fbpx Sykehusene venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien Hopp til hovedinnhold

Sykehusene venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien

Covid-19-pandemien har gitt rundt 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men ventelistene vil bli lange.

I den nylig publiserte studien CovidSurg Collaborative beregnes det at 28,4 millioner kirurgiske inngrep vil bli utsatt på verdensbasis, basert på en 12-ukersperiode med nedsatt aktivitet av planlagt kirurgi.

I Norge ble planlagt kirurgi kansellert i en 5-ukersperiode (fra 12. mars til 20. april). I studien er det beregnet at opptil 64 442 prosedyrer i Norge er kansellert, hvorav 3571 prosedyrer er relaterte til kreftsykdom.

Studien, som er publisert i tidsskriftet British Journal of Surgery, er den første som gir en omfattende oversikt over den globale innvirkningen av covid-19-pandemien på kirurgiske kanselleringer.

Lange ventelister

Sammenliknet med andre land har Norge kunnet gjenoppta planlagt kirurgisk virksomhet langt raskere. Kanselleringene vil likevel medføre en betydelig økning i kirurgiske ventelister som må ryddes unna når covid-19-pandemien er over.

Dersom operasjonskapasiteten økes med 20 prosent sammenliknet med før pandemien, vil det gå 46 uker på å rydde unna ventelistene. Dette vil medføre til en betydelig økt arbeidsbyrde for kirurgiske avdelinger, ifølge studien.

– Norge er ikke like hardt rammet av covid-19-pandemien som eksempelvis Italia, Storbritannia og USA. Kanselleringene får likevel alvorlige konsekvenser, og vil koste det norske helsevesen opp mot 2 milliarder kroner. Ekstra midler og ressurser må til for å øke kirurgisk kapasitet og rydde unna ventelister når pandemien ebber ut, sier Kjetil Søreide, medforfatter på studien og overlege i Gastroenetrologisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

2,4 millioner kanselleringer i uken

Studien er gjennomført ved University of Birmingham i Storbritannia og har samlet inn data fra 359 sykehus i 71 land. Statistiske modeller er benyttet til å beregne det totale antallet kanselleringer. Modellen kan inneholde feilmarginer, understrekes det. For Norge ligger spredningsmålet i modellen fra 28 259 til 64 442 kansellerte prosedyrer.

Forskerne anslår at det globalt vil være 72,3 prosent av planlagt kirurgi som kanselleres som følge av covid-19-pandemien. De fleste vil omhandle inngrep for godartede tilstander, men operasjoner for kreft vil også bli rammet.

Ortopediske inngrep vil bli kansellert hyppigst, med estimerte 6,3 millioner kanselleringer i løpet av 12-ukersperioden. Det er også beregnet at 2,3 millioner kreftkirurgiske inngrep blir kansellert.

Studien viser at hver ekstra uke med nedsatt kirurgisk aktivitet medfører 2,4 millioner nye kanselleringer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse