Annonser

Annonser

Annonser

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at forbudet mot hijab ved et sykehjem i Stavanger er ulovlig. 

Barnesykepleier Aase Mette Bråthen ved Oslo universitetssykehus er en av flere som gjør medisinske undersøkelser av barn hvor det er mistanke om fysisk mishandling eller overgrep.

Nesten daglig kommer det barn hvor det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep inn på det lille kontoret i første etasje ved Ullevål sykehus.

Babyhånd
Åpen høring om voldsplan:

Sykepleierforbundet etterlyser en styrking av barneavdelingene ved sykehus, samt øremerkede midler i arbeidet mot vold og overgrep.

Bilde viser mange 200-lapper

Frimurerordenen overrakte i dag 1 million kroner til helsesøstrene.

– Vi er overveldet og meget takknemlige, sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Bildet viser An-Magritt T. Ryste, Stina Nakken Berg, Jeanett A. Norshus og Karianne Thomassen med hver sin baby i fanget.
Medbestemmelse

Det er ikke alltid så enkelt for vordende mødre å orientere seg i mylderet av muligheter en fødsel byr på.

Bildet viser en lege som flyr mellom to pasienter i hver sin seng.

Redde liv og operere, det vil bli så fenomenalt. Gjøre GU, eksplorere dem – rektalt.

Med norsk tekst til Justin Timberlake tar medisinstudenter i Tromsø av på YouTube.

Temasaker

Maleri av en ung jente som sitter naken på sengen

Årets Ungdata-rapport viser at depressive symptomer er godt over dobbelt så vanlig hos unge jenter som hos gutt­er. Forskerne forstår ikke helt hvorfor.

Nattevaktene møter pasientene på sitt mest sårbare. Selv er de også en mer sårbar arbeidsgruppe enn kollegene på dagvakt.

Dame som leser til eksamen

I år skal alle sykepleierutdanningene gjennomføre nasjonel prøver i anatomi-, fysiologi- og biokjemi. 

Siste leder

Siste utgave

Unge jenter er opptatt av blødning og blødningsforstyrrelser i forbindelse med p-pillebruk.
Forskning Fagfellevurdert
En sykepleier vurderer en pasients smerte ved hjelp av verktøyet CPOT

Intensivpasienter lider ofte av underbehandlet smerte. Et smertevurderingsverktøy i norsk versjon kan øke kvaliteten på pasientbehandlingen. 

Forskning Fagfellevurdert
Illustrasjonen viser et nettverk av personer, der én er forstørret med et forstørrelsesglass

Normaliseringsprosessteori kan brukes til å vurdere betingelsene for at en ny intervensjon kan være mulig å etablere som ny praksis.

Annonser

Annonser

Annonser

– Tvang skal være siste utvei, sier nestlederen i faggruppen for psykisk helse. Han syns helseministeren burde ha våknet før.

Innspill
Det er veiledning. Hendene mine er kalde og svette. Beina skjelver. Jeg er kvalm. Dette skal oppleves som et hyggelig møte. Jeg opplever det ikke særlig hyggelig.
Hele 93 prosent av de spurte i en britisk undersøkelse sier de stoler på at sykepleiere snakker sant.
Ny undersøkelse

Sykepleiere nærer større tillit fra befolkningen enn både leger, lærere og dommere ifølge to nye spørreundersøkelser.

Maja Thune

Kos og kjærlighet var mer effektivt enn belteseng og store doser medisin da Maja Thune var innlagt.

Gravid, jordmor, vold

Jordmødre er pålagt å spørre gravide om de er eller har blitt utsatt for vold. Men under halvparten av dem gjør det, viser en ny undersøkelse.

Bildet viser helesøstrene Thorstad og Flood

Skal helsesøstre teste skoleungdom for rus, selv om det ikke er en lovpålagt oppgave? I Vestre Aker har de gjort det i årevis. De mener det er god forebygging.

Fire ungdommer som sitter på en benk med ryggen til kamera og ser utover

Den anonyme helsetjenesten for ungdom, Klara Klok, legges ned etter 16 år.

Fire tegninger av forskjellige typer sykepleiere

Sykepleiermangelen øker. 6 av 10 kommuner sliter med å rekruttere sykepleiere, ifølge KS' Arbeidsgivermonitor.

Tallerken med fiskemiddag

Vi spiser mindre fisk og sukker, men får i oss mer kjøtt og ost, ifølge Helsedirektoratets årlige kostholdsrapport.

Innspill
Kurt Lyngved er faggruppeleder for SPoR.
– Terskelen på tilbudene til mennesker med psykiske lidelser må være lav, slik at tjenestene er lett tilgjengelige når brukerne har behov for dem, sier Kurt Lyngved.
Fagutvikling
Studenter ved Høyskolen Diakonova i Oslo.
02. desember 2016, 09:21

Selv om stadig flere lever lenger, er aldring og helse lite fremtredende tema i helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger.

Illustrasjonen viser en mann på vei oppover en trapp, og så står det «goal» på toppen av trappen.

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene.

Veronika Døli turte ikke å gå sykepleien på grunn av sprøyteskrekk. I dag stikker hun daglig.

Innspill
Ernæring på sykehjem
Rutiner ved sykehjem fører til svært ujevn tilførsel av næringsstoffer og lange sulteperioder. Hvordan kan dette skje, spør Elsa Kristiansen.

Siste fagutvikling

Selv om stadig flere lever lenger, er aldring og helse lite fremtredende tema i helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger.

Med bedre dialog mellom lederne og de ansatte blir kombinerte stillinger enda mer vellykket.

Når liv ikke står til å redde, er det viktig at ambulansepersonell tar seg av de pårørende. 

Da Ettervernspoliklinikken ble startet, måtte personalet håndtere utageringer nesten hver uke. Nå kan de knapt huske sist de trykket på alarmknappen.

En rød sløyfe ligger oppå bokstavene til hiv/aids.

Foreløpige tall for 2016 viser at det er omtrent like mange nye hiv-smittete i Norge i år som i fjor.

Bildet er et portrett av forsker og kirurg Karl Øyri.

– Dersom du i fremtiden er 250 år og syk, vil du kunne ha teknologi rundt deg hjemme som gjør at du slipper innleggelse, spår Karl Øyri.

Fagutvikling
Bildet viser en sykepleier på et medisinrom som trekker opp en sprøyte.
29. november 2016, 12:50

Med bedre dialog mellom lederne og de ansatte blir kombinerte stillinger enda mer vellykket.

– Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag, sier utvalgsleder Stener Kvinnsland.

Bildet viser nærbilde av en 500-lapp

I snitt betalte hver norske innbygger 60 000 kroner for helsevesenet i fjor. Det er mer enn de andre nordiske landene.

Illustrasjon av en bakterie som ser litt bekymret ut

Kampen mot antibiotikaresistens hardner til. Bakterier har nå utviklet resistens mot «siste skanse»-antibiotikaene karbapenem og colistin.