fbpx – Vi er best når vi samarbeider Hopp til hovedinnhold

– Vi er best når vi samarbeider

Mitt innspill i Sykepleien 3. mai handler ikke om noens svakheter. Det handler tvert imot om sykepleiernes styrke, skriver Berit Liland.

Når styret i Anestesisykepleierne NSF hevder at jeg, i mitt innlegg i Sykepleien, «trekker frem egenopplevde svakheter ved andre faggrupper», så har det aldri vært min hensikt. Men kan hende er det på plass med en avklaring.

Beskrive en situasjon

Når jeg skriver at mine nye kollegaer på intensivavdelingen ble kastet inn i «en virvel av nye retningslinjer, smittevernsutstyr, spesialavfall og rene og urene soner», så er dette et forsøk på å beskrive en situasjon som var ny og ekstraordinær for oss alle.

Avdelingen ble ombygd og omorganisert på kort tid, blant annet for å få kohortavsnitt. Det ble også gjort endringer i bruken (gjenbruk) av smittevernsutstyr, på grunn av rasjonering. Å få på plass rutiner og flyt i arbeidshverdagen med mange pasienter med covid-19-smitte var en utfordring for alle.

Forsøk på ros

Jeg mener altså ikke at intensivsykepleiere er best på smittehåndtering. Det er det mange andre faggrupper som har god kompetanse i. Jeg mener heller ikke at operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere – som har fått en intensivavdeling som midlertidig arbeidsplass – gjør en dårlig jobb. Tvert imot gir jeg dem ros og applaus i innspillet. Det fortjener de.

Det er en hyllest til sykepleien og omsorgen. 

Innspillet i Sykepleien 3. mai handler ikke om noens svakheter. Det handler tvert imot om sykepleiernes styrke. Det er en hyllest til sykepleien – og omsorgen – som kan gis i kraft av spesialutdanning og spisskompetanse.

Synliggjøre spesialfeltet

Siden jeg er intensivsykepleier selv, trekker jeg frem min spesialutdanning og prøver å beskrive vårt spesialfelt. Sykepleiere utøver ikke bare generell sykepleie. Vi er i tillegg eksperter innen ulike felt som anestesi, operasjon, psykiatri, pediatri, geriatri og rusomsorg. Det er dette som er poenget – det er til pasientens beste at sykepleiere jobber innenfor det feltet de kan best.

Selv i normaltilstander er det stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Jeg tenker at vi, heller enn å argumentere for at spesialsykepleiere kan gjøre hverandres jobb, bør synliggjøre det som er våre spesialfelt. Derfor er jeg glad for at styret i Anestesisykepleierne NSF støtter min oppfordring om at det må satses på spesialsykepleiere både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Vi er best når vi samarbeider, det har covid-19 vist oss.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse