Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utøver uavhengig journalistikk og setter sykepleiernes interesser på dagsordenen. Bladet deltar i samfunnsdebatten og stimulerer til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål. Sykepleien viser mangfoldet ved sykepleieryrket og bidrar til faglig utvikling og oppdatering. Bladet dekker alle områder som berører yrkesutøvelsen: fag, utvikling, utdanning, praksis, politikk og rettigheter med mer.

Bladet er en av de viktigste medlemsfordelene, ifølge undersøkelser. Snitt lesetid er på 40 minutter, ifølge Ipsos MMI (2015). Sykepleien er landets største annonseorgan for sykepleiere. Publikasjonen har en solid posisjon på merkevarer, stillingsannonser og kunngjøringsannonser.

Sykepleien har vunnet priser for både design, markedsarbeidet og selve hovedprisen som Fagpressens beste blad (2009 og 2016).

Brutto kontakter: 300 000 (GEP.tall F&M MGI 18/2 2018)
Netto lesere: 160 000 (F&M MGI 18/2 2018)
Frekvens: 6 utgaver
Opplag: 104 945 (Opplagskontrollert av Fagpressens Mediekontroll, 2017)

Abonner på Sykepleien
Du kan abonnere på Sykepleien til kr 840,– per år. Da får du Sykepleien tilsendt rett til din adresse. Abonnementet løper til det sies opp.

Sykepleien Forskning representerer vitenskapelige, referee-bedømte artikler og nyhets og nyttestoff i inn- og utland.
Høsten 2016 ble alle forskningsartikler og andre artikler med tilknytning til forskning løpende publisert under «Sykepleien Forskning» på www.sykepleien.no. Artiklene publiseres i html, med eget DOI-nummer og med mulighet for å laste ned artiklene som pdf og utskrift i leservennlig format.


 

Rutiner ved annonsekjøp

Materiell leveres din kontakt i markedsavdelingen før materiellfrist. Vi produserer og distribuerer bladet og sender kunden faktura og bladet annonsen er rykket inn i. På digitale flater sender vi informasjon til kunden når annonsen er publisert.

 

Betalingsfrist:    15 dager (30 dager hvis avtalt med oss)

Avbestilling:       Sendes oss skriftlig senest 2 uker før materiellfrist

Org.nr:                 960893506