fbpx Alvorlig covid-19-syk pasient bedre etter behandling med plasma Hopp til hovedinnhold

Alvorlig covid-19-syk pasient bedre etter behandling med plasma

Bildet viser en blodgiver

En mann i 70-årene som ble alvorlig syk med covid-19, opplevde bedring etter behandling med blodplasma, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dette er den første beskrivelsen i Norge av en pasient som fikk behandling med såkalt rekonvalesensplasma ved Haugesund sjukehus, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Behandlingsmetoden innebærer å tilføre en syk pasient blodplasma fra blodgivere som allerede har gjennomgått sykdom og som har dannet antistoffer mot sykdommen.

Først alvorlig forverring, så raskt bedre

Mannen i 70-årene beskrives som tidligere meget sprek, men som fikk et alvorlig forløp av covid-19. Etter åtte dagers sykdom med høy feber, ble han innlagt ved Haugesund universitetssjukehus.

Alvorlig respirasjonssvikt førte til at mannen raskt ble intubert og tilkoplet respirator. Den respiratoriske situasjonen forverret seg etter hvert, og mannen utviklet akutt lungesviktsyndrom, fremgår det av artikkelen.

Etter lang tids intensivbehandling var det usikkert om han ville overleve, og behandling med rekonvalesensplasma ble derfor diskutert med blodbanken.

Blodgivere med antistoffer

Samtidig hadde det kommet en oppfordring fra helsemyndighetene i EU om å bruke rekonvalesensplasma. Det ble deretter fremskaffet plasma fra to blodgivere, og pasienten fikk blodoverføring på dag 31.

Ifølge tidsskriftet hadde begge blodgivere gjennomgått covid-19-infeksjon, og den ene hadde i tillegg fått påvist såkalt IgG-antistoff mot viruset SARS-CoV-2 i høyt nivå.

I løpet av det neste døgnet med blodplasmabehandling ble feberen borte hos mannen, og neseprøve som ble tatt på dag 32, var negativ. Det samme var to påfølgende lungeprøver.

Var prøvd i flere land

– Behandling med rekonvalesensplasma ved covid-19 var allerede forsøkt i flere land, og vi fant det derfor etisk rett å gjennomføre behandlingen i samråd med pasientens familie, sier Michael Hahn, spesialist i anestesiologi og overlege ved Klinikk for akuttmedisin ved Haugesund universitetssjukehus.

– På dette tidspunktet var ikke validerte analyser for nøytraliserende antistoff mot SARS-CoV-2 tilgjengelig i Norge. I litteraturen og i nylig iverksatte protokoller var ingen veldefinert plasmadose angitt, sier han.

Tror det virker

Det understrekes at ettersom pasienten hadde fått intensivbehandling både i forkant av og parallelt med plasmatransfusjonen, kan ikke betydningen av blodplasmabehandlingen med sikkerhet fastslås. Likevel sammenfaller tidspunktet for blodoverføringen med et vendepunkt i sykehistorien.

– Vi vet ikke sikkert om behandlingen med blodplasma med antistoffer virker mot covid-19, men vi tror sterkt at det gjør det, sier overlege ved Haugesund sjukehus og professor ved Universitetet i Bergen Tor Hervig til Bergensavisen.

Forfatterne av artikkelen skriver at etter at denne blodoverføringen ble gjennomført, har det kommet en artikkel som tyder på at rekonvalesensplasma kan bedre overlevelsen hos ikke-intuberte pasienter. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ennå for lite når det gjelder intuberte pasienter.

– I tillegg er det godt dokumentert at blodoverføring med rekonvalesensplasma er trygt. Dette er oppmuntrende når man nå planlegger å tilby pasienter rekonvalesensplasma i en nasjonal monitoreringsstudie og i en randomisert klinisk studie på enkelte sykehjem, skriver forfatterne.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse