fbpx – Er det egoistisk å forhandle lønn når landet kjører dugnad? Hopp til hovedinnhold

– Er det egoistisk å forhandle lønn når landet kjører dugnad?

Skal vi klare å holde på, samt rekruttere, sykepleiere til kommunehelsetjenesten, må det tas tak i både lønn, tillegg og arbeidsforhold. Og vi må tenke lengre enn pandemien.

Det er opprettet en gruppe på Facebook under navnet «Nå må KS stå opp for sykepleierne i kommunen», og gruppen har et tilsvarende opprop. Hensikten er å bedre arbeidsforholdene til sykepleiere som jobber i kommunen. Det handler om lønn, tillegg og om rettferdighet.

Mange har reagert på Facebook-innleggene. Tilbakemeldingene dreier seg om krisen vi står i og om vi er en del av en felles dugnad for å komme gjennom pandemien. Siden flere har blitt arbeidsledige og mange bedrifter sliter økonomisk, mener noen at vi bør nøye oss med den lønnen vi har.

Vi er ikke overmennesker

Folk får mene det de vil, men det er ikke riktig at sykepleiere ikke skal få betalt for den tiden de faktisk jobber. Vi er ikke overmennesker. Sykepleiere har også familier og et liv utenfor jobben. Vi har behov for søvn, mat og litt tid til å hente oss inn igjen.

Noen mener det er helt uhørt at vi stiller krav. 

Daglig utsetter vi toalettbesøk for å ta oss av pasientene, og vi har turnuser som er skadelig for helsen vår på flere måter. På tross av at vi ofrer mye hver dag, og enda mer under pandemien, mener noen at det er helt uhørt at vi stiller krav til at noe må gjøres med lønnen og tilleggene våre.

Det er ikke rettferdig

Mange sykepleiere utsetter seg selv for smitte – hver dag – på jobb uten å bli kompensert for det. Hjemmetjenesten og sykehjem har omtrent ikke smittevernutstyr. Hvordan skal de da sikre seg og sine pasienter  mot smitte? Det er ikke til å unngå at smitte dras med videre når sykepleier ikke kan beskytte seg selv, eller pasienten.

Det er flere som dør på sykehjem i Norge enn på sykehus. På tross av dette, er det kun de som jobber i sykehus – med covid-19-pasienter – som får tillegg enda de er utstyrt med smittevernutstyr. De kan i større grad sikre seg mot smitte sammenliknet med dem som jobber i kommunen. De jobber ut ifra symptomer og behandler det som smitte inntil det motsatte er bevist.

Er det greit at vi som jobber i kommunen utsettes for smitte og potensielt utsetter våre nærmeste for smitte? Er det riktig av vi, på toppen av det hele, skal lønnes dårligere enda vi yter ekstra innsats samtidig som det blir omtalt som dugnadsarbeid? Er det rettferdig?

Vi er mer utsatt

Sykepleieren står ofte alene sammen med ufaglærte på jobb, og kunnskapen om smittevern er ikke optimal. Det er liten tid til å veilede og lære opp studenter i smittevern på grunn av andre oppgaver. Om vi ikke kan forsikre oss om at smittevernsrutinene blir fulgt, blir vi usikre. Smitte kan spres, og man mister kontrollen på smitten. Det skaper ekstra utfordringer på et sykehjem særlig fordi de fleste er i risikogruppen.

I førstelinjetjenesten utsettes man for all type smitte.

På legevakt må man stole på pasientens informasjon med hensyn til symptomer, reiseanamnese og karantene. Flere kan være smittet uten at de viser tegn til symptomer. Og det er vanskelig å ta prøver og foreta undersøkelse uten å gå nært. I førstelinjetjenesten, som på legevakt, utsettes man for all type smitte som man ikke har informasjon om. 

Så kommer alle de hverdagslige problemstillinger i tillegg. Vi utsettes for verbal og fysiske utageringer i alle deler av den kommunale helsetjenesten.

Det handler om mer enn covid-19

Det er ikke bare tillegg for covid-19 det dreier seg om. Det er et mer langsiktig opprop om lønn og tillegg. I min hjemkommune har de som jobber i sykehus ett tillegg for ubekvem arbeidstid på 20 kroner mer i timen enn de som jobber like ubekvemt ute i kommunen. Grunnlønnen er høyere i sykehus.

I kommunene jobber man ofte alene som sykepleier, og man har ingen lege på vakt utenom legevakt. Derfor blir man ofte stående alene i situasjonen, ta målinger og vurderinger, kontakte tilsynslege på dagtid eller legevakt på kveld og natt. Det tar tid, og det krever gode observasjoner og vurderinger. Det krever erfaring, og det krever at man holder hodet kaldt fordi pasientene skal føler seg trygge.

Vi risikerer mer i kommunehelsetjenesten. Og på grunn av lav bemanning blir vi ofte stående helt alene i ulike situasjoner. Skal vi ikke få betalt for det enorme ansvaret som hviler på våre skuldre?

Er vi B-laget av sykepleiere?

Så kommer vi til arbeidsforhold. I Tromsø kommune var det nettopp en sak i avisen om hjemmetjenesten og deres bekledning. På grunn av covid-19 har de ikke kunnet bruke private klær, og de har reist mellom sine brukere i sykepleieruniformen ikledd en tynn kittel. Dét er ikke holdbart.

Med tanke på at helsepersonell blir satt i karantene, testet for korona og holdt hjemme fra jobb ved det minste tegn på luftveissymptomer, så er det ikke samfunnsøkonomisk. Forsvarlig bekledning er en investering som koster mindre enn sykefravær og koronatesting i lengden. Dette er bare ett eksempel i rekken.

Er ikke KS interessert i å rekruttere nye sykepleiere til kommunene?

Er vi B-laget av sykepleiere? Er det ikke bruk for oss? Er ikke KS interessert i å rekruttere nye sykepleiere til kommunene? Skal vi bare legge ned jobben vår og heller søke jobb i sykehus eller andre steder der vi blir lønnet for den jobben vi gjør?

Det forventes mye mer av oss

Det kan virke som om det forventes mer av dem som jobber innen helse. At vi skal jobbe 150 prosent, og om vi tar en matbit eller en kopp kaffe, så får vi ett stygt blikk eller spørsmål som «er det ingen som jobber her?».

I disse koronatider klapper Norge for sykepleierne. Vi hylles som helter, og vi får skryt i mediene for den fantastiske jobben vi gjør. Men skryt betaler verken husleie, strøm eller barnehage.

Det forventes at vi skal jobbe lengre dager, at vi skal være effektive under hele vakten og aller helst skal vi verken spise, drikke eller gå på toalettet. Når vi jobber lange skift, uten muligheter for pause for å spise og drikke, er det større sjanse for feilvurderinger. Og om vi gjør en feil, henges vi ut i mediene som udugelige troll som ikke kan jobben vår. Og på grunn av taushetsplikten, blir kun den enes side hørt. 

KS må tenke langsiktig

Vi må tenke langsiktig, og vi må ha et tidsperspektiv lengre frem i tid enn pandemien. Skal vi klare å holde på, samt få rekruttert, sykepleiere, må det tas tak i både lønn, tillegg og arbeidsforhold i kommunal sektor. KS må komme ned fra sin høye hest og begynne å tenke fremover. KS må slutte å kjøre en arrogante holdningen, og de må foreslå tiltak.

KS avfeide NSFs forslag om tillegg i kommunen for dem som jobber i direkte kontakt med covid-19. 

KS avfeide NSFs forslag om tillegg i kommunen for dem som jobber i direkte kontakt med covid-19 ved å referere til kommuneøkonomien. De påsto at de ikke forhandler med én enkelt yrkesgruppe samtidig som de har de forhandlet med Legeforeningen og har inngått en avtale med dem.

Det kan ikke fortsette slik

Vi kan ikke fortsetter i samme retning. Konsekvensen er at vi vil miste mange flinke sykepleiere i kommunesektoren til fordel for arbeidsgivere som betaler bedre. Det har vært skrevet mye om sykepleiere som bytter arbeidsgivere og som forsvinner ut av yrket på grunn av lønn, turnuser som ikke er til å leve med samt lave tillegg. Og det er synd.

Jo da, vi har valgt yrket selv, men det betyr ikke at vi skal godta alt. Spørsmålet er om menn, i mannsdominerte yrker, ville ha godtatt dette. Neppe.

Menn er bedre til å forhandle. De er bedre på å stille krav, og sykepleieryrket er kvinnedominert. Det er på tide at vi setter foten ned og sier ifra. At også vi stiller krav. Vi har ansvar for liv og helse. Vi jobber ubekvemme arbeidstider, og mange jobber tredelte turnuser. Og vi setter andres helse foran vår egen.

Nok er nok! 

Og til alle dere som mener at vi ikke fortjener det: Hva gjør dere den dagen vi ikke er der?

Mener dere fremdeles at vi er egoister?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse