fbpx Høysesong for fødsler midt i koronakrisen: – Noen har det ekstra tøft nå Hopp til hovedinnhold

Høysesong for fødsler midt i koronakrisen: – Noen har det ekstra tøft nå

Bildet viser en nyfødt baby som gråter idet hen får skiftet bleie

Per i dag mangler det 1000 jordmødre i kommunehelsetjenesten. Det bekymrer jordmor Anette Steelman.

WHO har erklært 2020 som det internasjonale sykepleier- og jordmoråret.

– Vi så for oss en vår med et etterlengtet durabelig lønnsoppgjør, stor markering av jordmordagen 5. mai over hele landet og oppmerksomhet rettet mot arbeidet vårt og utfordringen vi står overfor i jordmoromsorgen, sier Leder av Jordmorforbundet i Østfold, Anette Steelman.

Så kom koronakrisen.

– Vi gikk inn i akuttberedskapsmodus og forberedelser til feiringer ble raskt bortprioritert. Vi fikk viktigere ting å jobbe med, sier Steelman.

Stor jordmormangel

Det fødes om lag 56 000 barn i Norge hvert år. Liggetiden på sykehusene er redusert. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende øker. BMI hos gravide øker, og flere gravide har alvorlig grunnlidelse.

– Dette innebærer økt risiko og fare for komplikasjoner både før, under og etter fødsel. Dette er forhold som krever økt innsats i fødselsomsorgen både fra primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Steelman (bilde under).

Jordmor Anette Steelman ved Sykehuset Østfold, Kalnes
Eivor Hofstad
Eivor Hofstad Foto: Eivor Hofstad

Det er i dag om lag 3400 yrkesaktive jordmødre.

– Mange av dem nærmer seg pensjonsalder, og det er om lag 500 jordmødre i landets kommunehelsetjeneste, sier hun.

Jordmødrene skal følge opp 55 000 gravide kvinner.

– Per i dag mangler det 1000 jordmødre i kommunehelsetjenesten, men myndighetene har ingen plan for å utdanne nok jordmødre til å innfri egne krav til jordmortjenesten, Det bekymrer jordmoren.

Vil hjem

Nybakte mødre vil hjem fra sykehus så raskt som mulig under koronapandemien. Ifølge jordmor Evelyn Lystad går det greit for noen, men byr på utfordringer for andre.

Evelyn Lystad jobber på barselpoliklinikken ved Sykehuset Østfold på Kalnes.

– Pappaene får være med på selve fødselen, men de får ikke være med på barselperioden på sykehuset. Det gjør at flere mødre vil hjem så raskt som mulig, gjerne dagen etter fødsel, sier hun.

Mødrene får ikke den støtten og avlastningen de ville fått dersom ikke det var en koronapandemi.

– Siden mødrene ikke har partner hos seg, må de oftere be om hjelp fra personalet, som nok ikke har samme mulighet til å avlaste mor. Det gjør at enkelte blir ekstra slitne rett etter fødsel, sier Lystad.

Høysesong for fødsler

Jordmoren sier det nå er høysesong for fødsler.

– Fødeavdelingen klarer godt å takle flere fødsler på en gang, men på barsel kan det bli utfordrende i etterkant. Hvis det blir veldig fullt, kan man bli fristet til å sende mødrene hjem tidligere enn vanlig. Spesielt om de ønsker det selv, sier hun.

Det er også noen kvinner som blir anbefalt å bli ekstra tid på grunn av forskjellige årsaker og som likevel reiser hjem til familien eller partner, ifølge jordmoren.

Hun er imidlertid opptatt av at mødrene bør ha tatt de prøvene og testene de skal ha tatt av den nyfødte før hjemreise.

– Hørselstester kan være vanskelig å få godkjent dagen etter fødsel. Dersom mødrene reiser hjem likevel, må de komme tilbake til barselpol. Det er ikke ideelt i disse tider med korona, sier hun.

Trygge mor

– Det som er det viktigste, er at mor får det tilbudet hun skal ha, enten det gjelder på barsel, barselpoliklinikken eller ute i kommunehelsetjenesten.

Noen mødre er bekymret for å dra hjem, fordi de er redd de ikke har noe tilbud i sin kommune.

– Selv om de ikke får hjemmebesøk av helsesykepleier eller jordmor, så er vi tilgjengelige på telefon. Å gjøre mor trygg, er en viktig del av oppfølgingen, sier hun.

Men det er en gruppe nybakte mødre som opplever koronakrisen ekstra belastende.

– Mødre med fødselsangst og sykehusskrekk har det ekstra tøft nå. I en normal situasjon ville de fått støtte og hjelp av far, men er nå redde for at de må være alene. Det gjør at svangerskapet, fødselen og barselperioden kan bli ekstra tøff for denne gruppen, sier hun.

Men alt i alt mener Lystad det stort sett går greit.

– Vi har alltid mye å gjøre, jeg kan ikke si at koronapandemien har endret markant på det, sier hun.

Stor pågang til ammehjelpen

Ammehjelpen har fått en økning i antall henvendelser siden 12. mars.

– Vi har også merket stor økning på nettsiden vår, spesielt artiklene som omhandler ammestart, sier daglig leder i Ammehjelpen, Anne Sigstad.

Hun får meldinger om at koronakrisen har gjort det lettere å drive ammehjelp ute på barselavdelingene.

– Mor får mer ro når det ikke er besøk.

Men Ammehjelpen merker at koronakrisen har gitt noen utfordringer.

– Barselkvinnene sendes hjem tidligere. De får ikke hjemmebesøk av jordmor eller helsesøster. De blir mer overlatt til seg selv. Barselgrupper er heller ikke operative på samme måte om tidligere. Det gjør at kvinnene oftere nå enn før kontakter oss for å få svar på spørsmål som ikke handler om amming, sier Sigstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse