fbpx – Vi stopper ikke korona ved å ignorere viruset Hopp til hovedinnhold

– Vi stopper ikke korona ved å ignorere viruset

Koronapandemien virker glemt hos mange av oss. Men den lar seg ikke stanse ved at vi stikker hodet i sanden. Vi må ta vår del av ansvaret og ta inn over oss koronavirusets alvor, skriver Jörn Klein.

Sorgløsheten kommer tilbake. Folk reiser på sommerferie utenfor Norge. Vi bor hos venner over helgen, fester og sitter tettere enn én meter på kafé i Oslo på Karl Johans gate og mange andre steder. Koronapandemien virker glemt hos mange av oss; disiplinen de siste månedene har hatt en utmattende effekt.

Problemet er bare at koronapandemien ikke er over. Ikke her i Norge heller.

Mulige konsekvenser

Selvfølgelig er behovet for normalitet – en intim klem, en middag med venner og familie – en del av å være et menneske.

Og ingen hevder at konsekvensene av nødvendige smitteverntiltak ikke vil ramme mange av oss hardt: Bekymringene om økende vold i hjemmet er berettiget. Og for mange som blir permittert, er bekymring om ens økonomiske eksistens til stor belastning.

Kan være med på å påvirke

Hvordan vi oppfører oss som en del av et samfunn, vil være avgjørende for hvor sterk en andre bølge vil bli, og om vi må stenge ned landet på nytt. Hver og en av oss kan være med på å påvirke hvor mange mennesker i Norge som kan ende med å dø av covid-19 de kommende ukene og månedene.

Så langt har Norge vært på god vei med svært få tilfeller av smittede og døde – for eksempel i forhold til Sverige, som har femten ganger flere dødsfall enn Norge.

Hvordan vi oppfører oss som en del av et samfunn, vil være avgjørende for hvor sterk en andre bølge vil bli.

Her i Norge fikk vi også en kontrollert og rolig nedstengning, i motsetning til i for eksempel Spania og Storbritannia. Dette skyldtes hovedsakelig at den katastrofale utviklingen i Italia skremte oss, politikerne og de ansvarlige myndighetene våre i god tid.

Tar ansvar

At Norge så langt har unngått like store katastrofer som mange andre land nå opplever, kan skyldes at vi innførte kontaktbegrensninger, og at disse var vellykkede. En stor del av suksesshistorien hittil i kampen mot koronautbruddet kan derfor alle innbyggerne i Norge ta æren for. Årsaken til det var blant annet at vi tok ansvar for oss selv og for andre.

Vi tok utfordringen på alvor: Vi holdt oss hjemme, og vi holdt avstand i den mest kritiske fasen av den første bølgen. Kollektiv handling presset viruset tilbake.

De lokale utbruddene i Tyskland og Frankrike viser imidlertid at SARS-CoV-2 benytter enhver anledning, og enhver uaktsom handling, til å spre seg. Lokale utbrudd kan føre til en situasjon der SARS-CoV-2 overføres til flere ulike steder samtidig.

Da vil det være vanskelig å spore smittekjeder med sikkerhet. En eksponentiell spredning truer, og den andre bølgen vil kunne ramme oss hardt.

Tiltak for å hindre spredning

Vi må alle bidra til å hindre virusspredning. Det kan vi gjøre ved 

  • å holde avstand (mer enn en meter) 
  • å åpne vinduer for å hindre smitte via luften
  • å vaske hendene, og
  • å møte venner og familie utendørs og i små grupper – og utsette fester til tiden etter pandemien.

Selv om du føler deg veldig sunn – spør deg selv: Er dette en situasjon der jeg selv kan bli smittet eller sette mine medmennesker i fare for å bli smittet?

En ny bølge

En ny landsdekkende nedstengning vil bety at vi igjen må holde oss hjemme. Mange vil ikke kunne møte på jobb, og barn og unge vil ikke kunne gå i barnehagen eller på skolen. Bedrifter som har klart å overleve – så langt – vil risikere å gå konkurs, og enda flere kan miste arbeidsplassen sin.

Hvis vi ikke stenger ned landet ved en sterk andre bølge, vil det kunne bety at viruset vil sirkulere ukontrollert i befolkningen. Som et resultat vil SARS-CoV-2 kunne smitte flere på sykehjem og ta livet av mange beboere der.

Stor spennvidde

Sykehuspersonalet på landets intensivavdelinger må ta avgjørelser om liv eller død: For hvem er respirator eller dialyseutstyr tilgjengelig med tanke på de knappe ressursene? Og hvilken smittet pasient har så liten sjanse for å overleve at vedkommende ikke lenger blir behandlet?

Ingen av oss ønsker å oppleve noen av disse scenarioene.

Mange vil miste sine kjære og slektninger i en eventuell sterk andre bølge. Det kan være verre enn i begynnelsen av pandemien – og helt annerledes uansett: Denne gangen vil alle vite hvordan dødsfallene kunne vært forhindret. Ingen av oss ønsker å oppleve noen av disse scenarioene.

Vi kommer oss gjennom denne krisen, men hvor lett eller vanskelig det blir, er avhengig av om vi alle aksepterer vårt ansvar og husker at viruset fortsatt er der og vil fortsette å være en uønsket ledsager.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse