fbpx Sykehusene venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien Hopp til hovedinnhold

Sykehusene venter lange kirurgiske ventelister etter pandemien

KØ: En ny covid-19-studie viser at hver ekstra uke med nedsatt kirurgisk aktivitet medfører 2,4 millioner nye kanselleringer globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men også norske sykehus vil bruke lang tid på å komme gjennom ventelistene etter pandemien. Her fra operasjonsstuen på St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Covid-19-pandemien har gitt rundt 28 millioner avlyste kirurgiske inngrep globalt. Norge er bedre stilt enn mange land, men ventelistene vil bli lange.

I den nylig publiserte studien CovidSurg Collaborative beregnes det at 28,4 millioner kirurgiske inngrep vil bli utsatt på verdensbasis, basert på en 12-ukersperiode med nedsatt aktivitet av planlagt kirurgi.

I Norge ble planlagt kirurgi kansellert i en 5-ukersperiode (fra 12. mars til 20. april). I studien er det beregnet at opptil 64 442 prosedyrer i Norge er kansellert, hvorav 3571 prosedyrer er relaterte til kreftsykdom.

Studien, som er publisert i tidsskriftet British Journal of Surgery, er den første som gir en omfattende oversikt over den globale innvirkningen av covid-19-pandemien på kirurgiske kanselleringer.

Lange ventelister

Sammenliknet med andre land har Norge kunnet gjenoppta planlagt kirurgisk virksomhet langt raskere. Kanselleringene vil likevel medføre en betydelig økning i kirurgiske ventelister som må ryddes unna når covid-19-pandemien er over.

Dersom operasjonskapasiteten økes med 20 prosent sammenliknet med før pandemien, vil det gå 46 uker på å rydde unna ventelistene. Dette vil medføre til en betydelig økt arbeidsbyrde for kirurgiske avdelinger, ifølge studien.

– Norge er ikke like hardt rammet av covid-19-pandemien som eksempelvis Italia, Storbritannia og USA. Kanselleringene får likevel alvorlige konsekvenser, og vil koste det norske helsevesen opp mot 2 milliarder kroner. Ekstra midler og ressurser må til for å øke kirurgisk kapasitet og rydde unna ventelister når pandemien ebber ut, sier Kjetil Søreide, medforfatter på studien og overlege i Gastroenetrologisk kirurgi ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

2,4 millioner kanselleringer i uken

Studien er gjennomført ved University of Birmingham i Storbritannia og har samlet inn data fra 359 sykehus i 71 land. Statistiske modeller er benyttet til å beregne det totale antallet kanselleringer. Modellen kan inneholde feilmarginer, understrekes det. For Norge ligger spredningsmålet i modellen fra 28 259 til 64 442 kansellerte prosedyrer.

Forskerne anslår at det globalt vil være 72,3 prosent av planlagt kirurgi som kanselleres som følge av covid-19-pandemien. De fleste vil omhandle inngrep for godartede tilstander, men operasjoner for kreft vil også bli rammet.

Ortopediske inngrep vil bli kansellert hyppigst, med estimerte 6,3 millioner kanselleringer i løpet av 12-ukersperioden. Det er også beregnet at 2,3 millioner kreftkirurgiske inngrep blir kansellert.

Studien viser at hver ekstra uke med nedsatt kirurgisk aktivitet medfører 2,4 millioner nye kanselleringer.

Ber smittevern=kyndige sykepleiere dra til andre land Forrige artikkel – Er det egoistisk å forhandle lønn når landet kjører dugnad? Neste artikkel