fbpx NSF mener sykepleiere bør kunne bruke ny korona-app Hopp til hovedinnhold
Lansering i dag:

NSF mener sykepleiere bør kunne bruke ny korona-app

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

– Så lenge krav til sikkerhet og personvern er ivaretatt, ser vi ingen grunn til at appen ikke skal tas i bruk, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Folkehelseinstituttet (FHI) lanserer i dag 16. april appen Smittestopp, som skal være et hjelpemiddel i sporingen av koronasmitte i befolkningen.

Appen skal, ved hjelp av GPS- og bluetooth-signaler, kunne se om du oppholder deg i nærheten av noen som er smittet med koronaviruset, for så å gi deg beskjed om dette via SMS.

Du får derimot ikke vite hvor eller når, nøyaktig, når du har møtte den smittede.

Dette kan være en god løsning som kan redde liv og befolkningens helse
Lill Sverresdatter Larsen

Smittestopp skal presenteres nærmere på en pressekonferanse klokken 16.

Ifølge Kampanje vil Google og Facebook bli viktige informasjonskanaler for å få appen kjent i befolkningen, og en informasjonsvideo er allerede lagt ut på Vimeo

– Kan redde liv

Leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Lill Sverresdatter Larsen mener, med visse forbehold, at sykepleiere bør kunne installere og bruke appen.

– Dette kan være en god løsning som kan redde liv og befolkningens helse, uttaler hun til Sykepleien.

– Så lenge krav til sikkerhet og personvern er ivaretatt, ser vi ingen grunn til at appen ikke skal tas i bruk.

Skepsis

Enkelte har uttrykt skepsis til hvor godt personvernet vil ivaretas av appen. Blant annet har flere aviser frarådet sine journalister å installere appen, av hensyn til kildevern. I en VG-kronikk 2. april uttrykte advokat Jon Wessel-Aas skepsis til at yrkesgrupper som er underlagt taushetsplikt, kommer til å ta appen i bruk.

En spørreundersøkelse fra Opinion svarer rundt én av fire nordmenn at de ikke kommer til å laste ned appen. Rundt halvparten av de spurte tror de vil laste den ned, mens den siste fjerdedelen er usikker. Flere av respondentene skal har uttrykt bekymring for at myndighetene vil kunne misbruke dataene.

En uavhengig ekspertgruppe har gjennomgått kildekoden, som så skal ha blitt oppdatert etter gruppens anbefalinger. Folkehelseinstituttet mener det nå er forsvarlig å lansere appen.

Anonymisering og kryptering

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen forutsetter at appen har nødvendig anonymisering, kryptering og riktig tilgangsstyring. Hennes råd om at sykepleiere kan ta appen i bruk, forutsetter også full åpenhet om hvilke data som lagres, hva formålet er og hvor lenge dataene skal lagres.

Hun mener også at samtykke til lagring må kunne trekkes tilbake, og at det må følge informasjon om sletting av data.

– Med disse forbeholdene støtter NSF bruk av Smittestopp-appen, sier Larsen.

– I den spesielle situasjonen vi er i, er det viktig at samfunnet finner gode virkemidler for å kunne bidra til smittesporing og slik kunne lette på tiltakene vi har vært underlagt til nå.

Frivillig bruk

Områdedirektør for helsedata og digitalisering hos Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, sier til Sykepleien at de ønsker at så mange som mulig tar appen i bruk.

– Vi er mest opptatt av å dekke en bredde av befolkningen. Samtidig har vi stor forståelse for at enkelte ikke ønsker å ta appen i bruk, og at det er grupper som ikke kan ta den i bruk.

Vi vet at jo flere som tar den i bruk, jo høyere nytteverdi får vi
Gun Peggy Knudsen, Folkehelseinstituttet

Knudsen understreker at bruken skal være frivillig, og mener enkelte yrkesgrupper bør gjøre særskilte vurderinger.

– Vi vet at jo flere som tar den i bruk, jo høyere nytteverdi får vi. Samtidig vil nytteverdien være påvirket av hvor stor smitteutbredelse man har i befolkningen og regioner, og hvilke andre kontaktreduserende tiltak vi har i samfunnet.

Formålet med appen er, ifølge Knudsen, å begrense smittespredning ved å varsle og informere personer som har vært i nærhet av smittede. FHI vil også bruke innsamlet data for å beskrive bevegelsesmønstre og grad av nærkontakter slik at modeller og effektanalyser av samfunnstiltak blir bedre.

Appen vil kunne lastes ned av alle etter lansering, men ifølge Knudsen vil varslingsløsningen i første omgang kun være tilgjengelig for brukere i to prøvekommuner, som ennå ikke er navngitt.

Delte meninger blant helsesykepleiere

Blant helsesykepleiere skal det være delte meninger om hvordan man bør forholde seg til appen. Det opplyser leder av Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Ann Karin Swang, som har loddet stemningen hos landsgruppens styremedlemmer.

– På den ene siden stiller vi oss positive til denne appen siden den er laget av FHI. Slik vi forstår det, så er det en form for smittesporing samt hygieneanbefalinger. En bevisstgjøring for allmennheten, sier Swang til Sykepleien.

– På den andre siden har vi snakket med mange som er skeptiske til appen, med tanke på overvåkning, og har sagt de ikke vil laste den ned.

Swang tror appen kan medføre en viss usikkerhet eller gi en falsk trygghet, dersom mange av ulike grunner, ikke tar den i bruk.

– Konklusjonen må da bli at intensjonen er god, men at appen vil ha svært begrenset verdi som smitteverntiltak.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse