fbpx – Intensivsykepleiestudentene må få praksis i intensivsykepleie Hopp til hovedinnhold

– Intensivsykepleie­studentene må få praksis i intensiv­sykepleie

Bildet viser en intensivsykepleier i en behandlingssituasjon

Er helseforetakene og enkelte sykehus i ferd med å gjøre seg selv en bjørnetjeneste ved å forhindre normal studieprogresjon for intensivsykepleiestudentene? spør innleggsforfatterne.

Covid-19-pandemien har satt intensivsykepleie på agendaen, og sjelden har yrket vårt vært mer fremme i mediene enn våren 2020. Det store behovet for intensivsykepleiere som kan ta vare på pasienter som er rammet av covid-19, har fått rikelig omtale.

Utdanning av intensivsykepleiere foregår på landets universiteter og høyskoler, og består av både teoretiske emner og praksisstudier.

Praksisstudiene foregår på intensiv-, overvåknings- og postoperative avdelinger, hvor studentene har krav på kompetent veiledning av en intensivsykepleier. Utdanningsinstitusjonene har ansvaret for å sikre at kvaliteten på teori og praksis er tilfredsstillende.

Rekrutteringstiltak

For intensivsykepleiere er det ikke noe mystisk ved pasienter som blir kritisk syke av covid-19. De får komplikasjoner og organsvikt i et eller flere vitale organer – utfordringer som intensivsykepleiere jobber med til daglig.

Under master- og videreutdanning i intensivsykepleie får studentene kompetanse i å håndtere pasienter med svikt i vitale organer samt å forebygge og behandle komplikasjoner.

For intensivsykepleiere er det ikke noe mystisk ved pasienter som blir kritisk syke av covid-19.

I tillegg til ordinær studentstatus har de fleste intensivsykepleiestudentene en utdanningsstilling som er finansiert av et helseforetak. Helseforetakene tilbyr dette som et rekrutteringstiltak mot at studentene har bindingstid til sykehuset. Gjennomsnittlig bindingstid er 2,5 år etter endt studie.

Utfordringen

Mange intensivsykepleiestudenter med utdanningsstilling opplevde å bli tilbakekalt på sykehuset, og de ble satt i en beredskapsturnus i forbindelse med covid-19-pandemien.

Det er naturlig at intensivsykepleiestudentene skal bidra i krisen, men de ble også stilt overfor en utfordring: Studiestedet forventer normal progresjon, samtidig som helseforetaket regner med at de kan «disponere» studenten som arbeidskraft i en krisesituasjon.

Til tross for pandemien har alle landets intensivsykepleiestudenter gjennomført praksisstudier dette semesteret.

Bent Høie og Kunnskapsdepartementet har bedt utdanningsinstitusjonene og helseforetakene om å tilrettelegge for at studieprogresjonen opprettholdes så langt det er mulig, uten å redusere faglige krav i utdanningene. Til tross for pandemien har alle landets intensivsykepleiestudenter gjennomført praksisstudier dette semesteret.

Tellende praksis

Forsknings- og utdanningsutvalget (FoUU) i NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) er stolt av landets utdanningsinstitusjoner og helseforetak, som har tilrettelagt for gjennomføring av praksisstudier. Dette har latt seg gjøre fordi utdanningene og praksisfeltet har lang tradisjon med å samarbeide.

Der intensivsykepleiestudentene har blitt beordret av arbeidsgiver, har arbeidstimene blitt tellende som praksis så lenge de har fått arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen. Der det ikke har vært mulighet for veiledning fra kontaktsykepleier, har lærerne økt oppfølgingen av studenten.

Føler seg utnyttet

Erfaringene har likevel vært varierte.

Noen studenter har hatt rikelig tilgang til læresituasjoner, mens andre ikke har blitt prioritert til å arbeide med akutt kritisk syke pasienter, med eller uten covid-19.

Samtidig har vi også fått historier fra studenter som har fått endret turnus, til tross for at det ikke er innlagte covid-19-pasienter. De rapporterer om at de føler seg utnyttet, med liten mulighet til å påvirke sin egen arbeids- og studiehverdag.

Noen sykehus har prioritert å lære opp helsepersonell fra andre avdelinger på intensivavdelingene foran å la intensivsykepleiestudentene ha ansvar for intensivpasientene.

Bekymring

Ved en ny smittetopp er FoUU bekymret for at arbeidsgivere og helseforetak ikke skal klare å tilrettelegge for at intensivsykepleiestudentene skal få gjennomført praksisstudier etter krav i studiets rammeplan. FoUU mener at ved en ny smittetopp må man gjøre det ytterste for å la studentene få gjennomført veiledede praksisstudier og teori.

Det er korttenkt å ta studentene ut i beredskapspraksis for å benytte dem som arbeidskraft.

Det er korttenkt å ta studentene ut i beredskapspraksis for å benytte dem som arbeidskraft. Risikoen man løper ved å ta ut studenter fra utdanningsløpet, er at utdanningene ikke har muligheter for å kunne uteksaminere studentene, på grunn av manglende kvalitet på praksisstudiene.

Dette vil gi færre utdannede intensivsykepleiere, noe som kan gå ut over behandlingen av akutt kritisk syke pasienter.

Må prioriteres

Koronapandemien kom brått på samfunnet, mens mangelen på intensivsykepleiere har vært en varslet krise av NSFLIS og Riksrevisjonen. Utdanning av intensivsykepleiere må prioriteres!

FoUU ønsker at det delte eierskapet av intensivsykepleiestudentene mellom helseforetakene og studiestedene må fremme utdanning av funksjonsdyktige og kompetente intensivsykepleiere som kan behandle akutt og kritisk syke pasienter også i fremtiden.

Dette innlegget ble først publisert på Dagens Medisin 13. juli.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse