fbpx Redusert helsetilbud i kjølvannet av korona Hopp til hovedinnhold

Redusert helsetilbud i kjølvannet av korona

Tom sykehusseng

Myndighetenes krafttak mot korona har gitt mange pasientgrupper redusert helsetilbud, ifølge ny rapport.

I mars og april i år var det 262 420 færre planlagte polikliniske konsultasjoner sammenliknet med året før, en nedgang på 29 prosent.

Antallet planlagte døgnopphold innen somatikk falt med 39 prosent.

I Vestre Vikens sykehusområdet ble 43 prosent av all planlagt somatisk behandling utsatt.

Dette er noen av funnene i en ny rapport fra Helsedirektoratet, som ble offentliggjort mandag.

Store forskjeller

Ifølge rapporten er det store forskjeller på hvor stor belastning ulike deler av befolkningen har måttet tåle som følge av det reduserte helsetilbudet.

Aktivitetsnedgangen på sykehusene har i særlig grad rammet pasienter med øre-, nese- eller halssykdommer, sykdommer i muskel- eller skjelettsystemet, i øynene eller pasienter med sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer.

Det er også store geografiske forskjeller. Pasienter bosatt i Vestre Vikens sykehusområde har som nevnt hatt en nedgang i planlagte behandlinger på 43 prosent, mens det tilsvarende tallet for Sykehuset Vestfolds område er kun 5 prosent.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.– Redusert helsetilbud

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommenterte rapporten slik under en pressekonferanse:

– Det er såpass mange som er rammet av mindre aktivitet, at det er en del pasientgrupper som får redusert helsetilbud og økt risiko for forverret helse.

Da koronapandemien brøt ut, ble det gjort mange store grep og omdisponeringer i helsevesenet. I tillegg antas det at koronatiltak kan ha bidratt til at visse skader ble unngått, samt at en del har vært mer tilbakeholdne med å oppsøke helsetjenester av frykt for smitte.

Det vil være vanskelig å ha balansen og klare å øke driften til helt det samme nivået
Bjørn Guldvog, helsedirektør

Helseforetakene ble bedt om å tilrettelegge tredobling av antallet intensivpasienter og for opptil 4500 samtidig innlagte covid-19-pasienter. Den foreløpige toppen i antallet innleggelser ble nådd 1. april, med 325 pasienter. I dag er tallet 40.

Guldvog mener det vil ta lang tid før spesialisthelsetjenesten klarer å etablere helt normal drift.

– Det vil være vanskelig å ha balansen og klare å øke driften til helt det samme nivået, men det jobbes godt med dette, sier helsedirektøren.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse