fbpx Helsetjenesten vil forberede flere sykepleiere på å jobbe med intensivpasienter Hopp til hovedinnhold

Helsetjenesten vil forberede flere sykepleiere på å jobbe med intensivpasienter

Bildet viser Erna Solberg og Bent Høie.
RUSTER OPP: - Kampen mot viruset må fortsette, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen i dag. Her med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

For å sikre behandling og hjelp til både syke koronasmittede og pasienter med annen alvorlig sykdom iverksetter helsetjenestene nå flere tiltak.

– Sykehusene jobber med å redusere planlagte behandlinger og operasjoner og dreier kapasiteten over mot pasienter som trenger intensivbehandling og respiratorer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I tillegg skal blant annet sykepleiere som til daglig jobber i andre avdelinger, få økt kompetanse slik at de kan jobbe med intensivpasienter og respiratorbehandling.

– Vi står fast på tiltakene som har som mål at helsetjenesten ikke skal bli for hardt presset. Samtidig forbereder vi helsetjenesten på en situasjon der vi ikke lykkes med å stoppe smittespredningen i så stor grad som vi ønsker, sier Høie.

Les også: Helsedirektoratet kartlegger alle tilgjengelige sykepleiere

Ber om å holde større avstand

Bent Høie deltok i dag på en pressekonferanse sammen med blant andre statsminister Erna Solberg. Her kom det frem at de strenge tiltakene for å begrense smitten av SARS-CoV-2, som ble innført torsdag 12. mars, videreføres frem til 13. april.

– I det offentlige rom bør man holde minst én meters avstand til andre, sa Bent Høie da.

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Heller ikke dette gjelder dem som er i familie eller bor sammen.

Helsedirektøren: Vil slå ned epidemien

Helsedirektoratet vil slå ned koronaepidemien i Norge.

– I dag er målet vårt å slå ned koronaepidemien så langt vi kan, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressebrifing tirsdag.

Han anbefalte regjeringen å videreføre alle smitteverntiltak som er innført, og som statsminister Erna Solberg (H) har kalt de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Det overordnede målet er at hver person som får koronaviruset i Norge, i gjennomsnitt smitter færre enn én ny person. Da vil smitten over tid gå tilbake.

– Det er et krevende mål å oppnå, men vi kan ikke gi det opp i dag, sa Guldvog.

Oppdaterte scenarioer

Bakteppet er oppdaterte scenarioer fra Folkehelseinstituttet som viser at antall smittede kan øke svært raskt hvis Norge lemper på tiltakene nå.

Med få eller ingen effektive tiltak kan det bli snakk om opptil 223 750 smittede innen 13. april, ifølge FHI-scenarioene.

I en slik situasjon kan opp mot 4260 personer trenge innleggelse på sykehus, med 580 som trenger intensivbehandling.

– De neste ukene blir utfordrende for alle, men hvis vi lykkes, vil vi kunne lette på tiltakene om noen uker og sakte, men sikkert vende tilbake til normalen, sa Guldvog.

Hans håp er at de første justeringene kan komme etter påske.

Solberg: Håper på støtte

Veksten i antall koronasmittede har stabilisert seg, på omkring 200 nye bekreftede tilfeller per dag. Statsminister Erna Solberg håper dette betyr at folk støtter opp om regjeringens koronatiltak.

– Jeg hadde jo håpet at det ville gi dem glede og støtte over at tiltakene virker, og at vi derfor må fortsette. Det skal ikke mye til før sykdommen bruser opp igjen.

Hun minner om at en ny topp vil føre til at de samme problemene oppstår på nytt.

– Det er en utfordring vi må huske: oppmykning må ikke skje sånn at vi får en ny topp med en gang og alt arbeidet vårt er bortkastet.

Arbeiderpartiet meldte raskt fra om at de støtter Regjeringens tiltak.

Ingen hyttepåske i 2020

Forbudet mot å reise på hytta, blir videreført. Dermed blir det ingen hyttepåske i år.

«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes», er blant de mange reglene som videreføres til etter påske.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

Les også:

Gi oss tid. Vi har færre respiratorer enn du tror.

Koronasmittede dag for dag

Fakta om tiltak som videreføres til og med 13. april

Dette er noen av tiltakene som myndighetene har bestemt at skal videreføres til og med 13. april 2020.

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

Kilde: Regjeringen.no

Korona: Unngå å bli syk, bruk smittevernutstyr riktig

Smittevern, åndedrettsvern
SPAR: – Bruken av åndedrettsvern må begrenses, så det skal være tilgjengelig i de situasjonene man faktisk trenger dem, sier  Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet. Illustrasjonsbilde: Hallgeir Vågenes, VG/NTB Scanpix.

– Utstyr som det er mangelvare på, skal forbeholdes dem som trenger det. Man skal ikke hamstre eller gjemme unna utstyr, sier Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet.

– Den største utfordringen nå er det store antallet som blir syke, som vil sette ekstreme krav til helsepersonell, og at mange helsearbeidere selv blir syke, sier Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver i avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelseinstituttet.

– I tillegg kommer mangelen på beskyttelsesutstyr, inkludert åndedrettsvern og munnbind, sier Sorknes.

Hun er både intensiv- og hygienesykepleier.

– De sykeste vil komme på sykehus. Da er smittevernutstyret viktig. Det er større forbruk av munnbind enn av åndedrettsvern. Åndedrettsvern skal forbeholdes noen få pasientgrupper og prosedyrer. Siden dette primært er dråpesmitte, er munnbind godt nok.

Nina Kristine Sorknes var en av dem som holdt foredrag på Helsedirektoratets webinar for helsepersonell 9. mars.

– Mangel på utstyr er en global trussel, som Norge ikke kan løse alene, sier hun.

– Primært dråpesmitte, men vurder symptomene

– Om koronaviruset smitter med dråpe- eller luftsmitte, er blitt diskutert mye. Det er ulike anbefalinger internasjonalt om hvordan man skal forholde seg til dette, sier Nina Kristine Sorknes.

– Men nå er det ingen tvil om at dette er primært dråpesmitte, sier Sorknes, som var leder av faggruppen for smittevernsykepleier (tidligere hygienesykepleiere) fra 2000 til 2008.

Hun legger til:

– Så må man vurdere løpende ut fra pasientens symptomer om man også skal bruke luftsmitteregime i behandlingen av pasienten.

Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver i avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelseinstituttet. Intensiv- og hygienesykepleier.
ORDENTLIG: – Skal munnbindene være smittesikre, er det en forutsetning at de settes på ordentlig, sier Nina Kristine Sorknes. Foto: Privat

Anbefaler luftsmitteregime for de utsatte

Er det mistanke eller bekreftet smitte av covid-19, skal pasienten isoleres med dråpesmitteregime.

– Men siden dette er et nytt virus og vi har begrenset kunnskap, må vi ta ekstra forholdsregler, spesielt for de mest utsatte pasientgruppene, som intensivpasientene og de immunsvekkede. For disse anbefaler vi, om mulig, luftsmitteregime.

– Viruset defineres ikke som et høysmitteagens, slik som for eksempel ebola. Koronaviruset er ikke klassifisert som særlig alvorlig, men det alvorlige er at fordi det er en ny variant av viruset, er vi ikke immune mot det, sier Sorknes.

2,2 millioner kan bli smittet i Norge

Folkehelseinstituttet ber nå helsetjenesten forberede seg på et middels pandemiscenario. 2,2 millioner kan bli smittet.

Helseminister Bent Høie viste i sin tale til Stortinget 10. mars at det kan bli 22 000 innleggelser av smittede, med en topp på 1700 innlagt samtidig, hvorav 600 på intensivavdeling.

Dag Jacobsen, leder for medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus, sier til NRK at han er alvorlig bekymret for at kapasiteten på avdelingen raskt vil bli sprengt.

– Vi må gjøre de tøffe tiltakene nå, ellers er det ikke en intensivseng ledig om folk får hjerteinfarkt eller slår hodet i asfalten, sier Jacobsen.

– For få isolater

Det er ingen samlet oversikt over isolatkapasiteten i Norge, opplyser Sorknes.

– Men vi vet at det er for få av dem. Ikke minst luftsmitteisolat på intensivavdelinger vet vi det er for få av.

Å holde distanse – minst en meter – er et av smitteverntiltakene som gjelder for å unngå spredning av koronaviruset.

Anbefalt beskyttelsesutstyr er nå:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Smittefrakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir)

– Dette er standard beskyttelsesutstyr som sykehusene har enn så lenge, sier Sorknes.

Hun understreker at disse anbefalingene når som helst kan endres.

Sjekk derfor om rådene er oppdatert på nettsiden til Folkehelseinstituttet:

Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus

Haukeland vil samle koronapasienter på ett areal

– Det ideelle ville vært at alle pasientene med covid-19 hadde enerom med undertrykk, men det er få av disse isolatene.

På Helsedirektoratets webinaret kom det frem at Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ett kontaktsmitteisolat på intensivavdelingen.

– Det er nok ganske representativt for mange intensivavdelinger på sykehusene rundt om. Får du tre pasienter, hva gjør du da?

– Da må man tenke alternativt?

– Ja. Men er det dråpesmitte, er det tilstrekkelig med kontaktsmitteisolat.

Hun viser til Haukeland sykehus, som planlegger kohortisolering. Det vil si å legge pasienter med samme diagnose på samme areal.

– Men det krever veldig mye av personalet, og de bør ha trent på det. De skal jo begrense all smittespredning mellom pasientene, arealene er ofte ikke tilrettelagt for denne type isolering.

Blant annet gjelder det ventilasjon.

– Og personalet skal ut og inn med utstyr, mat, medisiner og for å gjøre prøvetakinger. Hvordan skal adgangskontroll og personvernhensyn ivaretas?

Da dukker nye spørsmål opp: Er det tilrettelagt for rengjøring på disse arealene, så man slipper å bære bekken gjennom andre arealer med pasienter?

– Og ikke minst, hva med lagerkapasiteten? Hvor skal sterilt gods stå? Det må jo være nært pasientene, sier hun.

Intubering? Ta på åndedrettsmaske

Utstyret må brukes riktig, er et av hennes poenger:

– Et klart og tydelig budskap er at når det gjøres aerosolgenererende prosedyrer, som intubering og bronkoskopi, så skal FFP3-masker, altså åndedrettsvern brukes.

Disse prosedyrene regnes som høyrisiko for smitte.

– Disse prosedyrene bør utføres i rom med undertrykk tilsvarende luftsmitteisolat, og, som minimum, utenfor der kohortisolering foregår.

– Spar på åndedrettsmaskene

– Bruken av åndedrettsvern må begrenses, så det skal være tilgjengelig i de situasjonene man faktisk trenger dem.

Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal altså brukes hvis pasienten isoleres etter luftsmitteregime eller aerosolgenererende prosedyrer skal gjøres.

– Ideelt skulle man også hatt undertrykksisolat, men det er mangelvare. Mange sykehus har valgt å ha åpne løsninger og få enerom, for da er det lettere å overvåke pasientene, sier Sorknes.

– Man må også tenke gjennom hvor prosedyrene skal skje. Gjelder det luftsmittepasienter, skal man begrense antallet personer som er med i situasjonen.

Det kan medføre at studenter i praksis ikke får tilgang, påpeker hun.

– Det er i utgangspunktet få pasientgrupper som krever at helsepersonell skal bruke åndedrettsvern, og derfor er det liten lagerbeholdning, sier Sorknes.

– Anbefaler ikke gjenbruk av åndedrettsvern nå

Helsedirektoratet, FHI og de regionale helseforetakene er i løpende kontakt angående mangelen på beskyttelsesutstyr, opplyser hun.

De regionale kompetansesentrene i smittevern har laget hver sine prioriteringslister for hvordan man skal bruke beskyttelsesutstyret, og til hvilke pasientgrupper.

– Helsedirektoratet skal nå avklare om helsevesenet kan gjenbruke det leverandøren selger, som engangsutstyr. Vi må se på det juridiske før vi kan anbefale det.

Helse Sør-Øst har laget en ny prosedyre for gjenbruk av åndedrettsvern. Det vil si at masken brukes av én person på ett skift, og at det legges i en pose når det tas av.

– Enn så lenge anbefaler vi ikke gjenbruk av åndedrettsvern. Men det kan veldig fort endre seg. Hvordan gjenbruk skal kunne foregå, er enda ikke klarlagt, sier Sorknes.

Hvordan settes munnbindet på?

– Munnbind som benyttes i helsetjenesten er av klasse II eller IIR og gir en god beskyttelse, forutsatt at det brukes riktig.

Munnbind har høy grad av filtreringsevne og tetthet, men hun understreker at skal de være smittesikre, er det en forutsetning at de settes på ordentlig:

– Nesebøylen må tilpasses, båndene må festes ordentlig, så det blir stramt. Det skal ikke være en stor åpning på siden av munnbindet. Dette bør helsepersonell vite om, men det er nok litt comme ci comme ça hvilken opplæring helsepersonell har fått.

– Sykepleierne er oftest de som viser andre yrkesgrupper hvordan beskyttelsesutstyret skal tas på og av. Slik gjør de en viktig jobb for å hindre smittespredning

– Beskytt øynene

Åndedrettsvern er både i engangs- og flergangsutgaver, det står på forpakningen. (R for flergangsbruk, D for engangs.)

– Når åndedrettsvern tas på, må det tilpasses på samme måte som et munnbind for at det skal tette godt rundt ansiktet. Det skal være tett når man beveger på hodet.

– Det er ikke så vanlig å se at helsepersonell bruker øyebeskyttelse.

Nina Kristine Sorknes ønsker at sykepleiere i disse koronatider følger lokale og nasjonale anbefalinger for bruk av denne typen utstyr.

– Å bruke visir for å beskytte øyne og hud i ansiktet er veldig god praksis. Disse kan jo også rengjøres og brukes om igjen.

Hun understreker at tilgang på beskyttelsesutstyr er en global utfordring.

– Det jobbes nå internasjonalt med hvordan prøve å løse dette.

– Hva med hamstring? Det er usolidarisk?

– Utstyr som det er mangel på, skal forbeholdes de som trenger det for å håndtere pasientene. Det er viktig at det respekteres. Man skal ikke hamstre eller gjemme unna utstyr, sier hygienesykepleieren i Folkehelseinstituttet.