fbpx Utålmodig etter å komme tilbake til elevene Hopp til hovedinnhold
Helsesykepleier i koronaklinikk:

Utålmodig etter å komme tilbake til elevene

Carin Meinhard-Kjellstad vil tilbake til skoleelevene hun er helsesykepleier for, så raskt som mulig.

– Jeg er helt enig i at vi helsesykepleiere skulle ut og bidra i den nasjonale krisen da den oppsto. Men nå åpner vi samfunnet opp igjen, elevene kommer tilbake for fullt på alle skoler. Da må vi helsesykepleiere også tilbake. Vi må kunne tilby åpen dør – selvsagt på en trygg måte ut fra smittevernhensyn.

Carin Meinhard-Kjellstad er helsesykepleier i Asker kommune. Hun har de siste ukene gått i «koronaturnus», hvor hun delvis har hatt hjemmekontor for å kunne følge opp elevene «sine», og delvis har hun jobbet på en nyetablert koronaklinikk med testing.

– I en periode var dette greit, selv om jeg ikke har fått fulgt opp alle som trenger det. Det er ikke alle elever som ønsker å ta praten på telefon, og det er ikke lett å få tak i hva elevene sliter med eller trenger å snakke om uten å se dem.

Tester fortsatt

Helsesykepleieren jobber fortsatt med testing i koronaklinikken.

Tidligere denne uken fikk Carin Meinhard-Kjellstad presentert et forslag hvor helsesykepleiere som var ansatt i mer enn 80 prosent stilling i kommunen, fra 18. mai skulle bruke halve arbeidstiden sin på fortsatt koronarelatert arbeid.

Dette ligger nå an til å bli noe endret, ettersom kommunene har fått beskjed fra Helsedirektoratet om at de kan ha en lavere testkapasitet enn først skissert, opplyser kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke.

Han sier de vil ha behov for vesentlig færre sykepleiere og andre ansatte til koronatesting enn de så for seg i starten av uken.

Men han kan imidlertid ikke love at alle helsesykepleierne i kommunen kan komme helt tilbake til de ordinære arbeidsoppgavene. Det vil fremdeles være behov for helsesykepleieres kompetanse og erfaringer i koronaarbeidet, opplyser han. 

Jobber ved tre skoler

For Carin Meinhard-Kjellstads del er siste beskjed at hun ikke skal tilbake til alle elevene fra mandag.

– Jeg er helsesykepleier ved tre forskjellige skoler til vanlig. Den ene er en alternativ skole hvor undervisningen er tilrettelagt i mindre grupper. Jeg som helsesykepleier har en viktig funksjon der. Jeg jobber også på en spesialskole for elever med psykisk og fysisk handikap, sier hun. Til sammen har skolene 50 plasser.

– Det har tatt tid å bygge relasjoner på disse skolene, og jeg ønsker virkelig å kunne følge elevene ut skoleåret, sier hun.

Det hun forholder seg til, er at hun skal tilbake til den tredje skolen, ungdomsskolen hvor hun rakk å være vikar i to uker før pandemien.

Usynlige kriser

Hun mener kommunen bør finne andre enn de faste helsesykepleierne i kommunen til å betjene koronatelefon og drive smitteoppsporing.

– Så kan jeg heller bidra med ekstravakter på koronaklinikken på kvelder og i helgene når jeg kan. Det vil selvsagt koste mer for kommunen. Men vi har bidratt i denne store koronakrisen lenge, sier hun.

Nå er det på tide at helsesykepleierne får komme fullt og helt tilbake, og være der for barn og ungdom, mener hun.

– Det er mindre og mer usynlige kriser, men det er like fullt viktig å få hjelp for den enkelte elev, sier hun.

Trinnvis

Kommunedirektøren peker på at koronasituasjonen ikke er over.

– Når ser dere for dere at alle helsesykepleierne er tilbake til sine vanlige arbeidsoppgaver, slik de var før koronakrisen?

– Det er vanskelig å sette konkrete datoer i en situasjon som hele tiden kan endre seg. Og det avhenger av hvordan pandemien utvikler seg i tiden fremover, svarer han per e-post.

– Vi må huske at koronasituasjonen ikke er over, selv om vi nå gradvis gjenåpner samfunnet. Vi håper imidlertid at rekruttering og intern omdisponering over tid fra andre tjenesteområder i kommunen skal bidra til at helsesykepleierne etter hvert går tilbake til ordinær virksomhet. Inntil da er vi også avhengige av å prioritere hvilke oppgaver helsesykepleierne skal prioritere i forbindelse med skolehelsetjenesten. Vi vil i dialog med de tillitsvalgte sikre forsvarlige helsetjenester til barna i Asker-skolen, sier han.

På spørsmål om de to skolene får helsesykepleieren de kjenner tilbake nå på mandag, svarer han:

– Vi har 72 helsesykepleierårsverk i kommunen, og vi har brukt inntil 15 årsverk til koronaklinikken, noe som nå trinnvis trappes ned. Det betyr at vi utfører lovpålagte oppgaver i skoler og spesialskoler. Dette har vi en god dialog med de tillitsvalgte om, og vi ser på hvordan vi sammen løser ordinære tjenester og lovpålagte tilbud på grunn av koronakrisen, svarer Bjerke.

– Trenger helsesykepleierne tilbake

Nina Skjervik er hovedtillitsvalgt for NSF i Asker. Hun bekrefter at fagforeningen er i dialog med arbeidsgiver i kommunen om hva og hvilken kompetanse som trengs til koronaklinikken.

– Vi ønsker at sykepleiere brukes der det kreves sykepleiekompetanse. Vi ønsker at helsesykepleierne får gå tilbake til sine ordinære oppgaver, sier hun.

– Og barn og unge trenger helsesykepleierne sine tilbake, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse