fbpx Norske sykepleiere på vei til Italia: – Det vil bli tøft Hopp til hovedinnhold

Norske sykepleiere på vei til Italia: – Det vil bli tøft

Bildet viser personell som trener til oppdrag i Nord-Italia.

Forespørselen kom i helgen. I dag går flyet til Nord-Italia.

– Jeg vil ikke si jeg er redd, men jeg er spent.

Det sier sykepleier og paramedic Per Fredrik Gustavsen, som jobber i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus.

I dag, onsdag 8. april, reiser han som del av det nasjonale medisinske innsatsteamet til Nord-Italia. 

Desperat mangel på helsepersonell

Med 132 550 bekreftede tilfeller og 16 520 døde er Italia hardt rammet av korona-pandemien. Lombardia, dit det norske teamet skal, er den regionen som er rammet hardest. Her er mangelen på helsepersonell desperat.

– Jeg vet ikke helt hva jeg vil møte, sier Gustavsen.

Akkurat hvordan det norske teamet skal bistå, er ikke helt avklart.

– Vi må gripe oppgavene vi blir satt til, og gjøre så godt vi kan. Det viktige er å støtte dem som allerede er der.

– Hva tror du blir mest utfordrende?

– Uten at jeg vet så mye nå, så tror jeg det vil bli lange dager, mye å gjøre og sterke inntrykk.

Bildet viser Per Fredrik Gustavsen.

Italia bad om hjelp

Å hjelpe Italia nå handler om å vise solidaritet i praksis. Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding da det ble kjent at Norge bistår med medisinsk innsatsteam.

Det var Italia som bad om hjelpen.

En forutsetning er at intensivkapasiteten i Norge ikke rammes. Men norske myndigheter vurderer situasjonen til å være håndterbar og peker på at italienske leger, til tross for den pressede situasjonen de er i, har tatt seg tid til videokonferanser for å dele sine erfaringer med Norge. Noe som gjør oss bedre rustet til det vi står overfor.

Skal være der i fire uker

Det medisinske teamet skal være selvforsynt, også med smittevernutstyr. Sykepleierne Sykepleien snakker med, sier de er trygge på at de får utstyr av god kvalitet.

De peker også på at de har trent til oppdraget, og at det er dyktige fagfolk som reiser ut.

Etter planen skal de være i Italia i fire uker. Etterpå må alle i to uker karantene. Så er de klare for å vende tilbake til norsk helsevesen. Da vil de ha med seg erfaring som kan være til nytte når den forventede smittetoppen etter hvert kommer i Norge.

Bildet viser personell som øver på ta på smittevernutstyr.

Kjente hjertet hoppe

– Jeg er forberedt på at det blir et tøft oppdrag, sier anestesisykepleier Janecke Engeberg Sjøvold.

Til daglig jobber hun på Haukeland universitetssykehus.

Å jobbe i smittevernutstyr er varmt og upraktisk. Hun vet det kommer til å bli tungt, både fysisk og psykisk.

– Det er veldig mange veldig syke pasienter, og det vil bli tøft å stå i, tror hun.

Da hun ble spurt om å reise, kjente hun hjertet hoppe litt i brystet.

– Jeg hadde sagt til mannen min at jeg tror det vil komme en forespørsel. 

Da den kom, var hun på jobb. Hun spurte mannen og de fire voksne barna: «Har dere noe imot at jeg reiser?»

– De synes ikke det er kjekt, men jeg har støtte fra alle, sier hun.

Bildet viser Janecke Engeberg Sjøvold

Alltid to når utstyret skal på og av

– Er du redd?

– Nei. Men jeg tar utfordringen veldig på alvor. Vi trener mye og snakker om hva vi skal gjennom.

Hun sier smittevern er noe de kan.

– Men vi kan aldri fjerne risikoen fullstendig. Derfor må vi være forsiktige og passe på hverandre, spesielt når vi blir trette og slitne. 

Ett viktig tiltak er at de alltid skal være to når de tar av og på utstyret. Da er det en som kan passe på at alle prosedyrer blir utført korrekt. 

Bildet viser personell som trener.

– Litt skremmende

– Min første tanke var: Er jeg klar for dette?

Det sier barnesykepleier Sissel Jansen. 

6. januar kom hun hjem fra Samoa, der medisinsk innsatsteam bisto under meslingutbruddet. Det var tøft arbeid og et enormt antall dødsfall. Mange var små barn. Da hun dro derfra, hadde hun ikke klart å være en uke lenger. Å hente seg inn tok tid.

Derfor hadde hun ikke forventet en forespørsel så fort. 

Å reise til Italia syntes hun var litt skremmende.

– Meslinger er noe vi tross alt er vaksinert mot, sier hun.

– Her er det snakk om et ukjent virus.

Hun måtte kjenne etter.

– Men jeg var i god form, både psykisk og fysisk. Jeg ville være med å hjelpe. Jeg tenker: Hvis nå Norge skulle trenge hjelp en gang, håper jeg noen hjelper oss.

At det er Italia som nå er i nød, er en tankevekker.

– Det er et land vi kan sammenlikne oss med, med et godt helsevesen. At det som nå skjer, skjer der, hadde jeg aldri trodd.

Bildet viser Sissel Jansen og Solveig Johnsen.

Får komme hjem ved sykdom

I 21 år har hun jobbet på nyfødt intensiv på Universitetssykehuset i Nord-Norge. I Italia tror hun det primært er intensiverfaringen hun kan bidra med. 

– Jeg får se hva de har bruk for.

– Er du redd?

– Nei. Jeg er alltid bekymret for å bli smittet, men vi følger prosedyrene våre og har et godt system. Om vi blir syke, er det lagt gode planer. Da skal vi bli ivaretatt og få komme hjem til Norge med én gang.

Men hun er klar på at det er tøffe tak som venter.

– Erfaringen fra Samoa er at det ble tøffere enn forventet. Dette tror jeg blir enda tøffere.

Fakta
Emergency Medical Team (EMT)
Bildet viser medisinsk innsatsteam.
  • Et team som Norge kan tilby i håndtering av internasjonale kriser.
  • Teamet som nå skal til Nord-Italia, består av 19 mennesker. 16 er medisinsk personell som leger og sykepleiere. Tre er logistisk personell.
  • Tilsvarende team har tidligere bistått under utbrudd av ebola i Den demokratiske republikken Kongo og under utbrudd av meslinger på Samoa.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvaret for teamet, sammen med Helsedirektoratet.

Foto: Arild Ødegaard, DSB

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse