fbpx 38 er unntatt karantene ved OUS Hopp til hovedinnhold

38 er unntatt karantene ved OUS

Sykepleier som løper og stresser.

Om det er strengt nødvendig, kan sykepleiere i karantene bli bedt om å komme på jobb.

Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største sykehus, og de har per 30. mars 1295 ansatte i karantene. 38 ansatte er unntatt karantene.

Er regulert i forskrift

Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Det korte svaret er ja. Men det er noen kriterier som skal være oppfylt, ifølge OUSs egne regler. Blant annet må ledere mene at det er strengt nødvendig at du får unntak fra karanteneplikt for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske funksjoner i helseforetaket.

Ved OUS skal da leder sende en begrunnet søknad om unntaket i lederlinjen til nivå 2-leder (klinikkleder, direktør). 

Les også: Åtte ansatte unntatt fra karantene ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål

Fakta
Situasjonen på OUS

Pasienter (per 31. mars):

 • Antall innlagte pasienter med covid-19: 55
 • Herav antall pasienter med covid-19 som ligger på intensiv: 20
 • Herav antall pasienter med covid-19 som får respiratorbehandling: 16
 • Antall døde pasienter med covid-19 hittil: 4
 • Antall innlagte pasienter med covid-19 siden 1. februar 2020: 104

Tester (per 31. mars):

Antall tester for covid-19 analysert ved Avdeling for mikrobiologi siste døgn: 375 (totalt hittil 16 962)**

Antall positive tester siste døgn: 59  (totalt hittil 1411)

Ansatte (per 30. mars):

 • Antall ansatte med covid-19 smitte hittil: 136 *
 • Antall ansatte i karantene: 1295 (av om lag 23 000 ansatte)
 • Antall ansatte unntatt karantene: 38

*Tallet på smittede ansatte omfattet tidligere bare ansatte som var testet ved sykehuset. Tall fra og med 19.03 inkluderer også ansatte som er testet utenfor sykehuset (hos fastlege og annet).

**Tallene gjelder prøvesvar fra alle korona-prøver som er utført ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, for alle rekvirenter (interne og eksterne). OUS-pasienter som har fått påvist smitte ved ekstern lab, eller som har blitt eksponert for pasienter som har fått påvist smitte ved ekstern lab, er ikke inkludert.

Kilde: OUS

Regler ved OUS ved unntak fra karantene

Før helsepersonell kan tilbakekalles, skal leder ha vurdert om det er mulig å bemanne opp med personell fra andre avdelinger. Lederen skal også ha vurdert om det er mulig å nedjustere planlagt aktivitet.

Hvis dette er gjort, og du må møte på jobb ved OUS i karanteneperiode, skal du gjøre følgende:

 • Bruke munnbind ved all nærkontakt med pasienter, pårørende og ansatte
 • Minimere kontakt med andre i arbeidssituasjonen
 • Praktisere god hånd- og hostehygiene
 • Straks forlate jobb ved utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon eller ved redusert allmenntilstand

OUS understreker imidlertid at ansatte som har hoste, feber eller tungpust uansett skal ikke tilbakekalles. Sykehuset gjør også oppmerksom på at dersom det er gitt dispensasjon fra karantene, gjelder dispensasjonen kun for den aktuelle vakten.

Du kan lese mer om reglene om karantene for ansatte ved OUS på deres nettsider.

Helsedepartementet sier det er greit

Statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen, støtter helseforetak som unntar helsepersonell fra karantene.

– Selv om de har vært i utlandet de siste 14 dagene?

– Ja, det er greit, fordi det fins unntak fra plikten om å være i karantene i 14 dager etter ankomst fra utlandet. Unntak gjelder for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Helse og omsorg regnes som dette, svarer hun i en e-post til Sykepleien. 

Hun legger til at arbeidsgiver derfor kan avklare at en sykepleier ikke er omfattet av karanteneplikten.

– Helsedirektoratet har på sine nettsider god informasjon om dette. Når karantene ikke er pålagt, gjelder de vanlige reglene om arbeidsforholdet og arbeidsgivers instruksjonsrett, svarer hun.

Sykepleiere kan ikke stille krav

– Kan sykepleierne stille konkrete krav til arbeidsgiver før de eventuelt møter opp på jobb? For eksempel at de blir testet?

– Forskriftene om plikt til å oppholde seg i karantene gir ikke sykepleierne rett til å stille konkrete krav til for eksempel testing før de møter på jobb, svarer Erlandsen.

– Hva er deres råd for å berolige sykepleiere som blir tilkalt på jobb i karantenetiden?

– Karanteneplikten er basert på faglige råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Det samme er unntakene. Følg smittevernrutinene og snakk om disse på arbeidsplassen, lyder rådet fra Erlandsen.

Er klar over at det skjer

Line Orlund, leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo, sier at OUS helt fra karantenebestemmelsene ble innført torsdag 12. mars, har gjort det klart at de ikke vil klare å følge dem uten å gjøre unntak.

Orlund peker på det enorme antallet helsearbeidere – over 1000 – som nå er i karantene ved sykehuset.

– Vi er klar over at noen blir bedt om å bryte karantenen. Vi skulle ønske det ikke var sånn, men vi har forståelse for at de må gjøre dette i den situasjonen vi er i for å sikre driften, sier hun.

Orlund peker på at OUS har klare kriterier for når det kan gis dispensasjon for karantene.

– Sykepleien har vært i kontakt med sykepleiere som opplever at lederne ber sykepleiere i karantene komme på jobb, selv om det ikke er bemanningsproblemer, altså at det ikke er strengt nødvendig?

– Når man til en viss grad må bruke skjønn, kan misforståelser oppstå. Men mitt klare inntrykk er at OUS i det store håndterer dette på en klok måte. Det tyder også tilbakemeldingene jeg får fra lokale tillitsvalgte på.

OUS er også bedt om å kommentere dette, men har ikke hatt anledning til å svare før artikkelen ble publisert.

Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo under streiken med NHO

Råd til sykepleiere i villrede

– Hvilke råd vil du gi sykepleiere i karantene som mener at det å gå tilbake på jobb ikke oppfyller kravene til å gi dispensasjon fra karantene?

– Gå i dialog med nærmeste leder, eventuelt ta kontakt med tillitsvalgte, sier Line Orlund.

Hun legger til:

– Å gi dispensasjon fra 14 dagers hjemmekarantene etter utenlandsreise vil snart ikke være en problemstilling lenger. Nå er det forbudt for helsepersonell å reise til utlandet, og jeg tar det som en selvfølge at vi overholder det.

Dette forbudet trådte i kraft 12. mars.

– Derfor håper jeg eventuelle misforståelser rundt karantene etter utenlandsbesøk vil være et forbigående problem, sier Line Orlund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse