fbpx Deksametason mot korona: Finnes i Norge og kan brukes om leger finner det faglig forsvarlig Hopp til hovedinnhold

Deksametason mot korona: Finnes i Norge og kan brukes om leger finner det faglig forsvarlig

Bildet viser en pilleeske og to piller med deksametason.

– Kunnskapen vi har så langt er basert på en pressemelding, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. 

Deksametason, et syntetisk glukokortoid, kan redusere dødeligheten av covid-19, antyder en ny studie fra universitetet i Oxford.

Nyheten har fått bred omtale i norske og utenlandske medier.

Har fått meldeplikt

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, sier dette er et legemiddel som brukes mot en lang rekke tilstander i Norge. Det er ikke godkjent til behandling av covid-19, men det er ikke noe i veien for at norske leger kan bruke det.

– Vi anbefaler at all behandling følger faglige retningslinjer, sier han.

– Men fra myndighetenes side er det ingenting som hindrer leger fra å ta det i bruk, dersom de finner det faglig forsvarlig?

– Nei.

Legemiddelverket har satt deksametason på meldepliktslisten. Det innebærer at eventuell eksport av legemiddelet må godkjennes av dem. Dette er gjort for å sikre tilgang på deksametason i Norge.

Lave doser

I den britiske studien synes deksametason å ha god effekt på pasienter med covid-19 som trenger respirasjonsstøtte.

Studien sammenliknet 2104 pasienter som fikk legemiddelet, med 4321 pasienter som fikk ordinær behandling.

Effekten var størst blant dem på respirator, der medikamentet skal ha redusert dødeligheten med en tredjedel. Hos dem som fikk oksygen, ble dødeligheten reduserte med en femtedel, mens det ikke ble funnet noen effekt blant dem som ikke hadde behov for respirasjonsstøtte.

Les omtale av studien her: Dexamethasone reduces death in hospitalised patients with severe respiratory complications of COVID-19

I studien ble det benyttet lave doser deksametason, 6 milligram om dagen, gitt enten som tablett eller intravenøst.

Bildet viser Steinar Madsen.

Venter på flere data

– Hvilket råd vil du gi om deksametason?

– Den kunnskapen vi har så langt, er basert på en pressemelding. Det er i tynneste laget å basere en faglig anbefaling på, sier Steinar Madsen.

– Men forskerne har lovet å publisere resultatene snart, og de vil vi se på, sier Madsen.

– Hva tenker du om det du har lest i pressemeldingen?

– At jeg venter på flere detaljer. Det har tidligere vært studier på covid-19 som både har vært dårlige og forfalskede. Vi advarer mot å starte behandling på sviktende grunnlag. 

Men Steinar Madsen sier det som kommer frem i pressemeldingen, er interessant.

– Det er også den første studien som viser at et medikament kan redusere dødeligheten av covid-19, påpeker han.

God erfaring med intensivbehandling

Om dette kan overføres til norske forhold, er derimot et spørsmål.

– I Norge har vi gode resultater av å intensivbehandle disse pasientene. I den britiske studien har de sammenliknet to grupper pasienter: En gruppe har fått deksametason, en annen ikke. Dødeligheten hos norske intensivpasienter med covid-19 er lavere enn den gruppen som ikke fikk deksametason. Derfor er det et spørsmål om dette medikamentet vil være like nyttig i en norsk setting. Som sagt: Vi venter på alle data, og så vil vi vurdere dem objektivt.

– Tenker du vi i pressen er for raske med å melde om oppsiktsvekkende forskning på medikamenter?

– Ja. Jeg pleier å si at for mediene fins det bare to typer medisiner: Vidunderpiller og dødspiller, avslutter Steinar Madsen.

Fakta
Deksametason
  • Et syntetisk glukokortoid
  • Ligner kjemisk på steroidhormonene som dannes i binyrebarken
  • Brukes blant annet en betennelsesdempende effekt
Fakta
The RECOVERY trial
  • Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY
  • Et forskningsprosjekt for å teste ulike behandlinger mot covid-19
  • Studien med deksametason er del av dette

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse