fbpx Vi som er deltidsstudenter, føler oss innesperret og oversett Hopp til hovedinnhold

Vi som er deltidsstudenter, føler oss innesperret og oversett

Deltidsstudenter ved sykepleierutdanningen på UIT avdeling Hammerfest får ikke besøke familie, fratas muligheten til å jobbe og nektes å bidra i den kommunale helsetjenesten. 

Mange av oss er nettopp deltidsstudenter for å kunne kombinere studiene med jobb. Nå har enkelte ikke andre valg enn å avslutte studiene, mens andre må ta opp ekstra lån for å klare utgiftene de påføres. Det er en katastrofe.

Studentene fortviler 

Universitetet truer med å stryke praksisstudenter som velger å dra hjem og besøke familiene sine i påsken eller i helgene. Grunnet smittefare blir alle som krysser kommunegrensene til Øst-Finnmark eller lenger sørover i Norge, satt i karantene. Det innebærer fravær fra praksis. Sykepleierutdanningen i Hammerfest mener at dette fraværet er selvvalgt og at praksisen derfor ikke kan bli godkjent. Dette rammer særlig deltidsstudenter som har sin familie i andre finnmarkskommuner. Vi må bli i Hammerfest, uten lønn og isolert fra familie som bor andre steder, i 12 uker. Vi får heller ikke være sammen med familien i påsken.

Mister nødvendig inntekt

Vi som studerer sykepleie på deltid, gjør det for å tjene penger mens vi studerer, siden vi også har familie å forsørge. Men under praksisen på sykehuset blir vi sett på som fulltidsstudenter uten lønn. Dermed har vi kun stipendet å leve av, det vil si 6180 kroner per måned. Det holder knapt til husleia, og er en katastrofe når vi pålegges arbeidsforbud i perioden.

Nektes å jobbe i kommunen

Mange av deltidsstudentene jobber i kommunen ved siden av studiene. Vi er altså helsepersonell ifølge helsepersonelloven, men sykehuset og UiT nekter oss å jobbe i kommunen. Vi må da si opp jobbene i kommunen. For kommunen er dette vanskelig, og i noen tilfeller kritisk. De kommunale helsetiltakene får problemer med å få til tilstrekkelig bemanning i sine helsetjenester. Dette er spesielt uheldig i den krevende situasjonen som helsevesenet nå står overfor.

Åpner ikke opp for å lete etter løsninger

Sykepleieutdanningen i Hammerfest og Hammerfest sykehus har foreløpig ikke villet lete etter alternative løsninger som gjør at vi kan beholde jobbene i kommunen. Flere er blitt kalt inn til tjeneste.

Vi studenter forsøker å komme i dialog med universitetet om hvordan denne situasjonen kan løses. Studentene ønsker å få den nødvendige kompetansen en praksisperiode skal gi, men vi må også kunne tjene penger til mat og tak over hodet. Men sykepleieutdanningen i Hammerfest holder fast ved at retningslinjene som kommunen, fylket og universitetet har, skal følges.

Dårlig behandlet 

Vi føler oss oversett og dårlig behandlet. Det som skjer, står i skarp kontrast til hvordan de tenker på de store sykepleieutdanningene. På sykepleieutdanninger ved NTNU i Trondheim og Oslomet inngår de nå særavtaler som gjør at studentene får godkjent hele, eller deler av praksisen når de arbeider i kommunen, i tillegg til ekstra arbeidskrav. Dette er helt annerledes enn de praktiserer det i Hammerfest.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse