Det er tyngende å være helsearbeider og den som smitter pasientene, påpeker Leversen.

Torsdag 16. april var tallene for Bergen slik:

  • I hjemmetjenesten: To pasienter og fire ansatte hadde fått påvist covid-19. Ni ansatte var i karantenen.
  • På sykehjemmene: 40 pasienter og 41 ansatte hadde fått påvist covid-19. 183 var i karantene.

– Pasienter avlyser oppdrag fordi de er redde for smitte

– Enn så lenge anbefales det ikke at de på sykehjem skal bruke munnbind for å forebygge, heller. Bare når det er påvist smitte eller mistanke om det. Da følger man anbefalt smitteregime, sier Leversen.

– I hjemmetjenesten er det for tiden enn del pasienter som avlyser oppdrag, fordi de er redde for smitte. Noen pårørende gjør oppdrag i stedet, sier Leversen.

Det er ikke alltid en god løsning, påpeker hun:

– Vi har hørt om pasienter i en annen kommune som har fått besøk av pårørende som var i karantene. De forstår ikke at de setter sin egen mor eller far i fare. I tillegg utsetter de ansatte og andre pasienter i hjemmetjenesten for økt smitterisiko.

– Burde vært brukt for å forebygge

Leversen påpeker at SARS-Cov-2 er et nytt virus, og at det kommer noe nytt om det hele tiden:

– Men det er de nasjonale myndighetene som legger føringene.

– Kan eller skal hjemmesykepleiere bruke munnbind, syns du?

– Det er ikke bare å gå og forsyne seg. Munnbind er forbeholdt å brukes der det er smitte, eller mistanke om smitte. Jeg tenker at det også burde vært brukt for å forebygge.

– Munnbind av ull beskytter 90 prosent

Leversen viser til bedriften Janus, som har fått godkjent munnbind laget av ull som Bergen kommune har kjøpt inn.

– Dette er jo ikke kirurgiske munnbind, men de ville ha beskyttet pasientene. De beskytter 90 prosent, ifølge siste test, og skal brukes som back up.

Ullmunnbindene kan også vaskes og gjenbrukes.

– Det er mange som er smittet uten å ha symptomer. Derfor ønsker jeg at nasjonale myndigheter må vurdere retningslinjene for bruk av munnbind i kommunehelsetjenesten spesielt. Det er særlig viktig på sykehjem, der det er mange dødsfall, sier hovedtillitsvlagt Bente Soltvedt Leversen.

Les om hvordan munnbindet skal settes på:Unngå å bli syk, bruk smittevernutstyr riktig

Kommunedirektør: – Ansatte kan ikke velge selv

Berit Breistein, direktør i etat for hjemmetjenester i Bergen, sier til Bergensavisen at de følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet:

– Det vil si at ansatte skal bruke smittevernutstyr ved påvist smitte hos pasienten eller ved mistanke om smitte.

Breistein påpeker at det kan bli endringer i rutinene når man får mer kunnskap om korona.

– Helsemyndighetene har ikke lagt seg på linjen at vi skal bruke munnbind forebyggende. Vår beskjed til ansatte er at de ikke kan velge å bruke det selv om det ønsker det, sier Breistein til avisen.

Hjemmesykepleien: Har alltid med blå frakk, munnbind og hansker

Susanne Madsen, leder i hjemmesykepleien, avdeling Olsvik, bekrefter at munnbind er et hett tema i Bergen for tiden.

– Vi har hatt noen drøftinger hvorvidt hjemmesykepleierne alltid bør bruke munnbind hos pasienten, og når det skal brukes, sier hun til Sykepleien.

– Hos oss har alle med seg en plastpose med blå smittefrakk, kirurgisk munnbind og hansker. Hvis hjemmesykepleien kommer inn til en pasient som hoster og harker, skal man ta på munnbind, for da er vi usikre, forteller hun.

Les om hvordan avdelingen har forebygget smitte: Hjemmesykepleie mot korona: Delte lokalene med teip

– Dette er fellesskapets midler

– Vi får fortsatt spørsmål fra pasienter som sier de vil at vi skal bruke munnbind. Men vi følger kommunens føringer, som er basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger. Derfor anbefaler ikke vi munnbind ved kontakt med pasienter uten luftveissymptomer.

– Men her er masse gråsoner, legger hun til.

– Når en pasient hoster og har luftveissymptomer, anbefaler vi munnbind.

– Er det indikasjon for testing, eller allerede diagnostisert covid-19, brukes kirurgisk munnbind, frakk med lange ermer, hansker og øyebeskyttelse, sier hun.

– Vi utsetter verken pasienter eller ansatte for den risikoen det kan være å la være å bruke munnbind. Det vil være å spare seg til fant.

– Vi vil ikke risikere liv og helse, det går vi ikke med på. Vi skal ikke trenge å gå og være redd. Men både faglig sett og i et samfunnsperspektiv må vi bruke hodet vårt. Tenke at dette er fellesskapets midler.

Fikk bli testet hjemme

Pasientene som fyller kriteriene for testing, blir bedt om å teste seg. Flere har gjort det nylig. De venter på svar.

Mange av pasientene deres kan ikke komme seg til legevakt for testing.

– Vi kontaktet derfor smittevernkontoret, og fikk beskjed om at de som er bundet til hjemmet, kan bli testet hjemme.

Pasientene ville at de skulle bruke munnbind ved alle besøk

– Vi skal selvsagt beskytte pasienten for smitte fra oss, og beskytte oss for smitte fra pasienten. Men samtidig må vi ha et bevisst og fornuftig bruk av smittevernsutstyr, påpeker Madsen.

– Alle ansatte som føler seg dårlige eller har symptomer, skal være hjemme. Ingen skal hoste på jobb, da er det rett hjem, sier hun og legger til:

– Vi har ikke storforbruk av munnbind. Det har heller ikke vært et stort tema hos oss.

– Hvordan berolige engstelige pårørende?

– Vi har ikke hørt mye fra dem, men en av pasientene ville at vi skulle bruke munnbind ved alle besøk. Da måtte vi være ærlige og si at det nå ikke er føringer om at vi skal gjøre det. Det handler også om tilgang på utstyr. Vi sa at han selv kunne bruke munnbind om han ønsket det, så han gjorde det i starten, sier Madsen.

– Mest nyttig hvis du hoster eller nyser

Avdelingsleder Susanne Madsen påpeker at det er mest nyttig å bruke munnbind hvis du hoster eller nyser:

– Det handler også om hvor tett man er på pasienten. Er man frisk, har god håndhygiene, holder avstand og følger basale smitteverntiltak i møte med alle pasienter, har kanskje ikke munnbind så mye for seg.

Hun skjønner likevel at ansatte er engstelige for å smitte pasienter eller for å bli smittet selv.

– Men inntil vi får nye retningslinjer, følger vi det som er besluttet for vår etat.

Går inn og ut av karantene

Både ansatte og pasienter er testet den siste uken. De venter på testsvarene.

Mange ansatte går inn og ut av karantene:

– I starten var flere i karantene på grunn av utenlandsreiser. Senere har noen vært hjemme på grunn av forkjølelse og luftveissymptomer, testing og venting på testsvar, sier hun.

– Vi er opptatt av at både ansatte og pasienter skal testes så raskt som mulig. Som oftest skjer det to til tre dager etter symptomdebut.

Snur seg fort rundt

– Hvis pasient eller ansatt er smittet, må vi kartlegge hvem de har vært i nærkontakt med, og det skal jo ikke være mange.

Madsen og kollegene var raskt ute med å dele både lokalene og staben da koronaen kom.

– Det positive med det grundige forarbeidet vi har gjort, er at vi fort kan iverksette nødvendige tiltak, sier hun.

– Det er gjort på en-to-tre, de ansatte vet hvordan reglene er.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse