fbpx Oslomet vil utdanne flere intensivsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Oslomet vil utdanne flere intensivsykepleiere

Bildet viser OsloMet.

Håper å kunne tilby flere studieplasser allerede til høsten.

Oslomet varsler i en pressemelding at de vil tilby mer enn 700 nye studieplasser, så flere får mulighet til å utdanne seg etter koronakrisen.

Mange av disse studieplassene kan komme innenfor helse- og sosialfag, blant annet ved å øke kapasiteten på spesialistutdanningene i sykepleie, som intensivsykepleie.

Praksis er en utfordring

− Vi skulle gjerne utdannet enda flere sykepleiere, men mangelen på praksisplasser er en stor utfordring, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved Oslomet i pressemeldingen.

En stor del av utdanningen av sykepleiere foregår i praksis ute i helsetjenesten.

Hun oppfordrer regjeringen til å intensivere arbeidet med å løse praksisutfordringen.

Personer med fluktbakgrunn

Oslomet kan stille med nye studieplasser til høsten, dersom Kunnskapsdepartementet finansierer plassene.

Kunnskapsdepartementet har allerede i et brev til utdanningsinstitusjonene spurt etter nye studieplasser, særlig innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning og matematisk-naturvitenskapelige fag.

Hvis Oslomet får flere studieplasser, planlegges det blant annet å inn flere studenter på en kompletterende sykepleierutdanning for personer med fluktbakgrunn.

− Dette vil bidra til at vi relativt raskt kan få flere fagfolk ut i helsetjenestene, og at flyktninger og andre med utdanning fra hjemlandet kan ta i bruk kompetansen sin i det norske arbeidslivet, sier prorektor Nina Waaler i pressemeldingen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse