fbpx Flere sykehjem i Oslo gjeninnfører munnbind Hopp til hovedinnhold

Flere sykehjem i Oslo gjeninnfører munnbind

 Bildet viser en mann med munnbind.

– Det er gledelig å se at ledelsen ved enkelte sykehjem i Oslo tar ansvar og setter inn forebyggede tiltak ved å innfører bruk av munnbind, sier NSFs fylkesleder i Oslo, Line Orlund.

Etter en smitteøkning i flere sykehjem i Oslo i juni, har sykehjemsetaten i hovedstaden igjen innført krav om å bruke munnbind på enkelte sykehjem.

– Det er gledelige nyheter, sier NSFs fylkesleder Line Orlund.

Smitteøkning blant unge

– Det er påvist en smitteøkning blant de yngre. Det gjør at risikoen for at ansatte kan dra med seg smitte inn på sykehjem og forårsake en ny oppblomstring av koronasmitte, sier Orlund.

I juni er det påvist smitte hos medarbeidere i tilknytning til tolv av sykehjemmene. I løpet av helgen fikk sju ansatte i sykehjemsetaten påvist smitte.

– Det er gledelig å se at ledelsen ved enkelte sykehjem i Oslo tar ansvar og setter inn forebyggede tiltak ved å innføre bruk av munnbind, sier NSFs fylkesleder i Oslo, Line Orlund.

Gjør det som virker

Kommunen gjeninnfører nå bruk av munnbind på sykehjem med skjermede avdelinger etter smitteøkningen, skriver VG.

– Dette er et føre-var-tiltak. Det er ikke mange beboere som er smittet, men vi innfører tiltak som fungerte for oss sist, sier direktør Helge Jagmann i sykehjemsetaten i Oslo kommune.

I april innførte kommunen bruk av munnbind ettersom tallene viste at 70 prosent av de smittede beboerne befant seg på skjermede avdelinger. Dette førte til at smitten ble slått ned i mai.

Det er ingen nasjonale retningslinjer eller råd om bruk av munnbind på sykehjem, men Jagmann mener kommunen har hatt positiv erfaring med slik bruk.

Demenssyke er en utfordring

Line Orlund sier at det er vanskelig å overholde smittevernseglene for personer med demens som bor på skjermet avdeling, og som i tillegg er i god fysisk form.

– De klarer ikke å holde avstand eller å overholde håndvaskregler. Hvis de vandrer mye i tillegg, er det fort at de kan bli smittet og spre smitten til andre beboere. Det er kjempefint at de ansatte nå bruker munnbind på slike avdelinger for å redusere smittefaren mest mulig, sier hun.

Bedre forberedt

Selv om smitten nå igjen er på vei opp i hovedstaden, er ikke Line Orlund altfor bekymret.

– Nå har vi vært igjennom en runde. Vi har lært masse og er nå godt forberedt, sier hun.

– Men hva med hjemmesykepleien, hvorfor innføres det ikke munnbind der?

– Pasienter som bor i eget hjem, har en begrenset smitterisiko. De holder seg mye inne. Får man imidlertid smitte inn på et sykehjem, er det så mange samlet på et sted at den potensielle smittespredningen for utsatt pasienter blir så uendelig mye større, sier hun.

– Men også ansatte i hjemmesykepleien har mulighet til å bruke smittevernutstyr når de skal til pasienter hvor det er faglig begrunnet, sier hun.

Utenlandske sykepleiere

I mediene har det de siste dagene blitt skrevet mye om svenske helsearbeidere som ikke er testet, får begynne rett i jobb.

– Jeg er helt enig med NSFs fylkesleder i Norland, Gjertrud Krokaa, som sier det er helt idiotisk å ikke teste personell som kommer fra høyrisikoland som Sverige, sier Orlund.

Hun er ikke kjent med at en slik praksis foregår i Oslo.

– Jeg forventer at både sykehus og kommunen tester utenlandske pleiere og overholder karantenereglene. Mitt inntrykk er at dette er noe kommunen og sykehusene hele tiden har vært strenge på, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse