fbpx FHI: Avstanden mellom oss har blitt mindre Hopp til hovedinnhold

FHI: Avstanden mellom oss har blitt mindre

Bildet viser mennesker som går.

Rundt 10. mai skjedde det noe med den sosiale kontakten i Norge.

Folkehelseinstituttet (FHI) har analysert data fra Smittestopp-appen. Foreløpige analyser viser at nordmenn siden midten av mai har hatt stadig mer kontakt innenfor tometersgrensen.

Fra anonyme data om mobilitet ser forskerne at aktiviteten tok seg opp allerede rundt påske, og at stadig flere var på farten. Dataene fra Smittestopp gir mulighet til å se mer detaljert på om mennesker har vært i kontakt med hverandre.

– Her skjedde det en rask og betydelig økning rundt 10. mai, sier teamleder for analysedelen i appen og seniorforsker Kåre Bævre på FHI sine nettsider.

Bævre sier årsakene kan være mange, og viser til at skolene åpnet for alle fra 11. mai, og at det var fint vær i denne perioden.

Størst økning blant de nære

Men litt overraskende sier han det er at det er de nære og mer langvarige kontaktene som har hatt størst prosentvis økning.

Det har Bævre ingen fullgod forklaring på.

– En mulighet kan være at vi holder fast ved å unngå kontakt i det offentlige rom, men i større grad har begynt å omgås venner, slekt og kollegaer som i normale tider. Men disse tallene er rykende ferske og ikke godt nok validert, så vi skal være veldig forsiktige med å trekke bastante konklusjoner, sier han på nettsidene.

Data om tiltak

Appen Smittestopp brukes til å varsle dem som har vært i nærheten av personer med koronaviruset. I tillegg kan den gi data om hvordan smitteverntiltakene fungerer. Det er tall fra de første analysene som nå er klare.

FHI opplyser at det har tatt tid å hente ut anonym statistikk fra den store og komplekse datamengden som samles gjennom appen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse