fbpx Vikarer kan bli mangelvare i sommer Hopp til hovedinnhold

Vikarer kan bli mangelvare i sommer

Even Hagelien

Langtidsplanlegging har vært vanskelig for sykehus og kommuner under koronakrisen. Det merker vikarbyråene.

Even Hagelien er direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og handel. Han er klar på at koronaviruset har konsekvenser for vikarbyråene.

– Restriksjonene som er innført, er noe vi alle må forholde oss til og gjøre vårt beste for å følge. Vår erfaring så langt er imidlertid at helsevesenet er svært fokusert på nå-situasjonen. Den mer langsiktige planleggingen er lagt litt på hylla, sier Hagelien.

Det fører til problemer for vikarbyråene.

– Tilbakemeldingene jeg får, tyder på at bransjen har vært flinke å hente inn vikarer til helsevesenet. Utenlandske sykepleiere og leger har gjennomgått karantene, men bestillingene uteblir. Det betyr at det er vanskelig for vikarbyråene å sitte på vikarene over tid, uten oppdrag. Det er ikke slik at det er vanskelig for helsepersonell å få jobb i dag, så enkelte velger da å ta oppdrag i andre land, sier han.

Det gjør at når helsevesenet eventuelt kontakter vikarbyråer for å få avviklet ferie for sine ansatte, så har ikke lenger vikarbyråene nok personell tilgjengelig.

Les også:Ferieavvikling og vikarbruk under koronapandemien

Behovene har endret seg

Lars E. Jacobsen er daglig leder i Randstad Care, som er et av bemanningsbyråene som leier ut helsepersonell til helseforetak og kommuner gjennom sin rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF.

– Vi opplever helt klart at koronakrisen påvirker vår hverdag. For det første opplever vi at mange av de innmeldte oppdragene vi hadde mottatt før korona, har blitt kansellert men at det har kommet inn nye oppdrag av en annen karakter som en følge av koronasituasjonen. Hovedårsaken er at sykehusene har lagt ned elektiv behandling og rustet opp intensivberedskapen. Vi får fremdeles oppdrag, men behovene har endret seg, sier Jacobsen.

Han sier at de har god dialog med sykehus og kommuner. Inntrykket er imidlertid at det varierer fra avdeling til avdeling hvor langsiktig man planlegger for bemanningsbehovet, ettersom situasjonen forandrer seg så raskt.

– Det gjør at vikarene vi har, også ser seg om etter andre arbeidsoppdrag. De er avhengige av å kunne planlegge livene sine. De kan ikke sitte på gjerdet og vente på at helsevesenet kanskje har behov for dem, sier han.

Kan ikke dekke huller i turnuser

Det kan bety at dersom helsevesenet om noen uker kommer med oppdrag om å leie inn sykepleiere og leger, så er det ikke sikkert at Randstad Care har nok personell til å dekke etterspørselen. Hvordan sommeren blir, er det derfor vanskelig for Jacobsen å forutse.

– Det kommer blant annet helt an på hvor snart sykehusene bestemmer seg for å gjenoppta normal drift, sier han.

Koronakrisen får også andre konsekvenser for vikarene:

– Vi kan ikke gå inn og dekke opp enkeltvakter i turnuser, slik våre kunder er vant til at vi normalt kan. Nå må vi kanskje se på andre løsninger, slik at de leier inn vikarer i 100-prosentstillinger over lengre tid for å redusere smitterisiko, sier han. 

I tillegg fører karantenebestemmelser til utfordringer.

– Ingen vikarer vil komme til Norge for å jobbe fire uker i sommer når to uker må tilbringes i karantene uten en form for kompensasjon, sier han.

NSF vil unngå vikarbruk

NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen mener helsevesenet skal gi sykepleiere faste og hele stillinger for å unngå vikarbruk.

– For dem som ikke har noen alternativer, så er det viktig å ha rammeavtaler som sikrer at vikartjenestene som leveres er av god kvalitet og at vikarene sikres like arbeids- og lønnsvilkår med de fast ansatte, sier Larsen.

Hun viser til at dersom man henter inn vikarer fra utlandet, så er karanteneregler nedfelt i egen forskrift, som har et eget rundskriv som forklarer hvordan lovverket skal forstås.

– Rundskrivet viser at unntaksadgangen i denne forskriften må praktiseres strengt for å unngå smitte. Det kreves en totrinnsvurdering for å avgjøre om helsepersonell fra utlandet kan unntas karantene. Det er ikke nok at vedkommende jobber i helse- og omsorgssektoren ettersom det i tillegg kreves at vedkommendes arbeid er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift, sier Larsen.

NSF mener forskriften er en viktig regulering for å forhindre spredning av smitte. 

Stille om sommerturnus

Enn så lenge har ikke NSFs forhandlingsavdeling fått mange henvendelser om sommerturnuser. 

– Vi antar at det vil bli en økende menge med spørsmål rundt dette til fylkene nå som påsken er over og videre planlegging må gjøres, sier Larsen.

Forbundslederen mener det er avgjørende for en god ferieavvikling at de tillitsvalgte blir involvert så tidlig som mulig i planleggingen av sommerturnus.

– Det er ulike utfordringer i de ulike virksomhetene, og de tillitsvalgte vil bidra til å få kabalen til å gå opp på best mulig måte i sin virksomhet, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse