fbpx To tilsynssaker er opprettet mot helseinstitusjoner som tilbyr hurtigtester Hopp til hovedinnhold

To tilsynssaker er opprettet mot helseinstitusjoner som tilbyr hurtigtester

Viser en covid-19 hurtigtest

Flere private helseinstitusjoner tilbyr hurtigtester for covid-19. Det kan føre til tilsynsbesøk fra Helsetilsynet.

Tidligere denne uken publiserte Helsetilsynet en sak på sine nettsider hvor de advarer helsepersonell mot å tilby covid-19 hurtigtester til pasienter.

Helsepersonell som tilbyr slike hurtigtester, må være forberedt på at det kan bli ført tilsyn med deres virksomhet, advarer Helsetilsynet. 

Variabel kvalitet

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr, sier hurtigtestene som tilbys er av varierende kvalitet. Helsetilsynet mener med andre ord testene er for usikre.

– Flere aktører har tatt i bruk hurtigtester for påvisning av antistoff, uten at disse testene er blitt tilstrekkelig verifisert. Vi har også sett at det gis feilinformasjon om tolkning av negative testresultater i forhold til gjeldende karantenebestemmelser, sier Myhr.

Enkelte aktører har også solgt hurtigtestene som selvtester eller hjemmetester.

– Folkehelseinstituttet sier imidlertid at hurtigtester for antistoffpåvisning per i dag ikke skal brukes som selvtester eller hjemmetester, sier hun.

To tilsynssaker

– Hvorfor går dere ut med en slik advarsel?

– Nyhetssaken på våre nettsider ble lagd etter at vi mottok bekymringsmeldinger fra Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk knyttet til helsepersonells bruk og markedsføring av hurtigtester, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr.

Hun sier Helsetilsynet så langt har mottatt to konkrete henvendelser om helsepersonell som tilbyr hurtigtester.

– Sakene gjaldt to private klinikker, Oslo Helse og Mosaic Medical. Det er henholdsvis Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Rogaland som følger opp disse sakene, opplyser Myhr.

Risikerer administrativ reaksjon

Dersom tilsynssakene viser at de private klinikkenes bruk av hurtigtester bryter med forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven, risikerer de administrativ reaksjon fra Helsetilsynet.

Myhr sier at tilsynet vil vurderer om helsepersonellet ved sin bruk eller tilbud om hurtigtester, har brutt kravet til faglig forsvarlighet i helsepersonellovens paragraf fire, og kravet til forsvarlig, nøktern og saklig markedsføring i helsepersonelloven paragraf 13.

– I en tilsynssak kan konsekvensene bli at man får en administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11, sier hun.

– Risikerer de å miste sin autorisasjon?

– Hovedformålet med å gi en reaksjon er læring. Det er derfor vanskelig å på generelt grunnlag si noe om, og eventuelt hvilken, reaksjon som kan være aktuelt å gi. Jeg antar imidlertid at det ligger i nedre sjikt, det vil si en advarsel, dersom det blir aktuelt med en reaksjon, sier Myhr.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse