fbpx Får bedre betalt for koronaovertid Hopp til hovedinnhold

Får bedre betalt for koronaovertid

Smittevern

NSF og Spekter har laget avtale: Overtid som skyldes koronautbruddet, skal ha økte satser.

Like før påskehelgen ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Spekter enige: Overtidsarbeid som skyldes koronautbruddet, skal være ekstra godt betalt.

Dette innebærer:

  • 100 prosent overtidstillegg der man før ville fått 50 prosent.
  • 150 prosent overtidstillegg der man før ville fått 133 prosent.
  • 150 prosent overtidstillegg der man før ville fått 100 prosent.

Avtalen om økte overtidssatser ble inngått 8. april. Den gjelder dem som får, eller har fått, endret arbeidsplanen på grunn av en tidligere avtale mellom NSF og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Den avtalen, som blant annet åpner for 12,5-timersvakter, er datert 20. mars 2020.

Les selve avtalen her.

Den ble inngått som en følge av behovet for økt arbeidsinnsats under koronaepidemien.

– Jeg er fornøyd med å få på plass en avtale om økt betaling for overtid, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Gjelder for dem med turnusendring som skyldes koronakrisen

NSF-lederen minner om at de nye overtidssatsene ikke gjelder alle:

– Den gjelder for de avdelingene som har endret turnus på grunn av pandemien, og for dem som vil få endret turnus.

– Og hvem er det?

– Alle enheter og poster som har fått endret turnus i henhold til avtalen vi ble enige med Spekter om 20. mars. Dette kan gjelde kohortavdelinger med koronapasienter, og andre avdelinger der det er behov for å omdisponere personalet, sier hun.

– Det kan være at mange har vært i karantene, og at det har ført til endret turnus for dem som jobber. Og noen driver med opplæring.

I avtalen står det:

«I enheter med høy arbeidsbelastning og hvor arbeidstakere arbeider overtid som direkte følge av koronaepidemien, kan arbeidsgiver etter drøftinger fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også blir gjort gjeldende for arbeidstakere som ikke har fått endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 20. mars.»

Også ledere kan etter avtalen få økt overtidsbetaling.

OUS-tillitsvalgt: – Vi må avklare hvem avtalen gjelder for

– Våre medlemmer har etterlyst om det er mulig å få kompensert for jobben de gjør, sier Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for Oslo universitetssykehus (OUS).

– Å få ekstra betalt for overtid kan være ett virkemiddel. Så er spørsmålet hvem den omfatter og på hvilken måte, påpeker han.

– Vi må se hvilket rom avtalen har for forhandlinger på det enkelte sykehus. Vi skal ha et møte i dag med forhandlingsavdelingen i NSF for å avklare hvem avtalen omfatter. Vi vet ikke det helt ennå, bare at det skal være direkte knyttet til koronasituasjonen. Så må vi høre med HR-avdelingen på OUS hvordan de oppfatter avtalen med Spekter, sier Urstrømmen.

NSF vil også ha økte overtidssatser for kommunene

NSF har også inngått avtale om utvidet arbeidstid med KS.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

– Hva med sykepleiere som jobber overtid i kommunene som følge av koronautbruddet?

– Vi har bedt om et møte med KS og avventer videre prosess, sier NSF-lederen.

– Vi ønsker også dialog med KS for å se på ulike løsninger for de ansatte i kommunene. Flere har allerede 12,5 vakter uten smittede pasienter, eller de har hatt mange ansatte i karantene, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Sykepleierne i kommunene har like stort behov for å få kompensert for økt arbeidsbelastning som dem i sykehusene.

Var uenige om forskjøvet arbeidstid

– Jeg er glad for at Spekter har kommet oss i møte. Det begynte med at vi hadde ulik forståelse om blant annet hvordan forskjøvet arbeidstid skulle utbetales, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Spekter har inngått tilsvarende avtaler for blant andre helsefagarbeidere, vernepleiere og renholdere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse