fbpx Slik beskytter sykepleiere seg mot koronasmitte Hopp til hovedinnhold

Slik beskytter sykepleiere seg mot koronasmitte

Beredskapssykepleier Madelen Foss Smedholen på et aktuelt isolat ved Ullevål Universitetsykehus.

Ikke alle følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av smittevernutstyr.

I en fersk spørreundersøkelse oppgir 17,6 prosent av norske sykepleiere at de ikke bruker øyebeskyttelse dersom de har nær kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist koronasmitte. 75,6 prosent oppgir at de bruker slik beskyttelse, mens 6,8 prosent sier det varierer.

Dette tross for at slik beskyttelse inngår i Folkehelseinstituttets anbefalinger for både spesialist - og primærhelsetjenesten.

Blant sykepleierne som hadde nær kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist smitte, svarte nærmere 96 prosent «ja» på spørsmål om de brukte hansker, 90 prosent brukte konsekvent frakk med lange ermer, mens i underkant av 76 prosent altså var påpasselige med å benytte øyebeskyttelse.

– Slik selvrapportering må alltid tolkes med største varsomhet, men om tallene stemmer, er det bruken av øyebeskyttelse jeg blir mest betenkt over.

Det sier Mette Fagernes, som er seniorrådgiver i seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging hos Folkehelseinstituttet.

Det er viktig å beskytte øynene, på samme måte som munn og nese.
Mette Fagernes, Folkehelseinstituttet

– På en del arbeidssteder har man nok ikke tradisjon fra før for å bruke øyebeskyttelse, men når det gjelder covid-19, er dette en tydelig anbefaling, sier hun.

– Det er viktig å beskytte øynene, på samme måte som munn og nese.

(Artikkelen fortsetter under diagrammet.)(NB: I undersøkelsen ble det også spurt om sykepleieres bruk av kirurgisk munnbind (83 prosent svarte «ja» på spørsmål om de brukte dette) og åndedrettsvern (32 prosent), men siden det dessverre viste seg teknisk umulig å skille ut andelen som bruker minst én eller ingen av disse formene for beskyttelse, er tallene utelatt fra den grafiske fremstillingen for at det ikke skal fremstå misvisende.)

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av følgende beskyttelsesutstyr for helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19:

  • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
  • Frakk med lange ermer
  • Rene engangshansker

Dersom pasienten isoleres etter luftsmitteregime eller aerosolgenererende prosedyrer skal gjennomføres, skal åndedrettsvern (FFP3, FFP2) benyttes.

Folkehelseinstituttet anbefaler dessuten at man vurderer bruk av hårbeskyttelse i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret.

Beskytter sko

Sykepleiens spørreundersøkelse avdekket visse forskjeller i bruk av smittevernutstyr mellom ulike deler av helsetjenesten. I de fleste tilfeller var bruken noe lavere blant ansatte i hjemmetjenestene, med et markant unntak:

Mens 38 prosent av alle respondenter i nær kontakt med koronapasienter oppga at de beskyttet sko, svarte 85 prosent av hjemmesykepleierne, som jo veksler mye mellom utendørs og innendørs, bekreftende på samme spørsmål.

Med unntak av munnbind oppgir sykehjemsansatte at de bruker anbefalt beskyttelsesutstyr omtrent like ofte eller oftere enn sykehusansatte.

Et mindretall, rundt 35 prosent av alle respondentene i undersøkelsen, mente deres arbeidsplass for tiden har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr. Blant ansatte på sykehjem er det kun 27,6 prosent som svarte det samme.


Smitteutsatte sykepleiere

Ingen har i dag full oversikt over hvor mange norske sykepleiere som til nå er smittet av koronaviruset, men det er liten tvil om at yrkesgruppen utsettes for en viss risiko.

Ifølge VGs kartlegging er det for tiden 440 sykehusansatte med påvist smitte, mens New York Times rapporterer at rundt 14 prosent av de svært mange koronasmittede i Spania er helsepersonell.

Mette Fagernes hos Folkehelseinstituttet sier det er vanskelig å vurdere nøyaktig hvor stor risiko sykepleiere og annet helsepersonell for tiden utsetter seg for i sitt arbeid.

– Men vi må erkjenne at helsepersonell vil være i situasjoner med høyt smittepress, siden de er i kontakt med pasienter med symptomer eller påvist smitte, påpeker hun.

En ting er å ta utstyr på, men det er også avgjørende å ta det av på en måte som ikke kontaminerer tøy, ansikt eller annet
Mette Fagernes, Folkehelseinstituttet

– Derfor er det viktig at de benytter beskyttelsesutstyr riktig og til rett tid. Dette gjelder spesielt munnbind eller åndedrettsvern og visir.

Må tas av riktig

Fagernes minner om viktigheten av at alt beskyttelsesutstyr håndteres riktig.

– En ting er å ta utstyr på, men det er også avgjørende å ta det av på en måte som ikke kontaminerer tøy, ansikt eller annet, understreker hun.

– De som ikke er erfarne i bruk av slikt utstyr, bør om mulig ha kolleger til stede som kan observere at alt gjøres på korrekt måte.

Fakta
Om undersøkelsen
  • Undersøkelsen om sykepleiere og koronakrisen ble gjennomført mellom 24. og 26. mars 2020 ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 10 000 tilfeldig utvalgte medlemmer av Norsk Sykepleieforbund.
  • Totalt deltok 2465 i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse