fbpx Tilbyr sykepleierstudenter gratis kurs i å ta blodprøver Hopp til hovedinnhold

Tilbyr sykepleierstudenter gratis kurs i å ta blodprøver

Bildet viser blodprøveglass.

– Dette er vårt lille bidrag, sier Noklus-leder Sverre Sandberg.

Covid-19 legger et sterkt press på helsevesenet, og Noklus ser at det er et stort behov for opplæring i laboratoriearbeid.

Derfor tilbyr de nå digitale kurs i blant annet blodprøvetaking.

Noklus er en ideell stiftelse, opprettet av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet. Stiftelsen jobber for å bedre kvaliteten på medisinsk laboratoriearbeid.

Venøse og kapillære prøver

– Ved mangel på helsepersonell er det sannsynlig at sykepleierstudenter må læres opp i laboratoriearbeid og stille til tjeneste i helsevesenet, sier Sverre Sandberg, som er professor i medisinsk biokjemi og leder for Noklus.

Derfor tilbyr Noklus dem fri tilgang til i alt ni e-læringskurs ut året.

Kursene dekker blant annet:

  • Venøs blodprøvetaking
  • Kapillær blodprøvetaking
  • Urinprøvetaking
  • Urinstrimmelundersøkelse
  • Bakteriologisk undersøkelse av urin

Rent praktisk er det studiestedene som må kontakte Noklus for å få brukernavn og passord, og så dele dette ut til sine studenter.

15–45 minutter

Sverre Sandberg tror kursene om blodprøvetaking er særlig aktuelle nå.

– Studenter blir nok ikke satt inn på koronaavdelinger, men ved interne forflytninger kan de bli satt inn som erstatning på andre typer avdelinger, der de må ta blodprøver.

Siden alle kurs i helsevesenet nå er avlyst, mener Noklus digitale alternativer er velegnet. Det tar mellom 15 og 45 minutter å ta et kurs.

Sykehus, sykehjem og legekontorer er blant dem som er deltakere i Noklus. Ansatte her har tilgang til kursene.

Bildet viser et blodprøveglass.

Ikke så mye i utdanningene

Men Noklus har lenge ønsket å få også sykepleierutdanningene med. I den spesielle situasjonen med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, gjør de en shortcut og gjør kursene tilgjengelige for studentene uten at utdanningene deltar.

– Det er vårt lille bidrag til utdanningen av nye sykepleiere nå, sier han.

– Hvordan står det til med laboratoriekunnskapen hos sykepleiere?

– Etter mange år med Noklus tenker jeg at den stort sett er bra, sier Sandberg.

Men han ser at det ikke er mye laboratoriefag i sykepleierutdanningen.

Derfor er han svært glad for at forskrift for nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, som gjelder fra studieåret 2020–2021, har tatt inn biokjemi som læringskrav. Det er også tatt med et punkt om at studentene skal beherske medisinsk teknisk utstyr.

Pass på id

– En av de vanligste misforståelsene når det gjelder laboratoriearbeid, er at det er veldig enkelt, påpeker han.

– Men det er det ikke, og det ser vi hele tiden. Det er mange feilkilder.

For eksempel skjer de fleste feil med blodprøver før den blir analysert, såkalt preanalytiske feil. Et eksempel på en preanalytisk feil, kan være feil prøveglass.

– Hvis du skulle gi ett tips til sykepleiere om blodprøver, hva vil det være?

– Ta kursene våre, sier Sandberg og smiler i telefonen.

– Men hvis det er et helt konkret tips: Sikre alltid at prøven merkes med rett pasient, at identifikasjonen er riktig. Dette er blitt bedre etter som vi har fått flere elektroniske løsninger, men feil skjer. Det er noe vi dessverre erfarer.

Les mer: Denne artikkelen fra 2010 forteller mer om Noklus' virksomhet: En blodprøve til å stole på

Fakta
Her er e-læringskursene

Kursene ligger på NOKLUS sine nettsider noklus.no

Kusene krever innlogging. Gratis innlogging for sykepleierstudenter går via studiestedene. For å få tilgang, gjør dette:

Sjekk med ditt studiested om de benytter seg av dette tilbudet

Gjør de det, be om brukernavn og passord

Bruk brukernavn og passord til å logge innpå noklus.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse