fbpx Klar for koronapasienter? Her er rådene for ansatte på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Klar for koronapasienter? Her er rådene for ansatte på sykehjem

Pasient på sykehjem
BESØKSFORBUD: Koronaviruset skaper nye spørsmål. Som: Skal ikke pårørende få besøke mor på dødsleiet? – Pårørende må få komme og ta farvel. Myndighetene kan vanskelig nekte sykehjemmene å ta imot pårørende, sier Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet.  Illustrasjonsbilde: Marit Fonn

Kommune-Norge mobiliserer for å ta imot koronapasienter og avlaste et allerede hardt presset personell. Kreative løsninger er på gang. 

– Det som nå er forsterket, er det helseminister Bent Høie sa i går 11. mars: Pårørende må være ekstremt aktsomme. De frarådes å gå til sine nærmeste hvis de er syke, sier Nina Kristine Sorknes, spesialrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Hun har gode råd til sykepleiere og pårørende på sykehjem. Sorknes er både intensiv- og hygienesykepleier.

– Besøkende må tenke veldig nøye gjennom hvis de skal besøke eldre.

– Flere kommuner, for eksempel Bergen, har stengt sykehjemmene for besøkende?

– Tiltaket må stå i samsvar med det man skal oppnå. Myndighetene kan vanskelig nekte sykehjemmene å ta imot pårørende. Hva hvis noen ligger på dødsleiet? Pårørende må få komme og ta farvel. Da må sykehjemmet organisere hvordan det skal skje, og hvor pasienten skal ligge, sier hun. 

– De besøkende skal gå direkte inn til pasienten og ikke oppholde seg i fellesarealet.

Lager koronaklinikk i Bergen

Kommuner forbereder seg på ulikt vis å ta imot pasienter med korona.

Kommunens sengepost ved Helsehuset i Bergen blir avviklet, melder Bergens Tidende. I stedet blir det koronaklinikk med plass til 20 pasienter.

Tilbudet gjelder dem som trenger døgnbehandling, men som ikke er så syke at de må på sykehus.

– Kriterier for innleggelse er ikke helt klare ennå, men ett alternativ er at pasienten må ha fått konstatert korona for å bli innlagt. I så fall vil det bli en krevende drift, da ansatte må ha på seg fullt beskyttelsesutstyr hele tiden, sier leder for øyeblikkelig hjelp døgnenhet, Birger Norderud Lærum.

Han forventer at det kan bli mange eldre på koronaklinikken.


Sykepleierjakt i Stavanger

Stavanger oppretter eget sykehjem med eks-sykepleiere, melder Nettavisen

Helsedirektøren mobiliserer for å finne tidligere sykepleiere som kan bistå helsevesenet i perioden som kommer. Så langt står minst 150 helsearbeidere på listen.

Kommunen har leid gamle Domkirken sykehjem. Det skal ikke bli et eget koronasykehjem, men vil bli brukt for andre pasienter som blir skrevet ut fra sykehuset tidlig, for å frigjøre plass og bemanning. 

– Sykehjemmet er tenkt at skal bemannes med det som i dag kalles ikke-kliniske sykepleiere, sier helsedirektør Eli Karin Fosse.

– Vær årvåken på egen helse

Nina Kristine Sorknes på Folkehelseinstituttet kjenner sykepleiernes hverdag godt. 

– Hva vil du si til sykepleierne på sykehjem nå?

– Vær årvåken på egen helse. Og kort ned på besøk av pårørende, ikke ha besøkende hvis det ikke er helt nødvendig, sier Nina Kristine Sorknes ved FHI.

– Ha hånddesinfeksjonsmidler ved inngangen. Vi vet at koronaviruset kan leve i miljøet en stund. Målet er å dempe smittespredningen.

– Hvor lenge kan viruset leve på en overflate?

– Det er litt usikkert, fra noen timer til to–tre dager. Det handler om å bruke desinfeksjonsmidler riktig, sier Sorknes.

– Må inneholde minimum 70 prosent alkohol

Hva som er beste metode for å holde hendene rene, pleier å skape diskusjon.

– Både hånddesinfeksjon og håndvask er effektive metoder for å utføre håndhygiene, fastslår hygieneeksperten.

– Alkohol virker godt mot covid-19. Det er viktig å presisere at det finnes en rekke gode midler for hånddesinfeksjon. Det viktigste er at de må inneholde minimum 70 prosent alkohol.

Les mer om håndhygiene: Sykepleiere: Har dere håndvasken inne?

Helsepersonell og pårørende kommer med smitten

Sorknes viser ellers til at ethvert sykehjem skal ha egne infeksjonskontrollprogram som skal inneholde alle infeksjonsforebyggende tiltak.

– Det er to inngangsporter for smitte på sykehjem: Helsepersonell som kommer på jobb, og pårørende. Pasientene er jo veldig sårbare, konstaterer hun.

Ansatte som håndterer pasienter med mistenkt eller påvist covid-19, må bruke beskyttelsesutstyr.

– Sykehjemmet må ha rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr både til helsepersonell, men også til pårørende som skal besøke beboere som er isolert.

Tilgjengelig beskyttelsesutstyr kan bli en utfordring:

– Kommunene må gå gjennom sine rutiner for å sikre at sykehjemmene også får levert beskyttelsesutstyr, fastslår Sorknes.


Må vurdere: Hvem skal på sykehus?

– Etter hvert som pasienter på sykehjem blir smittet med covid-19, må personalet ta en klinisk vurdering om pasientene skal være i sykehjemmet eller flyttes til sykehus, sier hun.

Og i hvilke rom skal pasientene plasseres, når det blir mange av dem?

– Sykehjemmene må nå tenke gjennom om de vil kohortisolere, altså samle smittede i egne arealer, eller om de skal ha eget rom. Det vil bli en rekke vurderinger fremover. Målet er å sikre at ikke smittespredningen blir uhåndterbar, sier Nina Kristine Sorknes.

NSF-leder: – Bemanning og utstyr må sikres før vi får en smittetopp

– Kapasitet i form av bemanning og utstyr må sikres før vi får en smittetopp. Også på sykehjem og i hjemmetjenesten er det kjent mangel på kompetanse, også i før koronautbruddet, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Sykepleien.

– Sykepleierne er opptatt av å sikre pasientene, og for å gjøre det over en lengre periode, må også personalet sikre seg selv. Vi får tilbakemelding på at det også i kommunene arbeides med å sikre nok smittevernsutstyr, sier Larsen.

– Vi ønsker at bemanningskapasiteten økes allerede i dag.

Mange sykepleiere, blant annet på sykehjem, har deltidsstillinger som de ønsker å øke til heltidsarbeid, påpeker Larsen:

– Det må gjøres før vi når smittetoppen, for å kunne sørge for økt kontinuitet og riktig opplæring, men også for å avlaste ansatte som allerede er i høyt press, slik at de blir i stand til å stå i arbeid også i tøffere tider.

Les også: – Sykepleiere i deltid bør nå mobiliseres

– Og så skal de passe barna sine, som ikke går på skole eller barnehage?

– Her er det særskilte tiltak for dem som har samfunnskritiske arbeidsoppgaver, slik som sykepleiere. Barnehager og skolefritidsordninger vil være åpne for dem.

– Så det er ikke noe problem?

– Det er dette helsemyndighetene opplyser, så får vi får se hvordan det løses, sier NSF-lederen.

Les også:

Korona på sykehjem: – Vi er nøye med ikke å blande pasienter

Eva Knutsen, Løvåsen sykehjem
STOPPER BESØK: Løvåsen sykehjem laget stasjoner for besøkende, som ble anmodet om å begrense sine besøk. Like etter dette bildet ble tatt, vedtok Bergen kommune å stoppe alle besøkende på sykehjem. Eva Knutsen er fungerende leder.  Foto: Tor Engevik

– Hvis det er nok sykepleiere på hver avdeling, kan det håndteres. Men er det få på jobb, må de ofte rullere, sier faggruppeleder Tor Engevik.

– Folk skjønner at viruset er mer smittsomt enn vi kanskje tenkte. Som sykepleier er det viktig å holde pasienten i hånden, men nå må vi tenke ekstra godt på hygienen. Pasientene må holde seg på avdelingen sine. Vi har ofte 60–70 av dem samlet med underholdning. Det blir nok mindre av sånt nå, sier Tor Engevik, faggruppeleder for sykepleiere i geriatrien.

– Blir det mer ensomhet blant pasientene?

– Det er frykten. Vi må nøye avveie om fru Hansen skal få besøk. Noen pasienter har begynnende demens, mens de med somatiske lidelser vil være veldig utsatt hvis de blir smittet, sier han.

– Hvis det er nok sykepleiere på hver avdeling, kan det håndteres. Men er det få på jobb, må de ofte rullere.

Tor Engevik, faggruppeleder
NÅR DE BLIR SYKE: – Det skal ikke mange syke til før det virkelig blir problemer, spår faggruppeleder Tor Engevik. Foto: Marit Fonn

Kan bli krevende med nye restriksjoner

– På en vanlig hverdag er det nok, men når det blir restriksjoner om hvor man skal bevege seg, blir det mer krevende. Det skal ikke mange syke til før det virkelig blir problemer, sier Engevik.

Som ellers er det dette som gjelder:

– For sykehjemspasientene er det viktig med mange nok helsearbeidere med rett kompetanse. Det merkes ekstra i krisesituasjoner.

– 355 kommuneleger har styrt

– Hvordan forbereder sykehjemmene seg på koronaviruset, opplever du?

– Kritikken har jo vært at det er 355 kommuneleger som styrer dette. Bergen kommune gikk tidlig ut med strengere rutiner enn andre. De som bryter karantenereglene, kan nå bli bøtelagt. Så fulgte Oslo etter, sier Tor Engevik.

– Helsepersonell står nå på for at vi skal komme gjennom dette på en god måte.

Engevik har permisjon som fagleder på Løvåsen sykehjem, men han er på sykehjemmet to dager i uken og trener med pasientene.

– Normalt samler jeg alle avdelingene, nå tar vi én og én avdeling. Og jeg har begynt å ta på meg arbeidsuniform. Nå er håndhygienen alfa og omega, sier faggruppeleder Tor Engevik.

Les om smitte av pleiepersonell i Oslo nederst i saken

Prøver å få til at ansatte har hver sine pasienter

– Vi har laget stasjoner for besøkende. Alle må innom den og skrive seg inn i besøksbok. Der er det sprit, så de kan sprite seg både når de går inn og ut, forteller sykepleier og fungerende leder Eva Knutsen på Løvåsen sykehjem.

Til vanlig er hun avdelingsleder.

– Vi er mer restriktive med besøkende og har færre møter. Vi er nøye med ikke å blande pasienter og har færre aktiviteter for dem. Og vi prøver å få til at ansatte har hver sine pasienter, sier hun.

Like etter at Sykepleien snakket med Knutsen, får hun vite at kommune stopper alle besøkende på sykehjem.

– Hva ser du for deg hvis du tenker frem?

– Vanskelig å si. Vi følger kommunens retningslinjer, men prøver å være føre var for å verne både pasienter og ansatte. Vi har godt med smitteutstyr her, opplyser hun.

– Til tross for utfordringene, er alle ved godt mot

– Hvis det blir det blir færre på jobb, må kanskje sykepleierne rullere på flere avdelinger?

– Vi må uansett prøve å begrense det, så de tar seg av færrest mulig pasienter, sier Knutsen.

Hun har nylig også fått vite at skoler og barnehager stenges for å demme smittespredningen i landet.

Vi lager nå bemanningsplaner. De som har ansvar fo rbarn, må kanskje jobbe på andre tider enn dagtid, sier hun og legger til:

– Til tross for utfordringene, er alle ved godt mot. Og vi har god dialog med sykehjemsetaten og legene på sykehjemmet, sier Eva Knutsen.

Avlyste fagkonferansen om akuttgeriatri

Hvert år har faggruppen for sykepleiere i geriatrien en stor landskonferanse. I år skulle den være i Trondheim, med akuttgeriatri som tema.

– Nå avlyser vi og utsetter den til neste år. Vi har også avlyst en lokal faggruppesamling i Haugesund, sier Tor Engevik.

– Jeg føler Bergen er frempå med å skjerpe tiltakene. Det virker som vi her er i front i forhold til helsemyndighetene sentralt, sier Engevik.

Pasienter flyttes mellom korttidssykehjem og sykehus som før

– Det er ikke kommet noen restriksjoner om pasienter som flyttes frem og tilbake mellom korttidssykehjem og sykehus, sier sykepleier Irene Aadland.

Hun er saksbehandler på Vurderingskontoret i Bergen kommune.

Hun utdyper:

– Vi følger vanlig prosedyre. Det vil si at pasientrommet skal være tomt ett døgn før neste pasient kommer inn på korttidssykehjem.

– Hva med langtidssykehjemmene?

– Ingen restriksjoner der heller. Når noen dør, tar vi inn ny pasient etter fire døgn.

Irene Aadland
STILLER: – Vi må stille oss til disposisjon hvis dette tar av. Kanskje på legevakten. Jeg kan klare en vakt eller to, sier Irene Aadland. Foto: Helge Skodvin

Stenger for pårørende

Når det gjelder pårørende, ble det denne uken innført å begrense besøkene til to personer per familie og to besøk i uken.

– Jeg er pårørende selv i Os kommune. Der er det bestemt at kun hovedinngangen skal være åpen, sier Aadland.

I dag fikk hun melding om at hun ved inngangen til sykehjemmet vil bli stilt spørsmål på et ark som må signeres. Hun må svare på om hun selv har feber, hoste eller andre luftveisproblemer, og om hun har vært i et område med korona.

– Det har jeg jo, det er jo mange med korona i Bergen nå. Jeg kjenner flere som er i karantene og har hatt nærkontakt med personer som kjenner noen som har testet positivt.

Like etter at Sykepleien har snakket med Aadland, ringer sykehjemmet henne og forteller at det stenger for alle pårørende. Litt senere får hun høre at Bergen kommune gjør det samme. 

– Far har det bra der han er, men han er svak. Hvis han får viruset, skal han ikke ha det fra meg. Vi merker spredningen godt. Dette er bare begynnelsen, sier Irene Aadland.

Innstiller seg nå på å være i beredskap

– Hva er du mest opptatt av nå på jobb?

– Vi har færre hjemmebesøk, avtaler ingen møter. Men er masse på telefon.

Irene Aadland innstiller seg nå på å være i beredskap:

– Saksbehandlere her er sykepleiere. Jeg tenker vi vil bli brukt et sted der det er mer bruk for oss enn her på kontoret. Det er kommunen som disponerer oss, og dette er vi nødt til å være med på.

– Du stiller i felt?

– Vi må stille oss til disposisjon hvis dette tar av. Kanskje på legevakten. Jeg kan klare en vakt eller to. Vi lever i spenning, sier Aadland.

Pleiepersonell smittet på sykehjem i Oslo

En medarbeider på Lillohjemmet på Grefsen i Oslo er smittet med koronaviruset. Vedkommende fikk påvist smitte onsdag og er nå i hjemmeisolasjon. Det melder NTB 12. mars.

Sju beboere som den ansatte har vært i kontakt med, er nå isolert på rommene sine.

12 andre ansatte er i hjemmekarantene, fordi de har vært i nærkontakt med personen som er smittet.

Observerer foreløpig

Andre beboere på posten er ikke isolert, men observeres. Dersom de utvikler symptomer, blir de testet. Per nå er det ikke noen indikasjoner om at beboere på andre poster er berørt.

Hovedpårørende til de som er isolert, er kontaktet. Pårørende til andre beboere på Lillohjemmet har fått skriftlig informasjon og blir løpende kontaktet på telefon.

– Den smittede var på jobb mandag og fikk symptomer på sykdommen mandag kveld. Medarbeideren har forholdt seg til helsemyndighetenes anbefalinger og kontaktet legevakt da vedkommende ble syk, opplyser Helge Jagman, direktør i Sykehjemsetaten til Sykepleien.

Etaten vurderer ifølge Jagman å innføre besøksverter som tar imot og guider besøkende ved sykehjemmene.