fbpx Barnelegeforeningen og Jordmorforbundet: – Ikke skill koronasyk mor og nyfødt baby Hopp til hovedinnhold
Barnelegeforeningen og Jordmorforbundet NSF:

– Ikke skill koronasyk mor og nyfødt baby

bildet viser Hanne Schjelderup

I USA og Kina holdes mor og nyfødt atskilt hvis mor er smittet med koronavirus. Norsk barnelegeforening anbefaler det motsatte, men vil avveie risikoen.

Det er Aftenposten som skriver om Norsk barnelegeforening sin nye veileder om hvordan man skal behandle en koronasyk mor som nettopp har født barn.

Avveie risiko mot belastning

Barnelegene mener det ikke er god nok grunn til å innføre et tiltak der man rutinemessig skiller mor og barn rett etter fødsel. Begrunnelsen er at det er et inngripende tiltak, og at det foreløpig er få holdepunkter for at koronaviruset og covid-19 gir alvorlig sykdom hos nyfødte.

– Man må avveie risikoen for alvorlig sykdom hos barnet på den ene siden mot belastningen og de negative helseeffektene av å skille foreldre og nyfødte på den andre siden, heter det.

Verdens helseorganisasjon og de fleste vestlige land, som Canada, Australia, Sveits, England og Sverige, publiserer nå anbefalinger om at barnet bør tillates å være med mor etter fødsel, selv om mor har koronainfeksjon.

Støtte fra Jordmorforbundet NSF

Også Jordmorforbundet NSF støtter dette synet.

– Atskillelse mellom mor og barn kan gi negative konsekvenser ut fra det vi vet om tilknytning mellom foreldre og barn. Det vil også innvirke negativt på etablering av amming, som gir allmenn beskyttelse til barnet, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF og fortsetter:

– Samtidig vil det være omstendigheter rundt enten morens eller barnets helse som gjør at jordmødre må vise skjønn i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at moren ikke er for syk til å ta hånd om barnet, og strenge hygienetiltak er viktig.

Tillegg om at familien må høres

Fredag kom det imidlertid et tillegg i den norske veilederen om at omstendigheter rundt enten mors eller barns helse kan gjøre at faktorene vektlegges annerledes.

«Familier som likevel uttrykker sterkt ønske om at barnet skal holdes atskilt fra syk mor etter fødsel, skal i den grad det er praktisk mulig, høres. Barnet må da fortrinnsvis kunne ivaretas på barsel av den andre forelderen eller av et annet familiemedlem», heter det.

Det vil si at man ikke kan regne med at barnet i slike tilfeller kan tas hånd om helsepersonell.

– Da kan det jo hende de må ligge på sykehuset i 14 dager til mor er frisk? Har sykehusene kapasitet til det?

– Barnet må da kunne ivaretas på barsel av den andre forelderen eller av et annet familiemedlem, såfremt det er kapasitet på barselavdeling til dette, sier Schjelderup.

Føre var

Ikke alle fagfolk er enige i det den nye veilederen sier. De to professorene Ola Didrik Saugstad og Anne Eskild uttalte i Aftenposten forrige uke at spedbarn kan ha større risiko enn eldre barn for å bli alvorlig syke av koronaviruset.

Saugstad sa at han mener man ikke bør ta sjansen på å ha nyfødt barn sammen med en smittet mor, men heller følge føre var-prinsippet.

– Hva tenker du om Saugstads innvending, Schjelderup?

– Saugstad viser til en artikkel i tidsskriftet Pediatrics om 2143 smittede eller sannsynlige smittede barn i Kina, der de yngste smittede ser ut til å ha økt risiko for å bli syke. Professoren påpeker at det er usikkerheter ved undersøkelsen. Mye er usikkert med covid-19 generelt og hos spedbarn spesielt. Det er derfor viktig at det er en åpen medisinskfaglig debatt, slik at foreldre kan ta informerte valg ut ifra kunnskapen vi har så langt om koronaviruset, sier jordmorlederen.

Ikke påvist koronavirus i morsmelk ennå

Ifølge Barnelegeforeningen og FHI er det foreløpig usikkert om at covid-19 gir alvorlig sykdom hos nyfødte.

– Så langt vi vet per dags dato, er det globalt kun ett barn under ti år som har dødd av koronavirusinfeksjon. Det er foreløpig ikke påvist koronavirus i morsmelk, opplyser Schjelderup.

I Norge nå er både gravide og fødende smittet av koronaviruset.

– Noen er engstelige i den situasjonen vi er i, også gravide i andre risikogrupper og friske gravide. Foreløpig har vi kapasitet til å ta godt hånd om alle og har gode rutiner. Ikke bare gravide som er koronasmittet, men også andre risikogravide og friske gravide blir tatt godt hånd om i svangerskapet og på fødeavdelingene av landets jordmødre, lover Schjelderup.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse