fbpx KS trekker ferieforslag Hopp til hovedinnhold

KS trekker ferieforslag

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

KS sier de nå har trukket tilbake ferieavtale. Avtalen ville blant annet gitt arbeidsgiver mulighet til å pålegge sykepleiere å ta ferie på tre dagers varsel. – Uaktuelt, sier NSFs forbundsleder.

Koronaviruset åpner opp for at etablerte ordninger settes til side.

I dag kunngjorde NSF på sine nettsider at KS har tilbudt NSF en avtale som svekker sykepleiernes rettigheter med hensyn til ferieloven. 

I KS' forslag får arbeidsgiver adgang til å pålegge de ansatte å ta ferie på tre dagers varsel, og at hovedferien kan fastsettes med 14 dagers frist.

Upopulært forslag

– Det er uaktuelt for forbundet å avtale bort de lovbestemte varslingsfristene for ferie, sier forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen på nsf.no.

Forbundslederen mener KS utnytter koronasituasjonen til å foreslå stadig dårligere vilkår for dem som står i første linje og håndterer krisen på vegne av pasient, pårørende og samfunn. Dette er tiden for samfunnsansvar, også for store og seriøse arbeidsgiverforeninger, sier Larsen.

Saken har skapt stort engasjement på NSFs Facebook-side.

KS har trukket forslaget

Når Sykepleien kontakter KS for en kommentar til forslaget, får vi opplyst at det er trukket tilbake.

KS sier at de skjønner at forslaget skaper reaksjoner. De har nå utarbeidet et nytt forslag som skal diskuteres over helgen. Sykepleien får imidlertid ikke innsyn i det nye utkastet.

– Vi er i en forhandlingssituasjon, hvor taushetsplikten gjelder, svarer KS.

Når Sykepleien kontakter NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen om en kommentar til at KS har trukket avtalen, svarer hun:

– Vi er ikke kjent med at KS nå sier at de likevel ikke ønsker en slik avtale. Men hvis det er tilfelle, så er vi glade for det. Vi ser ikke behov for en slik avtale.

Helt enig med forbundsleder

Ved Solliheimen sykehjem i Fredrikstad jobber sykepleier og tillitsvalgt, Tommeline Bjerkely-Fields. Hun er i utgangspunktet helt enig med forbundslederen om at en slik avtale er uaktuell.

– KS sier de nå har trukket avtalen?

– Så lurt, sier Bjerkely-Fields.

Hun synes informasjon og tiltak skjer fort om dagen.

– Det føles som om vi er i en unntakstilstand. Jeg tror vi alle kjenner på dugnadsånden om dagen. Vi er villige til å strekke oss langt for å få hjulene til å gå rundt, sier Bjerkely-Fields.

Dugnad er sykepleierens yndlingsord.

– Istedenfor å lage slike avtaler, er det mye bedre å appellere til dugnadsånden og at vi skal hjelpe hverandre. Det føles så mye mer positivt, sier hun.

Planlegger for to sommer-scenario

Bjerkely-Fields sier de har en god dialog med arbeidsgiver om planlegging av ferieavvikling.

– Vi har snakket om at det kan bli aktuelt å forskyve og utsette ferie i år. Men så langt er ingenting spikret. Vi er i en krise som vi ikke vet hvor lenge vil vare, sier hun og legger til:

– Det er litt surrealistisk. Vi legger nå to sommerturnuser: En krisesommer og en vanlig sommer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse