fbpx Klar for koronapasienter? Her er rådene for ansatte på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Klar for koronapasienter? Her er rådene for ansatte på sykehjem

Pasient på sykehjem

Kommune-Norge mobiliserer for å ta imot koronapasienter og avlaste et allerede hardt presset personell. Kreative løsninger er på gang. 

– Det som nå er forsterket, er det helseminister Bent Høie sa i går 11. mars: Pårørende må være ekstremt aktsomme. De frarådes å gå til sine nærmeste hvis de er syke, sier Nina Kristine Sorknes, spesialrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Hun har gode råd til sykepleiere og pårørende på sykehjem. Sorknes er både intensiv- og hygienesykepleier.

– Besøkende må tenke veldig nøye gjennom hvis de skal besøke eldre.

– Flere kommuner, for eksempel Bergen, har stengt sykehjemmene for besøkende?

– Tiltaket må stå i samsvar med det man skal oppnå. Myndighetene kan vanskelig nekte sykehjemmene å ta imot pårørende. Hva hvis noen ligger på dødsleiet? Pårørende må få komme og ta farvel. Da må sykehjemmet organisere hvordan det skal skje, og hvor pasienten skal ligge, sier hun. 

– De besøkende skal gå direkte inn til pasienten og ikke oppholde seg i fellesarealet.

Lager koronaklinikk i Bergen

Kommuner forbereder seg på ulikt vis å ta imot pasienter med korona.

Kommunens sengepost ved Helsehuset i Bergen blir avviklet, melder Bergens Tidende. I stedet blir det koronaklinikk med plass til 20 pasienter.

Tilbudet gjelder dem som trenger døgnbehandling, men som ikke er så syke at de må på sykehus.

– Kriterier for innleggelse er ikke helt klare ennå, men ett alternativ er at pasienten må ha fått konstatert korona for å bli innlagt. I så fall vil det bli en krevende drift, da ansatte må ha på seg fullt beskyttelsesutstyr hele tiden, sier leder for øyeblikkelig hjelp døgnenhet, Birger Norderud Lærum.

Han forventer at det kan bli mange eldre på koronaklinikken.


Sykepleierjakt i Stavanger

Stavanger oppretter eget sykehjem med eks-sykepleiere, melder Nettavisen

Helsedirektøren mobiliserer for å finne tidligere sykepleiere som kan bistå helsevesenet i perioden som kommer. Så langt står minst 150 helsearbeidere på listen.

Kommunen har leid gamle Domkirken sykehjem. Det skal ikke bli et eget koronasykehjem, men vil bli brukt for andre pasienter som blir skrevet ut fra sykehuset tidlig, for å frigjøre plass og bemanning. 

– Sykehjemmet er tenkt at skal bemannes med det som i dag kalles ikke-kliniske sykepleiere, sier helsedirektør Eli Karin Fosse.

– Vær årvåken på egen helse

Nina Kristine Sorknes på Folkehelseinstituttet kjenner sykepleiernes hverdag godt. 

– Hva vil du si til sykepleierne på sykehjem nå?

– Vær årvåken på egen helse. Og kort ned på besøk av pårørende, ikke ha besøkende hvis det ikke er helt nødvendig, sier Nina Kristine Sorknes ved FHI.

– Ha hånddesinfeksjonsmidler ved inngangen. Vi vet at koronaviruset kan leve i miljøet en stund. Målet er å dempe smittespredningen.

– Hvor lenge kan viruset leve på en overflate?

– Det er litt usikkert, fra noen timer til to–tre dager. Det handler om å bruke desinfeksjonsmidler riktig, sier Sorknes.

– Må inneholde minimum 70 prosent alkohol

Hva som er beste metode for å holde hendene rene, pleier å skape diskusjon.

– Både hånddesinfeksjon og håndvask er effektive metoder for å utføre håndhygiene, fastslår hygieneeksperten.

– Alkohol virker godt mot covid-19. Det er viktig å presisere at det finnes en rekke gode midler for hånddesinfeksjon. Det viktigste er at de må inneholde minimum 70 prosent alkohol.

Les mer om håndhygiene:Sykepleiere: Har dere håndvasken inne?

Helsepersonell og pårørende kommer med smitten

Sorknes viser ellers til at ethvert sykehjem skal ha egne infeksjonskontrollprogram som skal inneholde alle infeksjonsforebyggende tiltak.

– Det er to inngangsporter for smitte på sykehjem: Helsepersonell som kommer på jobb, og pårørende. Pasientene er jo veldig sårbare, konstaterer hun.

Ansatte som håndterer pasienter med mistenkt eller påvist covid-19, må bruke beskyttelsesutstyr.

– Sykehjemmet må ha rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr både til helsepersonell, men også til pårørende som skal besøke beboere som er isolert.

Tilgjengelig beskyttelsesutstyr kan bli en utfordring:

– Kommunene må gå gjennom sine rutiner for å sikre at sykehjemmene også får levert beskyttelsesutstyr, fastslår Sorknes.


Må vurdere: Hvem skal på sykehus?

– Etter hvert som pasienter på sykehjem blir smittet med covid-19, må personalet ta en klinisk vurdering om pasientene skal være i sykehjemmet eller flyttes til sykehus, sier hun.

Og i hvilke rom skal pasientene plasseres, når det blir mange av dem?

– Sykehjemmene må nå tenke gjennom om de vil kohortisolere, altså samle smittede i egne arealer, eller om de skal ha eget rom. Det vil bli en rekke vurderinger fremover. Målet er å sikre at ikke smittespredningen blir uhåndterbar, sier Nina Kristine Sorknes.

NSF-leder: – Bemanning og utstyr må sikres før vi får en smittetopp

– Kapasitet i form av bemanning og utstyr må sikres før vi får en smittetopp. Også på sykehjem og i hjemmetjenesten er det kjent mangel på kompetanse, også i før koronautbruddet, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Sykepleien.

– Sykepleierne er opptatt av å sikre pasientene, og for å gjøre det over en lengre periode, må også personalet sikre seg selv. Vi får tilbakemelding på at det også i kommunene arbeides med å sikre nok smittevernsutstyr, sier Larsen.

– Vi ønsker at bemanningskapasiteten økes allerede i dag.

Mange sykepleiere, blant annet på sykehjem, har deltidsstillinger som de ønsker å øke til heltidsarbeid, påpeker Larsen:

– Det må gjøres før vi når smittetoppen, for å kunne sørge for økt kontinuitet og riktig opplæring, men også for å avlaste ansatte som allerede er i høyt press, slik at de blir i stand til å stå i arbeid også i tøffere tider.

Les også:– Sykepleiere i deltid bør nå mobiliseres

– Og så skal de passe barna sine, som ikke går på skole eller barnehage?

– Her er det særskilte tiltak for dem som har samfunnskritiske arbeidsoppgaver, slik som sykepleiere. Barnehager og skolefritidsordninger vil være åpne for dem.

– Så det er ikke noe problem?

– Det er dette helsemyndighetene opplyser, så får vi får se hvordan det løses, sier NSF-lederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse